Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Koštovuara

Koštovuara

Karelian Proper
Kestenga
- Mistä še kylä on nimensä šuanut?
- Sielä ennen leikattih vanhat ukot huuhtua, meččyä leikattih, še poltettih.
- Sillä paikalla, missä nyt on teijän kylä?
- Niin, Koštovuarašša. Ja sitten ne kylvettih ruista siih, kašvatettih leipyä. Ja sielä oli vain akkoja leikkuamašša niitä puita. Ja yksi akka kavotti koštoh, ei hiän sitä löytän koštuo ja siitähän še johtuu tämän kylän nimiKoštovuara.
˂…˃
- Mistä kyläštä käytih leikkuamašša huuhtua?
Missä kyläššä ne eläjät ennen elettih?
- Oulunka oli vanha kylä. Oulunkašta. 18 kilometrie on Oulunkah Koštovuarašta.
- Tämän tarinan kertoivat ne vanhat ukot?
- Vanhat ukot.

Vlasova, Anni

Коштовуара (Коштоварака)

Russian
- Откуда эта деревня получила свое название?
- Там раньше старики рубили пожогу, лес рубили,
сжигали.

- На том месте, где сейчас ваша деревня?
- Да, в Коштовуаре. И потом они рожь там сеяли, выращивали хлеб. И там были только женщины при рубке этого леса. И одна женщина потеряла кошто-сарафан, не нашла она этого сарафана, и оттуда появилось название нашей деревниКоштовуара.
˂…˃
- Из какой деревни приходили пожогу рубить?
В какой деревне те жители раньше жили?
- Оланга была старая деревня. Из Оланги. 18 км из Оланги в Коштовуару.
- Эту историю рассказывали старые деды?
- Старые деды.