VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Monašinskoišuo

Monašinskoišuo

Karelian Proper
Kestenga
Monah še oli tullun Arhankelista venehellä. Vielä šanottih vanhat miehet, ukot, että löyvettih veneh rannalla ja siinä veneheššä oli mieš monahin vuatteissa.
Nyt on vielä Soloveckij monastir Arhangelskoissa oblasti. No niin, sielä eletäh monahit. Ja sieltä oli hiän, šaneli vanha täššä ukko, oli jo šokie karjalaini, niin še šaneli miula vielä. Še on šuarna. Šaneli, että še monah löyvettih veneh rannašša ja hiän oli ilman malttamatta. Ja sitten še monah mäni sinne termällä meččäh ja šano, että hiän ei voine niijen kera elyä, monahhien keralla ja rupieu yksin sielä. Sinne käytih hänellä no šilmät Heinie, kukkie [keräsi]. Še oli Monašenskoje boloto, šen širničän šuo. Sinne käytih hilluo keryämäh. Myö muamon keralla kävimä, muamo näytti sielä oli še крыша сгнившая. Она говорит: "Тут он жил". Я говорю: "А как он тут жил?" "А вот так. И зиму, и лето". К нему ходили с деревни. Sinne käytih, lapsie käytettih, kellä oli kipiet ne kiät, šilmät. Muka še monah heitä paranteli.

Vlasova, Anni

Монашеское болото

Russian
Монах пришел из Архангельска на лодке. Еще говорили старые мужики, деды, что нашли лодку на берегу и в той лодке был мужчина в монашеской одежде.
Сейчас есть еще Соловецкий монастырь в Архангельской области. Да, там живут монахи. И он был оттуда, это рассказывал один старый карел, уже слепой был, так он мне рассказывал. Это сказка. Рассказывал, что тот монах нашли лодку на берегу, и он был без сознания. И потом тот монах ушел на гору в лесу и говорил, что он не сможет с ними жить, с монахами, и будет один там. Туда ходили к нему…. но, глаза Травы, цветы [собирал]. Это было Монашеское болото, того монаха болото. Туда ходили морошку собирать. Мы с мамой туда ходили, мама показывала, там была крыша сгнившая. Она говорит: "Тут он жил". Я говорю: "Как он тут жил?" "А вот так. И зиму, и лето". К нему ходили из деревни, детей водили, у кого больные были руки, глаза. Будто бы тот монах их лечил.