VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Käytih kuundelemas

Käytih kuundelemas

Livvi
Impilahti
Kyllä meijän nuoren olleski, ei semmoista, jotta tinua valettu, mutta se joululoih välises, smuuttina käveltih, sitte käytih tieristelöil kuundelemas mistä päi sulhaset tullah. Kyykötti, kyyköttii siinä, ihan pandii korva siinä tiedä vaste, et. Jokusen kerranki olima Jussin vellen kansa, ni kuulemma, jotte voi hyvä ihme, jo kellot tulla
barbattaa, jo kellot hevoin tulou sieldä.
Ja tulou ka tovestah hevoin tuloa. Ni ka meit niškaa ei juossuv, vai läksimmä naurun kans mänemää kotiih. Nii. Sitte käytih kuundelemaa osua, talohoin ikkunan al mäntih. Nii.
Sitte, sinne mäntii, siel kökötettii, otettii jo männes piti ottua sitte kenen ihmisen sanat kuga otti, ku oli talos monta imeistä. Nii. Mirunalki myö mänimä ni, voi hyvä mie otin...
Elä vai sano!
En sano, en sano.

Ходили слушать

Russian
Конечно, когда были молодые, ничего в этом не было, что свинец лили, но это в промежутке между рождественскими праздниками, ходили ряжеными, затем ходили на перекрёстки дорог слушать откуда суженые приедут. Сидели, сидели на корточках здесь и прямо к дороге прикладывали ухо, не. В какой-то раз были с Юсси братом, и слышим, что за чудеса, уже колокольчики приближаясь бренчат, уже колокольчики, лошадь приближается оттуда. И подьезжает и на самом деле подьезжает лошадь. Да не для нас бежала, только пошли со смехом домой. Да. Затем ходили слушать судьбу, под окна домов ходили. Да. Потом туда ходили, там торчали, забирали уже уходя, нужно было взять слова какого - нибудь человека, если дома было много людей. Да. Так к Мирону мы пошли, как хорошо, что я взяла...
- И не говори!
- Не говорю, не говорю.