VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Miekkakangaš

Miekkakangaš

Karelian Proper
Panozero
Enžimmäižed rahvaš kun el’et’t’ii t’iäl’ä kyl’äššä, ni mi ka buitto tuldii Ruočist’a ruoččalaized miekkojen kera. Totta hyö luajitaa voina. Totta prostoin rahvahan kera luajitaa voina. Nedopust’imoi do d’erevni sit’ä ei niäd prorok Il’ja. D’otta mi ka buitto ei lašken hiät, šovetti. I miekat kaikki muaha l’yöt’ih. Katattih siihi miekat käzist’äh. Šiihi šovettih ne tul’ijad. D’otta tullah hyö voinuimah kyl’äh. Šovettih ihan čiistoikše šokiekše, ei aželda niät’t’y harpata dai ne miekad l’yöt’ii šiih dai šiinä hiät pohoronittii. Kunne hyö šokied l’äht’ietää? Kunne päin männää? Miekkakangahakši i kučutaa, d’otta miekad pissel’t’ih muah, ei piäšty kyl’äh. Prorok Il’ja ei dopust’in kyl’ää, jotta kylyä rozor’imaa da kir’ikkyö. Kir’ikkyö ei andan, jotta prorok Il’ja heilä i rozor’ie, ni šovettih kai, šiit’ä miekat pisset’t’ii pist’yy ta iče siihi kuoltii. Näin Miekkakangaš. Vain vanha rahvaz muin’en starinoitii, jotta še noin ol’i d’ielo. Tuldii rozor’imaa, ni prorok Il’ja ei dopust’in rozor’ie jotta.

Kundozerova, Mariya

Местечко Миеккакангаш

Russian
Когда здесь в деревне жили первые жители, то как будто пришли из Швеции шведы с мечами. Явно, хотели войну начать. Явно, с простым народом хотели воевать. Не допустил их до деревни пророк Илья. Как будто не пустил их, ослепил. И мечи все на землю бросили. Выпали мечи из рук. Там ослепли те пришельцы. Якобы, шли они воевать в деревню. Ослепли совершенно, через оружие не смогли переступить, мечи бросили там, и там их похоронили. Куда они, слепые, пойдут? В какую сторону пойдут? Так и называют Миеккакангаш (букв. "лужайка мечей"), потому что мечи в землю воткнули, не попали в деревню. Пророк Илья не пустил в деревню, не дал разорить деревню и церковь. Церковь не дал им пророк Илья разорить, ослепли все, потом мечи воткнули в землю, и там и умерли. Поэтому Миеккакангаш. В старину люди рассказывали, что так было дело. Пришли, чтобы разорить, но пророк Илья не дал разорить.