VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Eräs neidine sie kuundeli

Eräs neidine sie kuundeli

Livvi
Nekkula
Eräs neidine sie kuundeli, ku ildaine syödih, häi pani pyhkimen piäh da stolan alle meni kuundelemah. Kuundeli, kuundeli, ga hänel toi šuaškan, miittuod ollah saldatoil. Hänen mielezpiettävy oli saldatannu. Häi lähti iäre, siid oli, eli vähäzen dai mielezpiettävy tuli iäre dai otti hänen mučoikse. Siid hyö ylen l’ubovah eletäh. Mučoi ku menöy sundugah, ga mužikku i dogadiu, čto sundugan juaššiekaz on šuašku i kyzyy:
Mibo neče sinul šuaškoi on?

A mučoi sanou:
Olithäi sinä saldatannu, siit minä kuundelin Syndyy i minul tuodih šuašku.

Siid mužikku otti sen šuaškan da mučoil piän leikkai, sanou:
Sinun täh minul pidi voloččiekseh ku minul časovoinnu ollez otettih karut šuašku.

Одна девушка там слушала

Russian
Одна девушка там слушала, как ужин съели, она накрыла голову скатертью и залезла под стол слушать. Слушала, слушала, так ей принёс шашку, какие у солдат бывают. Её любимый был солдатом. Она вышла, потом прожила немного, вернулся её любимый и взял её замуж. И живут они в любви. Жена как полезла в сундук, так муж и заметил, что в ящике сундука лежит шашка, и спрашивает:
Что это за шашка у тебя?

А молодуха говорит:
Был же ты солдатом, так я слушала Сюндю, и мне принесли шашку.

Тут муж взял эту шашку и жене голову отрубил, говорит:
Из-за тебя мне пришлось волочиться, когда у меня черти забрали шашку, когда я часовым был.