VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

No, Uspenjana da Pedruna

No, Uspenjana da Pedruna

Karelian Proper
Padany
No, Uspenjana da Pedruna. Znaačit, mänöy pappi, dai rahvas kai männää. Rahvas viet’ää voida sin, rahkoa, niid’ä, kaboa. Erähät značit, buitto miula ku toatto kuoli, miula on zavet ved’iä lammas Uspen’jana. Ved’äy, kerran lambahan villoa vietää. Pappi se yht’ä ku... kereäy. Sielä oli sluužbat, kaksi oli časovnoa, siid’ä molimma. Ven’ehtä on, kaksinkymmenin ven’ehin. Suvesta da t’äst’ä kai mänemmä Uspenjaa sin. Sii tuohusta pannaa, den’goa pannaa, eräs ved’äy käzipaikan, sidou obražalla, eräs metražen tavaroa, no ken mid’äi. Znaačit, miula kun rod’iiž gor’a, mie jo tuon, jo uššaldan, nu pid’äy vedeä. Zavetta. Nin uššaldanen hot’ ko käzipaikan, hot’ kaksi metroa. Toizista kylista kävel’dii Uspenjaami gor’a rod’ietou, t’änne jeezd’it’ää, soaree sin männää.

На Успение да на Петра

Russian
На Успение да на Петра. Значит, едет поп и деревенские все отправляются. Сельчане везут туда масло, творог, этикабуши (сухой творог в виде комьев). А некоторыеесли вот (например) у меня отец умер, у меня завет отвезти барана на Успение. Везёт, а другой раз овечью шерсть отвезут. Поп вроде как (всё)... собирает. Там службы были, молились, две часовни было. Лодок былопо двадцать лодок приходило. Из Суви (часть села Сельги) да отсюдавсе отправятся на Успение туда (на остров). (В часовню) свечи кладут, деньги кладут, кто-нибудь привяжет платок, наденет на образ (икону), другойможет, метр ткани, кто что. Значит, если у меня горе, я уже везу, раз пообещала, ну, надо везти завет. Обещаю хоть платок, хоть два метра (ткани). Из других деревень на Успение приходили, если горе какое случится, сюда приезжают и на остров едут.