VepKar :: Lemmas

Lemmas

Return to list | delete | edit | history

vaski

language: Karelian Proper

part of speech: Noun

phonetic variants: vaški (New written Tver, Kestenga, Knyazhaya, Padany, Reboly, Rugozero, Tikhvin, Tolmachi, Tunguda, Uhta, Valdai, Vesyegonsk, Voknavolok); vašk (Dyorzha)


1 meaning

concept: copper
  • Russian: медь
  • English: copper

translation

Veps: vas’k; vas’k’

Livvi: vaske; vaski

Ludian: vaski; vas’k; vašk

dialects of usage: Myandyselga

wordforms (2)

vaski