Phrases

Create a new

ä

ä

by

records

654 records was founded.

No lemma language interpretation lemmas
571 vahnan päivän vara Livvi ru: опора на старость (букв. запас на день старости)
päivy; vara
572 vahnoih päivissäh Livvi ru: до глубокой старости (букв. до старых дней)
vahnu
573 vahnoil päivil Livvi ru: на склоне лет (букв. на старых днях)
vahnu
574 vahnu briha Livvi ru: холостяк (букв. старый парень)
briha
575 vahnu briha Livvi ru: холостяк (букв. старый парень)
briha; vahnu
576 vai olet nägemätöi! Livvi ru: ну ты и жадный!
nägemätöi
577 vai olet ängerjäs! Livvi ru: ну ты и хитрец! (букв. ну ты и угорь!)
ängerjäs
578 vaihtua karvu Livvi ru: линять (букв. менять шерсть)
karvu; vaihtua
579 vaihtua kettu Livvi ru: линять (букв. менять кожу)
kettu; vaihtua
580 vaihtua mielii Livvi ru: дебатировать (букв. обмениваться мнениями)
mieli; vaihtua