Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Urad Ust’a

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, художественные тексты

Источник: Verez tullei, (2014), с. 20
Valentina Lebedeva

Urad Ust’a
(вепсский)

Algat opekoi mindai eläda, iče tedan, midä i kut rata! andoi vastusen Ust’a susedale.

Nu-nu, ku tedad, ka i teda edelez-ki, – abittui sused i kändihe lähtta.

A Ust’a zavodi viškoida tuhkan linmale. Käred tullei taci tagaz tuhkan ani Ust’an modoho. Sused nagraškanzi:

Sanuin sinei, tul’l’aštme lükki, ala vastha!
Kacu nügüd’, mi läksi, ani čomin sinä udiloičitoi!

En näge nimidä! hosib sil’mäd Ust’a, mod i sobad oma hänel hahkad pölüspäi. Ka nece tullei om värnik, ei siš polespäi puhu!

Tullei ka tullei.., – surdui pagišta sused i läksi.

A Ust’ale ühtnägoi tegihe taht pašttud muna söda. Tuli pertihe, – ka mätos hilid-ki ei ole, iče vaiše nügüd’ tuhkan taci ka.

Nu, kut om, ka muga i om! Paštan päčiš, hilil.

Pani Ust’a munad hilile, saubaz’ päčilaudal i pezeškanzihe. Äkkid kuleb: pačk, pačk!!!

Sünduižem! Ka mi om-se?! pöl’gästui Ust’a i joksi päčinnoks. A sigä munad räkäspäi kiškniba i ehtati niid kaiked pačidme!

Kaaa... Meiden Ust’al i räkäs i vilus čud kaiken-se tegese.

Naku pakaižes läksi aitha saharaha i homaiči havadol veičen. Veič oli vauged hüdegespei.

Voi, ka ei-ik sahar tartund veičen teraha? Užo-ške minä nolaudan!

Nolauzi Ust’a vilun raudan, i kel’ tartui kül’mnühu veičehe! Restta terad nikut ei sa, kibed om, kelen-ki restad.

Aaaaaa, – mäleganzi hondol änel Ust’a.

Kacuba susedad, – ka mi hän om-se? Ei-ik ken rikta ladi uradad Ust’ad? Kel’-ki jo om pästtud, veič sadud i kelen jo miku čaptas, a iče Ust’a živatan karččikš mäleidab. Čud ka čud!

Jokse, Ust’uško, pert’he teremba! Pakaine lämas kelid nikelle ei čapa! nagrdas rahvaz.

Algat nadeigoiš, minun kal’hed lugijad! Ust’al jäl’ges sidä melid ei ližanend, mitte oli urad, ka mugoine om-ki.