Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Varaida verhid akoid

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Solomonan muštatišiden kirj, (2016), с. 12-14

Varaida verhid akoid
(вепсский)

5
1 Poigaižem!
Kundle minun melekahad sanad,
kända ičeiž korv minun melevudehe,
2 miše olda tolkus
da miše tedo püžuiži sinun sus.

[Ala kundle manitelijad akad.]
3 Verhan akan kelel om mezi,
a hänen pagin om libedamb pühävoid.

4 Sen jäl’gsatuz om mugoine-žo karged kuti kargič,
i om terav, kuti kaks’teraine sur’ veič.

5 Hänen jaugad astuba surmha,
jaugan pohjad mäneba toižhe mirhu.

6 Ku sinä tahtoižid tedištada hänen elon matkan, ka teda:
sen matkad oma koverad, sinä ed tedišta niid.

7 Muga, poigaižed, kundelgat mindai,
algat hül’gäikoi minun sanoid.

8 Kävele edemba verhas akaspäi,
ala lähene hänen verajannoks,
9 miše ei antta ičeiž tervhut toižile
i ičeiž vozid mokičijale,
10 miše sinun vägel ei täuduižigoiš verhad,
i miše sinun radod ei mänižigoi verhaze pertihe,
11 miše ed voikaiži jäl’ghe,
konz sinun hibj da lud zavodiba väl’düda,
12 da miše ed sanuiži: «Mikš minä en otand opendust pähä,
mikš minun südäin ei navedind oiktoid tozisanoid,
13 mikš minä en kulend minun opendajiden änid,
mikš en käraudand korvad minun nevojihe?

14 Ved’ minä en putund habi pahaze
rahvahan suiman keskes


15 Jo vet ičeiž kaivospäi
i ičeiž purtkespäi libujad vet.

16 Algha jokskoi libujad veded sinun ezitanhale,
a ojadirdoile.

17 Olgha ned sinun, vaiše sinun,
a ei sinunke völ toižiden-ki.

18 Olgha blaslovidud sinun purde,
pidä hüväd mel’t norudes sadud akas,
19 hüväs pedras, čomas sernas:
antkaha hänen nižad sinei ilod igän,
sa hänen armastuses ihastust kaiken aigan.

20 Mikš, poigaižem, armastada toižid,
sebata verhan akan nižad?


21 Kaik mehen ted oma Ižandan sil’miden edes,
Ižand märičeb kaik hänen tropad.

22 Pahanladijad tabadaba hänen ičeze pahad radod,
hän putub ičeze grähkiden verkoho.

23 Hän koleb ičeze kundletomudehe,
kadob ičeze surhe meletomudehe.