Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Ižandan varaiduses

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Solomonan muštatišiden kirj, (2016), с. 51-54

Ižandan varaiduses
(вепсский)

17
1 Om paremb kuiv leibkorišk da senke mir,
mi pert’ täuz’ piruid da ridoid.


2 Melev orj otab valdan tolkutoman poigan päl
da jagab velliden keskes tatan jäl’gestusen.


3 Hobedale om sulatin, kuldalepajan päč,
a mehen südänt opendab Ižand.


4 Pahantegii kundleb zakonotomid paginoid,
kelazkelhid paginoid.


5 Ken lajib gol’l’ad, se nagrab hänen Tegijad,
ken om ihastusiš toižen gor’ale, sidä kovas opetas.

[A žal’l’oičijad armahtadas.]

6 Vanhoiden venc oma poigiden poigad,
lapsiden korged arvheiden kazvatajad.

[Uskoližen mehen bohatuz’ om kaik mir,
jumalatomal ei ole ni grošad.]

7 Vähämeližen sun täht ei kožu melev pagin,
sen enamba korgedroduiželekelaz kel’.


8 Oton andajan sil’miš lahj om kuti kalliž kivi,
vaiše kuna hän mäneb, kaiktäna ehtib.


9 Ken ecib armastust, se unohtab männuzid pahoid,
a ken niid johtutab, se kadotab sebranikoid.


10 Melev lajindaspäi-ki sab enamban opendust,
mi vähämeline sadas iškendaspäi.


11 Pahantegii ecib vaiše pahad,
ka hänennoks oigetas angel, kudamb ei žal’l’oiče händast.


12 Mehele om paremb vastata emäkondjad, kudamb kadoti poigid,
mi meletoman mehen hänen meletomiden paginoidenke.


13 Ken hüväs maksab pahal,
sen kodišpäi ei lähte pahuz’.


14 Ridan augotiž om kuti suren veden tulend.
Seižuta rida edel, ku se süttub.

15 Ken polestab värad vai ken väritab oiktad,
molembad oma Ižandale vastmel’he.


16 Mikš kal’huz’ vähämeližen käzihe?
Hänele ei täudu mel’t ostta melevut.
[Ken ičeze pertin sauvob korktemba, se ecib surmad,
a ken hül’gäidab opendust, sille tuleb paha.]

17 Sebranik navedib joga aigal
i kut vel’l’ tuleb sinunnoks, konz sinai linneb ozatomuz’.


18 Vähämeline om se, ken löb kät
i andab sanan läheližen tagut.


19 Ken navedib ridoid, se navedib grähkid,
a ken korktemba libutab ičeze verajad, se ecib lanktendad.


20 Paha südäin ei löuda hüvüt,
i kelastelii kel’ putub pahaze.


21 Ken vähämeližen sündutab, ka gor’an ičeleze sab,
vähämeližen tat ei ihastu.


22 Vessel südäin pidäb hibjan tervhen,
a paha mel’ kuivadab luid.


23 Jumalatoi otab šižläspäi oton,
miše oiged sud oliži vär.


24 Melevuz’ om melevan sil’miden edes,
a vähämeližen sil’mäd oma man agjas.


25 Vähämeline poig om tatan tusk
da maman pahamel’.


26 Om paha väritada oiktoid
i löda bohatoid todes.


27 Melev ei pagiže äjan,
hän pidäb pän vilun.


28 Meletoi-ki, konz om vaitti, voib ozutadas melevaks,
i ken pidäb sun saupkesmelekahaks.