Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Opendused rahvahale

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Solomonan muštatišiden kirj, (2016), с. 61-64

Opendused rahvahale
(вепсский)

20
1 Vin om manitai, olutpän pörutai,
ken navedib niid äjalom meletoi.


2 Kunigahan käregzumine om kuti levan äraidand,
ken händast käregzoitab, se tegeb ičeleze pahad.


3 Korged arv sille, ken pageneb ridaspäi,
kaikutte vähämeline ecib ridoid.


4 Sügüzel lašk ei künda,
vil’l’pöudospäi tuleb tühjin käzin.


5 Mehen südäimen dumad oma kuti süvä vezi,
no melev mez’ amundab niid sigäpäi.


6 Äjad kitäba mest hüvüdes,
no kuspäi löuta oiged mez’?


7 Oiktad ei ole miš laida,
ozavad oma hänen lapsed hänen jäl’ghe.


8 Konz kunigaz ištub sudimas,
hän ičeze sil’mil kükseb kaiken pahan.


9 Ken voib sanuda: «Minä puhtastin ičein südäimen,
olen puhtaz grähkišpäi»?


10 Ei-ühtejiččed vesad, ei-ühtejine mär
se i nece oma Ižandale vastmel’he.


11 Voib tundištada prihačun-ki hänen radon mödhe,
puhtaz-ik vai oiged-ik linneb hänen elo.


12 Korvan, mitte kuleb, dai sil’män, mitte nägeb,
sen i necen om tehnu Ižand.


13 Ala navedi äjan magata, miše ei gollištuda,
tege radod tarkas, ka söškad leibäd külläks.


14 «Paha, paha», sanub ostai,
a osttes i lähttes kitäse.


15 Om kuldad i om žemčugad,
no kal’hemba kaiked om melev pagin.


16 Ota soba sil, ken andoi sanan toižen tagut,
i olgha se sinai kut todištuz neciš.


17 Maged om manitusel sadud leib,
no jäl’ges su om kuti täuz’ čurud.


18 Planoid vahvištoittas paginoil,
paginoiden jäl’ghe mäne toraha.


19 Kelenkandišijad avaidaba peitusid.
Ken avaidab kidan levedas, senke ala pagiže.

20 Ken lajib ičeze tatad i mamad,
sen lamp sambub piikpimedan keskel.


21 Jäl’gestuz, miččen tembaitas rigol augotišes,
ei to edemba hüväd.


22 Ala sanu: «Minä maksan pahudes
Usko Ižandaha, hän päzutab sindai.

23 Ei-ühtejiččed jügud oma Ižandale vastmel’he,
värad veskad ei olgoi hüväks.


24 Ižand varjoičeb mehen haškuid.
Kut mez’ voib tedištada ičeze ten?

25 Miše ei putta verkoho, meleta,
edel ku rigol andad pühän toivon.


26 Melev kunigaz segloičeb jumalatomid
da kändab tapinkezran heiden päle.


27 Mehen heng om Ižandan lamp,
se ozutab kaik südäimen süvüded.


28 Armod da tozi kaičeba kunigast,
armoil hän pidäb valdad.


29 Noren korged arv om hänen vägi,
a vanhan korged arv om hahk .


30 Löndkibud oma pahuden tervehtajad,
da iškendad, miččed mäneba südäimehe.