Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Golliden ahtištajid Ižand opendab kovas

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Solomonan muštatišiden kirj, (2016), с. 68-70

Golliden ahtištajid Ižand opendab kovas
(вепсский)

1 Hüvä nimi om paremb surt bohatust,
mehen korged arv om paremb hobedad da kuldad.


2 Bohat da gol’l’ vasttasoiš,
ühten i toižen om tehnu Ižand.


3 Melev nägeb pahuden da peitäse,
a opendamatomad astuba kohtha da saba iškendoid.


4 Sanankundlii da Ižandad varaidai sab
bohatusen, korktan nimen dai elon.


5 Ogakahad penshad da verkod oma värmeližiden tel.
Ken kaičeb ičeze henged, olgha edemba niišpäi.

6 Ohjanda laps’ matkan augotišes oiktale tele,
ka hän vanhan-ki ei sirtte sišpäi.


7 Gol’l’ om bohatan valdas,
velgnik tegese velgha-andajan orjaks.


8 Ken värhut semendab, se pahut rahnob,
hänen vihan vicaspäi tuleb lop.

[Hüväl melel andai mez’ om Jumalale mel’he.
Jumal abutab tehta sen mehen azjad.]

9 Hüväsüdäimeline sab armoid,
sikš ku andab gol’l’ale ičeze leibäspäi.

[Vägestusen i korktan arvon sab lahjoiden andai,
ližaks hän sab ičeze polele otajan hengen-ki.]

10 Kükse nagranzoitai, rida kadob,
lopiše lajind da tora.


11 Kenel südäin om puhtaz, sil hulil oma hüväd sanad,
sille kunigaz om sebranik.


12 Ižandan sil’mäd kaičeba tedoid,
a käsköiden vastustajad hän hül’gäidab.


13 Lašk sanub: «Lev om ezitanhal,
mindai riktas kesk irdad


14 Vedelijan naižen su om süvä haud:
kenen päle käregzub Ižand, se sinna lankteb.


15 Meletomuz’ tartui norhe mužikaha,
no ohjandai vic kükseb sen sigäpäi.


16 Ken abidoičeb gol’l’ad, miše bohattuda,
i ken andab bohatale, se gollištub.