Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Solomonan muštatišiden kirj, (2016), с. 84-87

Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed
(вепсский)

27
1 Ala kitte homnižel päiväl,
sikš ku ed teda, midä se tob.


2 Kitkaha sindai toine, a ei ičeiž kel’,
veraz, a ei sinun.


3 Jüged om kivi dai äjan painab lete,
no meletoman viha om jügedamb molembid.


4 Olda tabas om paha, ka viha-ki om seižumatoi,
no ken voib püžuda, konz händast sidotas toižehe akaha?


5 Paremb om avonaine vastuz,
mi peitoline armastuz.


6 Armastajan lajind-ki om paremb,
mi vihanikan äjad tervehtused.


7 Külläine ei tahtoi eskai met,
a näl’ghižele i karged ozutase magedaks.


8 Kuti ičeze pezan jätnu lind,
muga i ičeze kodin jätnu mez’.


9 Voišked i ladan ihastoitaba südänt.
Muga ihastoitab kaikuttušt hüvä sebranik ičeze nevondal.

10 Ala hül’gäida ičeze dai sinun tatan sebranikad.
Ala mäne vellen kodihe, konz sinai om ozatomuz’.
Paremb om sused rindal mi vel’l’ edahan.

11 Ole melev, poigaižem, ihastoita minun südänt:
siloi linneb midä sanuda nenile, ked pagižeba minus pahad.


12 Melev nägeb pahuden i peitäse,
a opendamatomad astuba kohtha i saba iškendoid.


13 Ota soba sil, ken andoi sanan toižen tagut,
I olgha se sinai kut todištuz neciš.


14 Ku ken-ni aighomendesel kitäb ičeze sebranikad surel änel,
ka se om kuti lajind.


15 Lopmatoi tipputand vihmpäivän
da ridlii ak om se-žo üks’:
16 ken tahtoib händast peitta,
se tahtoib peitta tulleid vai voišked kädes, mi nägub sid’-žo.


17 Raud teravzoitab raudad,
mez’ opendab tošt mest.


18 Ken varjoičeb smokvanpud, se söb smokvid.
Ken varjoičeb ičeze ižandad, se om arvos.

19 Kut vedes näged ičeiž modon,
muga i toižes mehes näged ičeiž südäimen.


20 Toižen mirun süvüded oma täutmatomad,
mugoižed täutmatomad oma mehen sil’mäd.

[Ei olgoi mel’he Ižandale ridlijad kacujad
da meletomad oma pit’käd keled-ki.]

21 Mi om hobedale sulatin, kuldale päč,
se om mehele su, kudamb kitäb händast.

[Jumalatoman sudäin ecib pahut,
a oiged südäin ecib tedoid].


22 Survo meletomid petklol,
humbres jüvidenke ühtes
ei erigande hänespäi hänen meletomuz’.


23 Kacu hüvin ičeiž živatoid,
pidä hol’t niiš.

24 Sikš ku bohatuz’ ei ole igäks,
ka jose vald-ki püžub pol’vespäi pol’vehe.

25 Hein kuivi, kazvoi vihanduz’,
mägil nittas heinid.

26 Lambhad oma sinei sobikš,
a kozadpöudoid osttes.

27 Kozan maidod täudub sömäks sinei,
sinun kodinikoile i naižabunikoile.