ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Püuvhan kazvatadihe

Püuvhan kazvatadihe

вепсский
Средневепсский западный
Püuvhas radod oli äi. Mäned, mecas palon čapad, verdad händast. Norikeine mec čaptas, ningoman norišteižen lüudad kaskuden. Nece čaptud mec ahavoičese, verdad necen. Pud nene kuivatas da hebol vedetas. Verandon ningoman teged da kangil’ tuukid necen lämboin-se, miše mustenziš necen tahon-se. Potom künttas adroil’, ägestadas čomašti. Potom püuhan semetas, haravol haravoičed čomašti. Potom lähtob jo, mäned da kaiken küt’kid'. Potom kazvab, necen rehtad, püuhan otad, sid’ ribid’, jesli sinii koukloid’ tarbi. Potom ligoho ligotadas, ligod järvel. Sigä oliba mecas Säg’järv, pit’k mugoi om. Ligotadas nedalid' kaks’. Potom ligospei vedetas, nit’ule kaiken levitad, mišto vougištuiž. Nit’ul vougištuse, sid’ kacleižen otad, kacud, jogo hän om ehtn’u, jogo pästar’ eragandeb. Potom lendad, aidoiš ümbri ahavoičetad händast, riheze ahtad. Tapmed mugomad oma, tapmel tapad händast, kelikoičed kelikol, vidimel vidod, mišto pästar’-se lähtiž. Sid’ harjal harjad händast. Sid’ jo kezerdad kožlil’, värtnal värtitad, värtn’ale keradad händast, bipšihangole bipšid. Viht’akod pezed, kerid tukuile. Londsijad oliba, londsijile kaiken viht’atad. Sid’ kanghaze stavinad tod pert’he, kolod lat’t’ud, kolodale kärid. Sid’ nided ladid da birdan. Potom poutin jo tegese. Voumiž poutin lumihanges belitadas.

Miččen poutnan kudod?

Pel’hine ka kuiduspei kezerdase, a sanktemb balafonoikš ka nece ladvesespei. Sišpei tehliba štanad, balafonad, pinžakod, a kuiduspei paidad.

A kudotas kut?

Stavinad nene siižutad, potom suksed lat’t’ud, sukloine om, langan kämile kämitad. Čoma diki kudoda om. Siin’an pejas kudomei. Edou aršinad oliba, nu ka siičme aršinad siin’ da kahesa. Siin’ad kaks’toštküme paned pel’hišt’, necida hoikembašt-se, a tošt konz viž da konz kuz’ siin’ad, sanktembad ladvesespei. Pos’tel’nikoid’ da od’aloid’ kudolimei. Nügüde näged polovikoid’ kudomei, a eduu od’aloid’. Langan mujutad i kudod.

Eduu konz mehele mända ka äjan lahjoid’ tehliba. Ombled uzorad emäha, ostad rušttad bumagad da ombled uzorad. Eduu ved’ lahjad lendiba. Sur’ rod, ka äi lahjoid’ lähteb, ii sur’, ka vähemb lähteb.