Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Suojärves avattih liikundan da tervehyön keskus

Корпус: младописьменный подкорпус

Новописьменный ливвиковский, публицистические тексты

Источник: Oma Mua. № 7, (2017), с. 2

Suojärves avattih liikundan da tervehyön keskus
(карельский: ливвиковское наречие)

Tuhukuun 14. päivänny Karjalan tazavallan endine piämies Aleksandr Hudilainen, Turvalližuon nevvoston sekretarin sijahine Rašid Nurgalijev da Valdivollizen duuman deputuattu Valentina Pivnenko avattih Suojärves uuzi liikundan da tervehyön keskus, kudaman hindu on lähes 76 miljonua rubl’ua.
Uuzi sportukeskus nostettih Liikundan da sportan kehittämine Ven’al vuozinnu 2016-2020-federuallizen programman mugah. Keskuksen yhtehine pinduala on lähes 1500 nellikkömetrii.
Jälgivuozinnu Suojärven linnu sai äijän lahjua. Minä uskon, ku kai net lujendetah teijän uskuo hyväh tulieh aigah. Ei ammui myö teijänke nostimmo uvven nygyaigazen lämmityskeskuksen. Tämän päivän pido on kogo tazavallan merkittävy pidoliikundan da tervehyön keskuksen avajazet, kudai nostettih ylen lyhyös aijas, kiändyi Suojärven eläjien puoleh Aleksandr Hudilainen.
Rašid Nurgalijev toivotti paikallizile eläjile lykkyy sportan kehittämizeh da hyvii sportusuavutuksii. Dinamo-kluuban da Ven’an lendomiäčyn kižuajien joukkovehen puolespäi Rašin Nurgalijev toi miäččyy da sportusobua lahjakse nuorile sportan suvaiččijoile.
Uvves liikundan da tervehyön keskukses on kolme suurdu zualua: joga kižah pädii kižazualu, voimisteluzualu da gimnastiekkuzualu. Uvves sportukeskukses ruvetah harjoittelemah lapsien sportuškolan opastujat da kaikin, ket tahtotah.
Kerras avajazien jälles uvves sportukeskukses piettih mini-jalgumiäčyn da verkomiäčyn kižoi.