ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Jatkta radod kodikeliden kaičendan poles

Jatkta radod kodikeliden kaičendan poles

вепсский
Младописьменный вепсский
Karjalan valdkundan päivän Artur Parfenčikov vastsihe vepsläižiden, karjalaižiden da suomalaižiden ezitajidenke. Ühtes pagižiba igähižiden rahvahiden etnokul’turižes kehitoitandas.
Tetab Karjalas valdmez’, karjalaine aktivist Tatjana Klejerova starinoiči valdkundan eskaigaižele pämehele karjalan kelen kaičend- da kehitoitandrados. Jäl’gmäižil vozil siš poles oli tehtud lujas sur’ rad. Tatjana Klejerova: ” tegim lehtesed da kulehtesed karjalan da vepsän kelel. Petroskoin universitetas voib opeta nenid kelid. Niid voiba opeta lapsed školiš. Meiden radon taguiči oli tehtud Suomalaiž-ugrilaine škol. Nece om sur’ satuz”.
Mugažo pagištihe holiš. Kaik-se lapsid, kudambad opendaba kodikelid školiš, ei ole muga äi. Sanutihe küliden problemoiš-ki.
Nügüd’ olem hüviš kosketusiš valdkundmehidenke. Tegem ühthišt radod Karjalan Kul’turan ministerstvanke, Opendusen ministerstvanke, Rahvahaližen politikan ministerstvanke. Meid el’getas, meid kundeltas. ičemoi polespäi nevom, kut tarbiž kehitoitta kelid da kul’turad. Olemtedajadneniš azjoiš”, – sanui Tatjana Klejerova.
Om lujas tarbhašt, miše kaičim meiden igähižiden rahvahiden keled nügüdehesai. Tarbiž, miše lapsed školiš da päivkodiš opendaižiba niid. Olen vaumiž kundelta teid neniš küzundoiš, olen vaumiž abutada teile neniden küzundoiden pätandas”, – sanui Artur Parfenčikov.