Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Sija, kuna keradasoiš vähäluguižed rahvahad

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский

Источник: Jevgenii Fotejev, Kodima. № 8, (2017), с. 3

Sija, kuna keradasoiš vähäluguižed rahvahad
(вепсский)

Necen voden heinkus erasikš päivikš minei ozastui tehtas igähižiden rahvahiden Riddu Riđđu-festivalin palaks. Nece festival’ mäneb jogahižen voden Norvegias, čomal Manndalen-mägitahol. Se oli tehtud vodel 1991, miše tugeta saami-rahvast, mitte pit’kha oli elänu necil tahol. Aigan sirttes festival’ kazvoi tärktaks rahvazkeskeižeks aigtegoks.

Äi rahvahid kerazihe festivalile, miše jagatas ičeze kul’tural kaiken mirunke. Nene oliba rahvahad Norvegiaspäi, Grenladiaspäi, Amerikaspäi, Al’askalpäi, Germaniaspäi, äirahvahaline Venäma oli ezitadud festivalil ičezeloštajilrahvahil.
Ken-se ajoi festivalile artistan, ken-se mastarin ozutelusenke, minä-žo olin sigä Norišton programman ühtnikan. Festivalin aigan openzim tuva-rahvahan karguid, saami-rahvahan joikpajoid, kurkpajoid, Al’askan rahvahaližid vändoid.
olem olnuSledopit-fil’man muzikaližel ozutusel, mitte kosketab hengen süvüt. Se oli saami-rahvahan jügedale istorijale omištadud ozutelusel. vastsimoi ristituidenke, kudambad kovas kaičiba ičeze rahvahiden oiktusid da andoiba mirule teta tot sen polhe.
Jogahižen ehtan norišt kerazihe čumaha ümbri pažagas da äi časuid tundištoitihe toine toiženke, johtutiba ičeze rahvahan legendoid, sarnoid da pajoid. Kacmata sihe, miše minä olen ezitajan vepsläižišpäi da äjän starinoičin meiden kul’turan polhe, minai oli voimuz johtutada venälaižid-ki tozistarinoid, erased miččišpäi oli kirjutadud meiden Karjalas. Ned tuliba mel’he kundlijoile.
Kosketades ristituidenke kogonaižes miruspäi el’gendaškanded, mitte vär mel’pido Venämas da venälaižiš om verazmaiš eläjil ristituil. Mugoižed festivalid, kut Riddu-Riđđu, abutaba norištole avaita ühten tärktan azjanmiše mirun rahvahil om äi ühthišt, miše voim kovas armastada da arvostada toine tošt. Ku tämbei mirun elo-ozan azjoid pätaiži nece norišt, sid’ eläižim mirus gor’ata da kündlita.