Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Kut nel’kimčed pravat’t’as?

Kut nel’kimčed pravat’t’as?

вепсский
Средневепсский западный
- Kut nel’kimčed pravat’t’as?

- Išttas ehtan, voiktas, ön kaiken išttas. Akaižid’ tuleb kaikjoupei t’ous’ pert’. Užinou söttas, čajuu jottas. Homencen kaiken emägoitas. Longen tehtas, koumoile mändas. Koumoil’pei tuudas da söttas, longen tehtas. Kaimatas voikunke. Blödįd' lat’t’as da blödišpei södas, väheižen ninga ottas i södas.

- Mid’a södas-se?

- Kalad da pr’anikoid’ da kislid’. Mid’a putub blödįhe pandas. Näpiižou ottas väheižen. Sid’ tuudas da longen södas. Mäneb verhid’, kaikid’ söttas.

- A ken voikab-se?
- Hiimod. Näged, t’ütred, neveskad, vonukad da vuu verhad ken-ni. Min’a ka en voi voikta, hengen souptab. A eraz mahtab voikta čomin’.
- Konz koleb ristit, kut maha pandas?

- Maha pandas ka išttas kaks’ öd.

- Kuna kol’l’an pandas?

- Kol’l’an jumou-čogaha. Lat’t’as stolale libo loučha jumou-čogaha. Groban tehtas da grobha jo homesuu pandas. Masijan kaidas da kaimatas voikunke i koumil’ voiktas. Konz ristit koleb, ka pezetadas händast. Koumile kaimatas, ka üks’ akaine jäb kodihe pühkmaha kaiken. Pezeb pertin’. Koumil’pei longile tuudas ka jo vouktaha. Kaik jo pestud.

- Kut hän, kolii, venub grobas, kunapei jougoil’?

- Venub jumou-čogahapei, jougad uks’he, jumaleine päle pandud, proittes jumaleiženke tervehteldas.

Mid’a grobha pandas?

Riptäs kuivid lehtusid, vastas riptäs. Kisejan pandas päle. Pölusuden tehtas, pölusuden pandas grobha, kol’jale päle pandas mugaže kisejan.

A sobad-ne miččed-ne pandas päle?

Čomad sobad pandas. Sarafonan libo plat’t’ad, sapkad čomad jougha. Sädatadas čomin’ ninga. Eduu hondomba, a nügüd’ čomin’. Kaik sijad, časud kädehe i kaik. Vencaižen päha osttas, grobha pandas. Karan-se kaidas, nu ka mäne teda, min’ dengoid’ tackeltas, kudamb vaššid’, kudamb hobedaižid’ dengoid’ tacib.

A sömäd pandas?

Ii pangoi.

Konz voiktas?

Voiktas ehtal, išttas kaiken ön, no öl ii voikkoi.

Koumile vödas groban käzil vai mašinuu?

Mašinuu, a eduu hebol vödihe. Pagastaha viiba, tohused grobas ümbri palaba.

Pap pajatab?

Nügüd’ mijou ele papid’. A sigä Važeniš ka pajatab. Pagastas rahvast töuz’, vanhad i nored.

Kut pagastaha vödas?

Pagastaha ka eduupei, a pagastaspei jougad eduupei.

Koumale mid’a pandas?

Koumale pandas turbhuzid’ i tehtas risteižen. Erasil’ aidoitez sur’, kuumele grobad pandud, lat’t’ud čomikš, mätheižed kuti.

Ken kouman kaivab?

Hiimokund kaidas. Hiimoid om töuz’, kolen ka om kaks’ vävud, om vel’l’. Ned kaidas. Eduu grobad pohjha dengoid’ pandas. Eraz tacib vuu groban päle. Tactas kuverdan-ni dengoid’ kutn’a man osttas.

Muštmišt koumale vödas, vinad da kaiked. Vinad jodas ii äjan, södas pirgoid’ da pränikoid’.

Koumale jättas mida-ni?

Ii, koumale ii jätkoi i kod’he ii togoi, sigä lapsile jagetas.

Ristan konz pandas?

Ristan nel’kümčikš vödas.