Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

“Kukastu kummua” Veškelyksen kyläs

Корпус: младописьменный подкорпус

Новописьменный ливвиковский, публицистические тексты

Источник: L’ubov’ Prisoškova, Oma Mua. № 12, (2017), с. 6

“Kukastu kummua” Veškelyksen kyläs
(карельский: ливвиковское наречие)

Ylen hyvä pruazniekku, juumoran festivuali “Kukastu kummua”, piettih mennyt pyhänpiän Veškelyksen etnokeskukses. Pidoh yhtyi Veškelyksen školan opastujua, Vieljärvespäi tulluttu gost’ua da Veškelyksen kirjaston tyves toimijah Omamualazet-kluubah kuulujua rahvastu. Pruazniekkuzualu oli täčöitäyzi.
Nuoret artistat lugiettih runuo karjalan kielel da ozutettih Pyöräkköine-suarnu. Hyö valmistuttih festivualih omien opastajien Oksana Serebr’annikovan da Nedežda Loginovan avul. Pruazniekkupivos myö ilmoitimmo oman rannan histourien Veškelyksen tiedäjät -kilvan tulokset da javoimmo lahjat voittajilekarjalankielizet kniigat. Tahtozin mainita erähien kilbuniekoin nimetLarisa Kulikovskaja, L’udmila Ivanova, Galina Juppijeva, L’udmila Al’okina, Tamara Juplova. Nämmä naizet alalleh yhtytäh meijän kilbah.
Vieljärvespäi tulluot karjalazet saneltih Karjalan Kielen Koin ruavos, pajatettih pajuo, tuodih lahjat meijän etnokeskukseh. Meijän kylän rahvahas myö lahjoitimmo vieljärveläzile joučenien puaran, kuduat luadi meigäläine neroniekku Pavel Azmatov. Programman keskikohtannu rodih Počinpoijan šeikkailut -ozutelmu. Se on udmurtielazen Anatolii Grigorjevan kirjutettu. Karjalakse se kiännettih L’ubov’ Prisoškova da Nina Nikitina, kohendeli Lev Vorobjov. Kolme kuudu “omamualazetvalmistettih sidä ozutelmua da lopus meidy kiitos vuottiozutelman enzi-ildu rodih aiga hyvä.
Kaččojat hyvin otettih vastah rahvahan artistoiPavel Andrejevan, Lev Vorobjovan, Tatjana Zaitsevan, Al’bina Kornilovan, Sergei Čaikinan da ozutelman “piäurhoin” – Tatjana Smirnovan. Udmurtielazen kirjuttajan ozutelmu kerdou kylän elokses, kai sie ozutetut tapahtumat da urhoit ollah meile hyvin tutut. Ozutelmakse ylen hyvin oli čomendettu lava da valmistettu muuzikku, kiitämmö sit ruavos Pavel Andrejevua.
Festivualih yhtynyöt suadih Oma tulehmo -järjestön kunnivokirjazet da mustolahjat. Kaikil oli hyviä mieldyartistoil dai kaččojil. Sydämellizesti kiitämmö kaikkii, ket autettih valmistua da pidiä moine hyvä pruazniekkumeijän artistoi, Omamualazetkluuban rahvastu, Veškelyksen kylän haldivon piälikkyö Irina Pogrebovskajua, Suojärven kirjastuo, Veškelyksen kylän nevvostuo, Oma tulehmo -järjestyö da Tatjana Afanasjevua, Kanzallizen poliitiekan ministerstvua da Jelena Migunovua, pruazniekan sponsorua Svetlana Loginovua da Marina Čaikinua.
Kaikile suuret passibot! Anna rodieu enämbi tämänmostu piduo da vastavustu, anna eläy meijän karjalan kieli!