Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Aigu-aigaine

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный ливвиковский, художественные тексты

Источник: Antonina Bragina, Oma Mua. № 8, (2017), с. 11

Aigu-aigaine
(карельский: ливвиковское наречие)

Tahnuoslypsetty lehmäine
Maman käbyizetlämmät.

Pienen vazaizen aidaine
Pitkät kezäizen päivät.

Tuohilippine randaizes
Vuottau hein’arrel meidy.

Mamarukkaine molihes,
Kyzyy Jumalal seädy.


Päivät juostah gu vedyt,
Nostah soabraizet ruttoh

(Vuottau talvie jo regyt).
Meijän kämmenisruttov.

Mamarukkaizen loajittu
Tuohilippine auttau
jogivedyinemageihut:
rohkieh kandelet soattov.


Lagiet niittyizetkukkaizis!
Lagiet niittyizetsoabraizis!
Karjan kuulutah kelloizet.
Heinät helistäh kuldaizet.

Terväh aigaine kulgi,
Kylän sammutti tulii.

Tyhjien huonuksien lämmät
Aigu lykkäili tuulil


Aigu niittyizil meijän
Nosti vezastukaikkiel.

Soabrusijaizin jällil
Nägyy sigivön askel