Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Sohjanankošen helmi

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный севернокарельский, публицистические тексты

Источник: Anni Vlasova, Oma Mua. № 9, (2017), с. 8

Sohjanankošen helmi
(карельский: собственно карельское наречие)

Kevätkuušša Sohjanankošen kylän eläjä, laulaja ta taitaja runonlukija Zinaida Ust’ugova täyttäy 70 vuotta. Naista hyvin tunnetah ei ainuoštah omašša kyläššä, ka i šen ulkopuolella.

Zinaida Ust’ugova (o.š. Kannojeva) on šyntyn Niskan kyläššä, kumpani nytki šeisou melko tyhjänä Piäjärven pohjoisrannalla. Šuurešša pereheššä oli viisi tytärtä ta kakši veikkuo. Zinaidan tuatto Jevlampi Kannojev oli kantakarjalaini, a muamovenäläini. Ka huolimatta šiitä karjalan kieli oli šäilyn Kannojevin pereheššä.
Jo nuorešta šuaten Zina tykkäsi laulua ta kerätä karjalaisie lauluja. Kiestinkin koulun lopetettuo Zina ruato viisi vuotta Segežan paperikombinatilla, mäni miehellä ta šiitä Boris-mieheh kera myöšty omah kyläh.
Zinaida lopetti poštioperattorien kurššit ta ruato šillä alalla eläkkeheh šuaten, viimeset kakšitoista vuotta johtajana. Vuotena 1984 pariskunta šiirty elämäh Sohjanankošen kyläh, šentäh kun šiih aikah Niska-kyläššä jo ei ollun keškikouluo, a lapšien piti jatkua opaštumista. Ust’ugovin pereheššä on kakši lašta, kakši punukkua, kolme pravopunukkua.
Jo Niskašša šynty lauluduetti, missä Zinaida Ust’ugova laulo yheššä Raisa Kundoz’orovan kera. Sohjanankošešša duetilla tuli nimiŠateenkaari”. Jo toista kertua kollektiivilla on myönnetty kanšan duetin arvonimi.
Zinaida iče eččiy vanhoja karjalaisie lauluja. Šuurena apuna šiinä hänellä on Langujeva (o.š. P’attojeva) Vera Heikin tytär kotosin Sohjananšuun kyläštä. Naiset lauletah a’kapella-tyylissä, še on heijän tapa, ta i musiikin šoittajie et löyvä Sohjanankošen kyläššä.
Zinaida Ust’ugova tykkyäy lukie runoja. Naisella on erinomani muisti. Uuvvešta vienankarjalakši kiännetyštä Kalevala-eepossašta hiän lukou šuurie pätkie.
Paičči šitä Zinaida Jevlampijevna opaštau lapšie Lintusetfolkloriryhmäštä laulamah karjalan kielellä. Tämä työ Zinaidalla on ihan yhteiskunnallini ta hiän on šuurena apuna Lintuset-ryhmän ohjuajalla Jelena Ligotskajalla.
Sohjanankošen kulttuuritalon Šateenkaariduetti ta Lintuset-folkloriryhmä ollah hyvin šuositut. Artistoja ušeičči kučutah esiintymäh eri konserttiloih. Esimerkiksi, hyö monta kertua otettih ošua eri festivaliloih Kalevalašša, Koštamukšešša, Petroskoissa. Tiijetäh heistä i Šuomešša. Lintusetjo kakši vuotta esittäy vanhantapasie karjalaisieHäijen menoja”, tuanoin hyö käytih Piäjärveh ta oltih piäšankarina meijän Pakinaklubissa Muamonpäivän juhlašša.
Onnittelemma Zinaida Ust’ugovua merkkipäivällä ta toivotamma hänellä tervehyttä. Anna hiän vielä monta vuotta ihaššuttau meitä, hänen kuuntelijie, omilla lauluilla ta runoilla.