Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Oman voiton omistan Anuksenlinnale

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный ливвиковский, публицистические тексты

Источник: Jelena Kudel’nikova, Oma Mua. № 15, (2017), с. 9

Oman voiton omistan Anuksenlinnale
(карельский: ливвиковское наречие)

Ven’an Enzimäzen TVkanualan Pole čudes -kiža on ylen kuulužu meijän mual. Myö, kaččojat, aiven kannatammo kižuajii, kiirrummo oigieloi kirjaimii da sanoi kižuajile divanal istujes, rounoku hyö meidy kuultah. Ga ei jogahizel lykystä puuttuo kižuajan sijah. Enämbi 30 tuhattu kirjastu tulou programman poštale kaččojis, kaikin hyö tahtottas suaja kuččumine da yhtyö TV-kižah.
Minul lykysti vai kahtenkymmenen vuvven vuottamizen jälles. Pole čudes -kiža sai allun vuvvennu 1990, silloi minä rubeingi iče keksimäh sanaristikkölöi. Sit Olonija-lehten toimittajan kehitykses minun sanaristikkölöi ruvettih painamah piirilehtes. Kaksi kerdua työnnin omii sanaristikkölöi Pole čudes -kižah, kerran opin ozua soittamalgi. Aijan aloh jätin tämän idein. Ihan vuottamattah tänä vuon tuhukuul Anuksen piirin administratsien kul’tuuruozasto kehitti minuu lähtemäh kižah. Keräle minä otin oman Al’ona-bunukan, kudai pajattau Anuksen taidoda joudoaigukeskuksen tyves toimijas Laduškijoukos. Meidy vuotettih Ostankino-TV-keskukseh 12.30 aigua 24. kevätkuudu. Myö bunukanke olimmo sie aijemba miärättyy aigua da näimmö, kui kaččojat mennäh Davai poženimsa da Zdorovo žit’ -TV-programmoih. Meijän mieldy kiinnitti kai.
Minul lykysti vai kahtenkymmenen vuvven vuottamizen jälles. Pole čudes -kiža sai allun vuvvennu 1990, silloi minä rubeingi iče keksimäh sanaristikkölöi. Sit Olonija-lehten toimittajan kehitykses minun sanaristikkölöi ruvettih painamah piirilehtes. Kaksi kerdua työnnin omii sanaristikkölöi Pole čudes -kižah, kerran opin ozua soittamalgi. Aijan aloh jätin tämän idein. Ihan vuottamattah tänä vuon tuhukuul Anuksen piirin administratsien kul’tuuruozasto kehitti minuu lähtemäh kižah. Keräle minä otin oman Al’ona-bunukan, kudai pajattau Anuksen taidoda joudoaigukeskuksen tyves toimijas Laduškijoukos. Meidy vuotettih Ostankino-TV-keskukseh 12.30 aigua 24. kevätkuudu. Myö bunukanke olimmo sie aijemba miärättyy aigua da näimmö, kui kaččojat mennäh Davai poženimsa da Zdorovo žit’ -TV-programmoih. Meijän mieldy kiinnitti kai.
Kevätkuun 25. päivänny meil oli lebopäivy. Myö kaikin yhtes kävyimmö laukkah da murginan jälles lähtimmö Jurii Nikulinan nimizeh tsirkah, se ozutus kodvakse aigua jiäy mustoh. Ehtäl pidi valmistuo kižah: varustua ruutat da lahjat.
Tossupiän huondeksel myö Al’onanke, toizet kižuajat da heidy kannattajat rahvas olimmo jo astumas kižan stuudieh. Sie meidy vastattih jo hyvin tutut meile programman ruadajat, hyö sellitettih meile päivykuri. Stolil oli čuajuu da pastostu. Vie kerdu meile kuda-midä nevvottih, toivotettih lykkyy, sen jälles myö lähtimmö čomenduspertih. Neidizet-vizažistat valmistettih meidy kuvuamizeh, šuutittih, kannatettih meijän uskuo lykkyh. Viittytostu minuuttua enne kižua pertih tuli Leonid Arkadjevič, häi luadi kaiken, ku myö astuzimmo barabuanan luo muheloittajen, varuamattah da hyväs mieles.
Kahtentostu aigua sjomkat algavuttih. Minä kižain enzimäzes kižuajien joukos toizennu. Kižan aihiennu oli “lendokonehet”, i minul sendäh rodih hyviä mieldy. Lapsusaijas minä suvaičin kniigoi da fil’moi lendokonehih da lehdäjih nähte. Kižan suvaiččijat suajah kaččuo sidä kižua 28. sulakuudu Enzimäzel kanualal da iče ellendetäh, ku sanat, kuduat meil pidi arvata, oldih “loittonlendokoneh-aihies. Sendäh minul muite vai lykysti voittua enzimäzes kižas. Kižah yhtyi Al’onagi, häi pajatti vesselän Vesenn’aja kapel’ -pajozen. Tämä pajoine miellytti Leonid Jakubovičua da kaikkii kaččojii. Täs pidäy kiittiä Laduški-joukon ohjuajua Vera Viktorovna Gurovua da Sergei Vienovič Pettisty, kudaman luajittu fonogrammu, kui sanottih “Pole čudesanmuuzikkutoimittajat, oli ylen hyviä luaduu.
Kižan siändölöin mugah, stuudies voibi olla vaiku oman kižan aigah. Kižan loppiettuu kižuajat lähtietäh huogavopertih da barabuanan tyveh tullah toizet kižuajat. Sendäh kogonah myö näemmö kižan yhtes kaččojienke 28. sulakuudu. Loppukižan voitettuu Leonid Jakubovič kuhkutti minuu kižuamah super-kižah. Kahtes kižas minä sain äijän ballua, minuu kai kummattinet oldih suuret luvut. Ga sih kaččomattah minä lähtin super-kižah, minähäi kodvan aigua huaveilin seizuo kumman barabuanan tyves. Minä en duumainnuh voittuo, duumaičin kižua, kudai rodih ozakas minuh niškoi.

Oman voiton minä omistan Anuksenlinnale da anukselazile, omahizile da tuttavile.
Passibo teile kaikile kannattamizes da hyvittelylöis.