ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

D’auhotus

D’auhotus

карельский: людиковское наречие
Севернолюдиковский (кондопожский)
Nu vot ku vil’l’e tuulatetah. Kunna se tuodih sit d’älgele?

Ka vil’l’at ku kons kai tuuttaa, čistii d’o puhtaz, lienov kai havadoihe pandaa. Šiid zdaittii kolxozaa. Šit skluaduu. Ku zdaiv brigadir, neče ruod on brigadiran ka. Zdainiettaa milien ruadajad a minä ve hebol. I viemme skluoduu. A šiid vuoz’ loppisov ka trudodn’eile dai anttii. Mi šigä trudodn’eit äigi kel ruadajat vot i d’agettii kai n’ämät, i hernehet, i kai d’agettii trudodn’eile.

Kui d’auhottih vil’l’e?

D’auho n’ämil ol’d’ii kivet. Vot kived om moižet. I šiid oli moin’e batok. Oli kivete tobd’at, moin oli vägid oli. A olii ei vägid me da pikarain otat kedagi abuu punomaa. Punot šigä lähtöu d’auhot. Vot pšeničnii ka se d’o i daže meil vet’ end ei olnu pervi sort d’auhot. A olikš nu t’ämä pšeničnii luadittii, moin oli siitte. Vot e n’el’l’ d’algat a šiid ее, nu oli moine ku.

Časni.

Nu nel’l’ oli uglahin’e. I panet tämän d’auhon šil hierot. Mänöv ku pervii sort alahan.

Hienoine, siit tämän d’auhon paned nu, hän pšeničnii d’auho prosto hieron dai nämä.

Dai šiit nämät.

L’ähtöü kuni per’voi sortt on.

A t’as krupnembaz d’o l’eibä pandav, a tämä diäv hot’ olan’d’aks libo pühämpäin striepn’ä libo mihi.

Oligo teil kivi?

Kivi meil oli rindal mel’l’ičäl.

Ei olnu?

Ei olnu.

Juu.

Ei d’oga toižel olnu küläs oli meile. Äigi? Nel’l’ vai viišt kivit.

N’el’va viiš kivet.

Kai kül’ä spol’zu olis ühte, niihe menemme da.

Siid häi pidi siid d’au- d’au d’auho rodihiize piä ruata pidi?

Ka, šieglate, konz d’o se l’eibää. A siittandat se mänöv hot’ d’o toižii dieloo. A hot’ l’ätäh läbü šiikas vie paned i l’eibil’e. L’eip se lienoo toin’e.