Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Iisusan nagloičemine

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Uz’ Zavet, (2006), с. 123-124
Evangelii Markan mödhe. Iisusan surm i eläbzumine 14-16. 15.

Iisusan nagloičemine
(вепсский)

21Saldatad käskiba Iisusan ristad kantta erasele siričimänijale, kudamb astui küläspäi lidnaha. Hän oli Simon, Kirinejan eläi, Aleksandran i Rufan tat. 22 veiba Iisusan tahole, kudamban nimi oli Golgofa, mi znamoičeb Pämal’l’ansija. 23 taričiba hänele vinad, kudamb oli segoitadud smirnanke, no hän ei otand sidä. 24Jäl’ges nagloičiba händast ristha i jagoiba kesknezoi hänen sobad, tacliba arban, ken midä sab.

25Oli koumanz’ čas, konz nagloičiba händast ristha. 26Ülähäks ristale oli kirjutadud hänen viga: «Evrejalaižiden kunigaz». 27Hänenke nagloitihe völ kaks’ razbainikad, toižen oiktale, toižen hurale kädele. 28Muga tegihe kut oli sanutud Pühiš Kirjutusiš: «Händast lugetihe razbainikaks

29Siričimänijad nagroiba händast. Likutaden päl saneliba: «Kac, sinä pühäkodin murendai i koumes päiväs sauvoi! 30Ka päzuta nügüd’ ičtaiž, tule alahaks ristaspäi

31Ülembaižed papid zavodiba mugažo nagrda ühtes käskištonopendajidenke. pagižiba kesknezoi: «Toižid hän päzuti, no ičtaze ei voi päzutada. 32Tulgha nügüd’ alahaks ristaspäi, Messia, Izrail’an kunigaz, miše nägižim i zavodižim uskta Ned-ki, ked oli nagloitud ristha ühtes hänenke, lajiba händast.