Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Kut gol'l' vel'l' bohattui

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, тексты для детей

Источник: Kipinä. № 6, (2020), с. 9

Kut gol'l' vel'l' bohattui
(вепсский)

(vepsän rahvahan sarn)

Ende oli kaks’ velled.
Üks’ eli bohatas, a toine gol’l’as. Nece gol’l’ vel’l’ radoi bohatal vellel, da kaik-se jüged oli.
Kerdan car’ käski, miše praznikan aigan kaikuččel mehel oliži käbu kädes. Nece gol’l’ vel’l’ mäni mecha, kerazi kuzižid käbuid da läksi lidnaha niid möskendamha. Ezmäks möskenzi käbun kahteskümnes kopeikas. A konz hänel zavottihe otta lujas äi käbuid, siloi vel’l’ möskendaškanzi poutinikas. Kaik käbud möi, dengoid sai, bohattui. Pördihe hän külähä da tuli ičeze vellennoks. Se küzüb-ki:
Kut bohattuid, vel’l’?

Ka käbuid lidnaha vöin da möin.
Bohatale vellele zavid tegihe. Meleti, meletikerazi käbuid mecas da läksi lidnaha möskendamha. Hänel niken käbuid ei ostand. Muga tuli-ki kodihe niminke.