ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Grohotk

Grohotk

карельский: людиковское наречие
Севернолюдиковский (кондопожский)
A kuibo talvel püüttii kala?

No kala tožo vot nuot i osnounom nuottil’.

Ka häl’l’ä tuodii nuotal kalad a lapset kai d’o olda pihal karavulima.

Se koht kai čirčitaa. Šit riepukset kai l’ükäitau lumele, ka hüö kičurtuttaa, ku kol’čaižet liettaa hüvät kalat a nügü ei ole moišt. N’ügü ei ole moišt.

A, l’eikko.

Randal’e ku i mänöv kai kol’čaiželle i kala on kaku ruoht sen fkusnii. Kai n’et kül’metaa šiid ol’d’ii grohotkat nazivali. Nu luoditaa moin’e burakoine, ku grohotke, milai vie on nügü t’äs died zastaviin luadida. Dak hän lumet šieglottaa, štobi lumet l’ähtaiš ükš kala diäv. Se ongrohotkenazivajut meil’e, santaa,

Kak grohotit’ hän muga i, i ven’akše muga i, ”grohotse.
I meil karjalakš: ”grohot”.