Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Iisus pagižeb Joan Valatajan polhe

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Uz’ Zavet, (2006), с. 150-151
Evangelii Lukan mödhe. Iisusan töd galilejas 4:14-9:50. 7.

Iisus pagižeb Joan Valatajan polhe
(вепсский)

24Konz Joannan oigetud mehed oliba lähtnuded sigäpäi, Iisus zavodi pagišta rahvahale Joannan polhe:

«Midä mänit kacmaha rahvahatomha maha?
Rogod-ik, kudambad tullei likutab? 25Vai midä mänit kacmaha? Čomin sädatadud mest-ik? Kunigahiden horomoiš löudat nenid, kudambad oma sädoiš čomitesidenke i eläba elokahas! 26Vai midä mänit kacmaha? Et-ik Jumalan sanankandajad? Ka, minä sanun teile, miše hän om enamb, mi Jumalan sanankandai. 27Hän om se, kenen polhe om sanutud Pühiš Kirjutusiš:

Minä oigendan vestinkandajan edel sindai,

hän vaumištab ten sinun edes.


28Minä sanun teile: kaikes rahvahan rodus ei ole ni üht Jumalan sanankandajad, kudamb om suremb Joan Valatajad, no Jumalan valdkundas kaikid penemb-ki om suremb händast

29Kaik rahvaz, maksunkeradajad-ki, konz kulištiba Joannan sanad, valatadihe Joannan valatusel i sil ozutiba, miše Jumal om oiged. 30No farisejad i käskištonopendajad oliba Jumalan tahtod vastha i ei valatanus Joannal.

31Siloi Ižand sanui: «Kenehe voižin rindatada necen sugupol’ven rahvast? Kenen vuiččed oma? 32 oma kuti lapsed, kudambad ištuba irdal i kidastaba toine toižele: „Mö vändim teile fleital, no et kargaidanugoi, laskim teile voikuid, no et voiknugoi! 33Joan Valatai tuli, hän ei leibäd i ei jo vinad, i sanut: „Hänes om paha heng. 34Mehen Poig tuli, hän söb i job, i sanut: „Mitte hän sömar’ i jomar’ om, maksunkeradajiden i grähkhižiden sebranik! 35No melevuz’ nägub todeks melevuden tegoišpäi