ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Läkkiä kižuamah! 1

Läkkiä kižuamah! 1

карельский: ливвиковское наречие
Новописьменный ливвиковский
Valgiet kondiet
Kižatah jiämäil.
Mäin keskipaltiel seizou kižanpiämiesvalgei kondii. Häi tabailou siiriči hänes mäis čuruajii. Tavattu sežo "muuttuu" valgiekse kondiekse da avvuttau piämiehele tabailla toizii.
Kezäl kižah vallitah kaksi piämiesty. Hyö ollah käzikkäi. Heil ei sua käzii suaha irralleh.
Toiči piämiehien jallat sivotah yhteh. Hyö ollah valgiet kondiet. Heil pidäy tabailla kai toizet kižas olijat.

Mäin kuningas
Kižatah jiämäil.
Kižuajat jagavutah kahteh joukkoh. Yksi joukko seizou mäil, toinemäin tyves. Toizen joukon kižuajat opitah nosta mägeh, mäil olijat ei laskieta heidy da jähkitäh alah.
Toizen joukon kižuajat temmatah mäil seizojii da vietäh heidy mäilpäi. Voittajakse piäzöy se, ken jiäy mäile.

Regikippi
Kižas ollah puarat.
Puaran yksi kižuaju vedäy tostu ries. Piäpuaru oppiu tietyl sijal andua kippi toizele puarale. Se muuttuu piäpuarakse. Kippii andua voibi vai ries istui kižai.

Opi tavata
Vedäi vallitah luvun avul.
Yksi vedäi tabailou kižuajii, net pagietah hänes. Ga vedäjäl ei sua tavata kižuajua, ku hänen jallat ei oldane muas. Toizin sanojen, kižuajal pidäy istavuo muale da nostua jallat. Ku vedäi tavannou kižuajan, kenen jallat ollah muas, se kižuaju muuttuu vedäjäkse.