Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Valentina Libertsova. TALVENNU...

Valentina Libertsova

TALVENNU...

карельский: ливвиковское наречие
Новописьменный ливвиковский
Suvaičemmo talvel
Viluu huondestu,
Ruskiennu tulennu
Palajua zor’kastu,
Vienozeh purijua
Eläviä pakkastu,
Sagies udžvies valgiedu
Jumalan ilmastu.

Mieleh ongi tuhut,
Yölöin aloh pyörijät,
Valgieh hoikkah hurstih
Kogo ilmua kiärijät.

Panis vaigu lundu
Tävvet kivokset,
Čurattas vai mäispäi
Regyöt da sukset,
Luistelikonnu roittas
Lammit, jovet, järvet,
Oldas vaigu toven
talvennu kai talvet!