Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Ei kožmuz, vaiše rid

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Uz’ Zavet, (2006), с. 172-173
Evangelii Lukan mödhe. Iisus matkas jerusalimha 9:51-19:27. 12.

Ei kožmuz, vaiše rid
(вепсский)

49«Lämoid minä olen tulnu tomha man pälei lujas tahtoižin, miše se jo oliži süttunu! 50No minei pidab völ valatadas valatuseli kut äi minä tirpan ahtištust, kuni kaik se tegese! 51Meletat-ik, miše olen tulnu tomha male kožmust? Ensanun teilevaiše ridad! 52Neciš aigaspäi vižmehine kanz jagase: koume mestkaht vaste, a kaks’koumed vaste. 53Tat linneb poigad vaste, poigtatad, mamtütärt i tütärmamad, anop’milläd i mil’l’ anoped vaste