Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Irina Novak. Bel’akov Mihail F’odorovič (1926–1993)

Irina Novak

Bel’akov Mihail F’odorovič (1926–1993)

карельский: собственно карельское наречие
Новописьменный тверской
Miun diedo Bel’akan Miša (kuin händä kučču kylöveh) šyndy 29. pimiekuuda vuodena 1926 karielazešša pereheššä Šalo-kyläššä (Tverin Kariela). Diedo hyvin lopetti šeiččimen kluassua. Voinah hänen otettih 4. talvikuuda vuodena 1943. Diedo vojuičči Leningradan frontalla Viborga-linnan rannalla. Šielä hiän vaštai oman susiedan. Diedo oli ruanittu, kontuzittu. Händä lečittih T’umen’-linnašša. Gospitalin jälgeh hiän vojuičči Virošša 359:nneššä ammundapolkašša, oli piisarina da ad’jutantana. Tallinnan eläjät piettih händä omana, žentäh kuin hyö hyvin maltettih hänen karielankielistä paginua. Voittoh näh diedo tiijušti Tallinnašša, ših aigah hiän oli nuorena seržantana.
Kodih diedo tuli vašta vuodena 1947 da talvikuušša naičči. Heilä Katja-buabonke šyndy viizi lašta: nellä tytärdä da nuorembi poigamiun tuatto.
Voinan jälgeh diedo opaštu traktoristakši da kombain’orakši, ruado Kozlovan MTS:šša, vuuvešta 1954 ruado Majak-kolhozašša. Hiän oli ylen hajukkahana miehenä, enžimäzenä ruado uužilla traktoroilla da mašinoilla, opašti toizie.
Vuodena 1977 diedo polučči Pobedu nad Germanijei -medalin, kumbazen hänellä annettih vielä 8. oraškuuda vuodena 1945. Vuodena 1993 hiän polučči Otečestvennoi voini vtoroi stepeni -ordenan. 25. talvikuuda diedo kuoli.
Šiidä šuat mäni jo 30 vuotta, ka mie hyvin miussan kuin diedo šoitti šoitulla da hyvin kizai balalaikalla, a hänen pikkarane Džek-koira laulo. Džek ylen šuačči dieduo. Konža dieduo kätkiettih, Džekua ei otettu kalmismualla, ka hiän iče tuli šinne. A kalmismua on kahekšašša kilometrašša Šalošta. Koira itki kuin ristikanža, ei tahton uidie kalmalda...
Diedo ei ylen šuannun paissa voinah näh, muissuttua tädä oli jygie...
Passibot šiula voitošta, Miša-diedo!