Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Sergei Georgijev. Miikkula-kontienpoikani

Sergei Georgijev

Miikkula-kontienpoikani

карельский: собственно карельское наречие
Новописьменный севернокарельский
LEIKKI

Kontienpoikasetalotettih vesselä leikki.

Mie olen šuuri kontie! šano yksi kontienpoikani.
Mieki olen šuuri kontie! piätti toini kontienpoikani.
A m ieolenenšin jänöni, ilmotti Miikkula.
Та šiitäorava!
Poikaseni, mintäh šie tahotolla jänösenä? ihmetteli muamo-kontie. Šie vet olet kontienpoikani!
Kontieh šuan vielä leikkie tarpehekši! Miikkula-kontienpoikanišelitti huolettomašti.

ROHKIE MIIKKULA

Pikku Miikkula kyšy omua muamuoh, emäkontieta:
Armaš muamoni, voitko šie oikein pelottavašti ärähtyä?
Nyt äkkie?
Tietyšti voin, poikaseni, vaštasi muamo-kontie. Ka mitä varoin? Kaikki meččäelukat juoššah kauhuššah pakoh, ken minneki!
Muamoseni! Miikkula-kontienpoikani rupesi šuoššuttelomah emäkontieta. Ärähä vaikka kerran! Ole hyvä!
Muamo-kontie henkähti, kaččoympärillä ta ärähti pienellä, ka tosi pelottavalla iänellä.
Kačo, muamo, kuin rohkie mie olen! ilosešti karju Miikkula. Mie en juoššun kunnena! Mie yhtänä en varaja!

TALVI

Tuttu jän is kerto M iikkula-kontienpoikasella, jotta erähyänä päivänä
meččäh tulou talvi.

Muamo, mitä talvi on? kyšy Miikkula šuurelta emäkontielta.
En tiijä, poikaseni, vaštasi muamo pienellä kontiella. Myö šiun kera mänemmä makuamah talvipešäh! Ka ne, ket nähtih talvie, kerrotah, jotta kaikki ympärillä muuttuu lum ivalkiekši...
No šilloin on parempi muata! myönti viisaš kontienpoikani. Još en piäše makuamah, tulouko miušta lumivalkie kontie?

KEN ON KAIKISTA...?

Illalla, konša jo oli aika männä muate, Miikkula-kontienpoikani viekkahašti kyšy vanhem m iltah:
Tiijättäkö, ken meijän mečäššä on kaikista lempein?

Та vaštasi iče:
Miun muamoni!

Niin onki, poikaseni, myönti tuatto-kontie.
A kenpä meijän mečäššä on kaikista rohkein? jatko Miikkula.
Та tuaš vaštasi iče:
Še on miun tuattoni, hiän on meijän mečäššä rohkein!

Niin onki, poikaseni, šuoštu muamo-kontie.
Ka elkyä kyšykkyä , ken meijän mečäššä on kaikista ilosin ta leikkisin! kyšy äkkie pikku Miikkula vanhem pieh. Šentäh kun ... olen vielä vähän ujo...