Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Marija Kirillova. Ken on talon isäntä?

Marija Kirillova

Ken on talon isäntä?

карельский: собственно карельское наречие
Новописьменный севернокарельский
Hyvä yštävä, tuanoin mie luvin mukavan kirjan, missä oli kirjutettu eri kanšojen halteista-apulaisista. Tahon kertuo niistä šiulaki!

L'UTEN

Ranškalaisetollah varmat, jotta heijän taloissa eläy ei ainuoštah ľuten-kojinisäntä, ka išen ľutena-naini.
Haltiet voijah muuttuo va ľľa šše ttu ih heposih ta viijä omat isännät kunne heilä pitäy. Ka šamoin ne voijah šituo makuajien lapšien tukat šolmuiksi.

HOBGOBLIN

Enklantilaisissa talo issa eläy hobgoblin-haltie.
Še tykkyäy lämmitteliytyö tulen luona, a omie isäntie ei aina šuvaiče. Hobgoblin voit peššä lattiet, a voit ni iče likauttua ne.

KOJINISÄNTÄ

Venäjällä kaikin on totuttu kojinisännän hahm oh.
TavalIisešti šitä esitetäh vanhan porhapäisen ukon m uotosena. Onnakko vähä ken tietäy, jotta kojinisäntä ei ainuoštah šuojele taluo, ka i šäilyttäy šen tapoja. Još ken ei piteliyvy perintehie, ni kojinisäntä voit pölättyä šem m oista ihm istä tahi varaštua hänen vehkehie.

BIČURA

Tatarilaista talon šuojelijua kučutah bičurakši.
Haltie on pienen kanšalliseh pukuh šuoriutunuon naisen näköni. Še eläy poklietašša ta voit muuttuo kiššakši tahi koirakši. Bičura eläy vain yksinäisien ihmisien taloissa ta tuou heilä rikkahutta. Onnakko šilläki on jykie luonto - još mitä ei miellytä, voit ni talon polttua!

BRAUNI

Joka skotlantilaini kuuli makšankarvasešta brauni-kojinisännäštä.
Še hyväšiämini haltie on aina valmis tulla apuh. Ka tietyšti šitä ennein haltieta pitäy kyllällisekši šyöttyä maijolla.

DOMOVIK TA HOVANETS

Ukrainalla kojinisännällä on domovik-nimi.
Ka še ei ole ainut talon haltie. Yheššä domovikin kera tahi šen ieštä talošša voitelyä hovanets. Ihm isillä, kum pasien talošša eläy hovanets, aina vetelöy, vet še haltie auttau heitä kotihommissa ta tuou varaisutta.

OGNEVIK

Valko-Venäjällä talon kiukuašša eläy ognevik-haltie.
Šillä prihalla on jykie luonto. Še auttau ihmisie, lämmittäy heijän taloja, ka šamašša voit ni lykätä tuhkua ihmisien ruokah. M oušotše tapahtuu šattumalta? Kenpä tietäy!

KAŽ

Kaikista mukavin talonhaltie eläy avarilaisien taloissa.
Kojinisännällä on kaž-nimi ta še on valkien kiärmehen näköni. Kaž on oikein hyvä haltie. Šillä on tärkietä, jotta talon isännätoltais aina onnelliset ta kyllälliset. Još kaž kiemurtelou kašvien kešen, ni ne aletah hyvin kašvua ta kukkie.