Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Iisus suditas surmale

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Uz’ Zavet, (2006), с. 203
Evangelii Lukan mödhe. Iisusan surm i eläbzumine 22:1-24:53. 23. От Луки святое благовествование, Глава 23. Библия (Синодальный перевод). en=Luke|23

Iisus suditas surmale
(вепсский)

13Pilat kogozi ühthe ülembaižid papid, valdanpidäjid i rahvast 14i sanui heile: « toit necen mehen minunnoks i väritat händast, miše hän libutab rahvast pämehid vaste. Teiden aigan minä olen pagižnu hänenke i kulnu händast, no en löudand nimittušt vigad, miš händast väritat. 15Irod-ki ei löudand, ved’ minä olin oigendanu necen mehen hänennoks. Nece mez’ ei tegend nimidä, miš voiži sudida händast surmale. 16Ezmäi minä käsken händast löda i sid’ pästan valdale

17Hänele tarbiž-ki praznikan aigan pästta heile üks’ mez’ türmaspäi.


18No kaik kidastaškanziba ühthe änhe: «Surmita nece mez’! Pästa meile Varavva

19Varavva oli tactud türmha sen tagut, miše libutoiti lidnan rahvast pämehid vaste i rikoi mehen.


20Pilat möst pagižeškanzi, ku tahtoi pästta Iisusad.


21No rahvaz kidasti: «Nagloiče, nagloiče händast


22Pilat sanui heile koumanden kerdan: «Midä pahad hän om tehnu?
En löudand hänes nimittušt vigad, miš voiži sudida surmale. Ezmäi minä käsken händast löda i sid’ pästan valdale

23No kidastiba surel änel i völ lujemba pakičiba, miše Iisus oliži nagloitud.
Necil kidastusel i ülembaižed papid saiba, midä tahtoiba.

24Pilat lopuks tegi muga, kut pakičiba.
25Hän andoi heile sen mehen, kudamban tahtoibamehen, kudamb oli tactud türmha rahvahan libutusen i rikondan tagut, a Iisusan hän andoi heiden valdha.