Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Iisus ristas

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Uz’ Zavet, (2006), с. 204-205
Evangelii Lukan mödhe. Iisusan surm i eläbzumine 22:1-24:53. 23.

Iisus ristas
(вепсский)

32Iisusanke surmale vedihe völ kaks’ tošt mest, kaks’ razbainikad. 33Konz tuldihe tahole, kudamban kuctas Pämal’l’aks, nagloičiba Iisusan i kaks’ pahantegijad, toižen hänen oiktale kädele, toižen hurale. 34No Iisus sanui: «Tatam, prosti heid, ei tekoi, midä tegeba Saldatad taciba arbad i jagoiba Iisusan sobad kesknezoi.

35Rahvaz seižui i kacui. Pämehed nagroiba Iisusad. sanuiba: «Toižid hän om päzutanu surmaspäipäzutagha nügüd’ ičtaze, ku hän om Messia, Jumalan valitud mez’ 36Mugažo saldatad nagroiba händast. tuliba hänennoks, taričiba hänele muiktad vinad 37i sanuiba: «Ku oled evrejalaižiden kunigaz, ka päzuta ičtaiž surmaspäi 38Iisusan pän päl oli kirjutadud grekan, latinan i evrejan kelel: «Nece om evrejalaižiden kunigaz

39Üks’ ristas ripujiš pahantegijoišpäi nagraškanzi Iisusad. Hän sanui: «Ku sinä oled Messia, ka päzuta nügüd’ ičtaiž i meid 40No toine vastkarin lajiškanzi händast i sanui: «Ed-ik sinä varaida Jumalad, ved’ sinä iče-ki oled suditud surmale? 41No meid oikti om suditud, saim sen, midä meile tarbiž sada meiden tegoiden tagut, no nece mez’ ei ole tehnu nimidä pahad 42I hän sanui Iisusale: «Johtuta mindai, Ižand, konz tuled ičeiž valdkundaha 43Iisus sanui: «Todeks sanun sinei: tämbei-žo sinä linned minunke rajus