Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Iisus ottas taivhaze

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Uz’ Zavet, (2006), с. 208-209
Evangelii Lukan mödhe. Iisusan surm i eläbzumine 22:1-24:53. 24.

Iisus ottas taivhaze
(вепсский)

50Iisus vei openikoid lidnaspäi lähele Vifaniad, lendi käded i blahoslovi heid. 51I blahoslovides hän zavodi erigata heišpäi, i händast ottihe ülähäks taivhaze. 52Openikad kumarzihe hänele mahasai i ihastusiš i hüviš meliš pördihe Jerusalimha. 53 oliba kaiken aigan pühäkodiš, ülenzoitiba i kitiba Jumalad. Amin’.