Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Iisus tervehtoitab mehen Vifezdan kül’bendsijas

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Uz’ Zavet, (2006), с. 220-221
Evangelii Joannan mödhe. 5. От Иоанна святое благовествование, Глава 5. Библия (Синодальный перевод). en=John|5

Iisus tervehtoitab mehen Vifezdan kül’bendsijas
(вепсский)

1Necen jäl’ghe oli evrejalaine praznik, i Iisus läksi Jerusalimha.

2Jerusalimas läz Lambazverajad oli kül’bendsija, kudamban evrejankeline nimi oli Vifezda.
Sen röunoidme oli viž pacazgalerejad,

3i sigä venui äi läžujid: sogedoid, rambičijoid i ičeze kibul läžujid.
varastiba, miše vezi zavodiži bruncida. 4Erašti Jumalan angel laskihe kül’bendsijaha i bruncitoiti vet. Se, kudamb ezmäižen ehti vedhe bruncindan aigan, tegihe tervheks, hot’ mitte kibu hänel oli.

5Sigä oli mez’, kudamb läžui jo koumekümne kahesa vot.

6Iisus nägišti händast sigä venumas.
Hän tezi, miše mez’ jo amu läžub. Iisus küzui: «Tahtoid-ik tervehtuda

7Läžui sanui: «Hüvä mez’, minai ei ole nikeda, ken abutaiži minei mända vedhe, konz se bruncib.
Kaiken, konz takain mända sinna, ken-se ehtib edel mindai

8Iisus sanui hänele: «Libu, ota ičeiž magaduzsija i kävele


9Mez’ sid’-žo tegihe tervheks, oti ičeze magaduzsijan i käveleškanzi.
Se päiv oli sobat.

10Muga evrejalaižiden pämehed sanuiba sille, kudamb tegihe tervheks: «Nügüd’ om sobat, sinai ei ole valdad kantta sijad


11Mez’ sanui heile: «Se, ken tegi mindai tervheks, sanui minei: „Ota ičeiž sija i kävele“


12Siloi küzuiba hänel: «Ken se mez’ om, kudamb sanui sinei: „Ota ičeiž sija i kävele“


13No tervnenu mez’ ei tedand, ken se oli, sikš ku sigä oli äi rahvast, i Iisus kadoi heiden keskhe.


14Möhemba Iisus vastsi mehen pühäkodiš i sanui hänele: «Sinä oled nügüd’ terveh.
Ala enambad tege grähkid, miše sinei ei tegižihe midä-ni hondombad

15Mez’ läksi sigäpäi i sanui evrejalaižiden pämehile, miše händast tegi tervheks Iisus.


16Evrejalaižed zavodiba küksta Iisusad i tahtoiba surmita händast, sikš ku hän tegi mugošt sobatan.

17No Iisus sanui heile: «Minun Tatain radab tähäsai, radan minä-ki


18Necen tagut evrejalaižiden pämehed völ enamban tahtoškanziba rikta Iisusad. Ved’ hän ei murendand vaiše sobatkäsköd, hän sanui völ Jumalan ičeze tataks i tegi necil ičtaze Jumalan vuiččeks.