Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Farisejad küzuba sogedad, kudamb tegihe tervheks

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Uz’ Zavet, (2006), с. 234-235
Evangelii Joannan mödhe. 9. От Иоанна святое благовествование, Глава 9. Библия (Синодальный перевод). en=John|9

Farisejad küzuba sogedad, kudamb tegihe tervheks
(вепсский)

13Mez’, kudamb oli olnu soged, vedihe farisejidennoks. 14Oli sobat, konz Iisus tegi voišken i avaiži hänen sil’mäd. 15Farisejad-ki küzuiba mehel, kut hänen sil’mäd nägeškanziba, i mez’ sanui: «Hän pani voišken minun sil’mile, sid’ kävuin pezmahas, i nügüd’ nägen 16Siloi erased farisejad sanuiba: «Nece mez’ ei voi olda Jumalaspäi, sikš ku hän ei elä sobatkäskön mödhe Toižed sanuiba: «Kut voib grähkhine mez’ tehta mugomid čudoid ridleškanziba 17i küzuiba möst sogedal: «Mittušt mel’t iče oled hänes? Ved’ hän avaiži sinun sil’mäd Mez’ sanui: «Hän om Jumalan sanankandai

18Evrejalaižiden pämehed üks’-se ei usknugoi, miše mez’ oli soged i nägeškanzi, kuni ei kucnugoi hänen tatad i mamad. 19 küzuiba heil: «Om-ik nece teiden poig? Sanut-ik, miše hän sündui sogedan? Mi om tehnus, miše hän nügüd’ nägeb 20Kazvatajad sanuiba heile: « tedam, miše hän om meiden poig, i hän sündui sogedan. 21No em tekoi, kut hän nägeškanzi, em tekoi sidä-ki, ken avaiži hänele sil’mäd. Hän om täuz’igäine, küzugat hänel; sanugaha hän iče 22Hänen kazvatajad sanuiba muga, sikš ku varaižiba evrejalaižiden pämehid. Evrejalaižed oliba jo aigemba pagižnuded, miše erigoitaba suimpertišpäi sidä, ken sanub Iisusan Messiaks. 23Sikš kazvatajad sanuiba-ki: «Hän om täuz’igäine, küzugat hänel

24 kucuiba toižen kerdan sen mehen, kudamb oli olnu soged, i sanuiba hänele: «Sanu tozi Jumalan edes! tedam, miše se mez’ om grähkhine 25Mez’ sanui: «Om-ik hän grähkhine, sidä en teda. No sen tedan, miše minä olin soged, a nügüd’ nägen 26 möst küzuiba hänel: «Midä hän sinei tegi? Kut hän sinun sil’mäd avaiži 27Mez’ sanui: «Minä ved’ sanuin jo teile, vaiše et kundelnugoi. Mikš möst tahtoit sen kulištada? Tahtoit-ik tö-ki tehtas hänen openikoikš 28 nagroiba händast i sanuiba: «Ka sinä-se oled-ki hänen openik, a olem Moisejan openikad. 29 tedam, miše Jumal pagiži Moisejanke, no kuspäi nece mez’ om, sidä em tekoi 30«Se om čud», sanui mez’, «miše et tekoi, kuspäi hän oma hän avaiži minei sil’mäd. 31Ved’ kaik tedam, miše Jumal ei kule grähkhižid, no mugomid hän kuleb, ked arvostaba händast i eläba hänen tahton mödhe. 32Igäs niken ei kulend, miše ken-se oliži avaidanu sil’mäd mehele, kudamb oli sündnu sogedan. 33Ku hän ei oliži Jumalaspäi, ka hän ei voiži tehta nimidä 34 sanuiba hänele vastha: «Sinä oled sündundaspäi kogonaze grähkhine, i sinä völ rohtid opeta meid küksiba mehen irdale.

35Iisus kulišti, miše mez’ oli kükstud, i konz hän löuzi händast, ka küzui: «Uskod-ik Jumalan Poigha 36«Hüvä mez’, ken hän om mužik küzui. «Sanu, miše voižin uskta 37Iisus sanui: «Sinä oled nähnu händast. Hän om täs i pagižeb sinunke 38«Minä uskon, Ižand», mez’ sanui i kumarzihe hänele mahasai.

39Iisus sanui: «Sudan täht minä tulin neche mirhu, miše sogedad saižiba nägun, a nägijad sogenzuižiba 40Erased farisejad oliba hänenke sigä. kulištiba sen i küzuiba: «Jose mö-ki olem sogedad 41Iisus sanui heile: «Ku oližit sogedad, ka teil ei oliži grähkid, no sanut: „Mö nägem“, sen täht grähk püžub teiš