ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Vävy kois – seinät vois

Vävy kois – seinät vois

карельский: ливвиковское наречие
Новописьменный ливвиковский
Keitinpiirai on vahnu karjalazien da vepsäläzien rahvahan syömine. Sidä "keiteltih" vois, konzu taloih tuldih kodžat, libo konzu kaikis loittoine vävy tuli käymäh. Enzimäine keitinpiiruan kuori annettih "ajella" andilahale.
Vie keitinpiiruadu syötettih koin nostajil, konzu seinät oli salvettu. Erähis kylis nämmä piiruat pastettih enzimäzis jauholois, konzu jälgimäine vil’l’ulyyhtes oli puidu.

Varusta keitinpiiruat

Keitinpiiruan kuoreh niškoi luajitah riesku tahtas.
Tahtahah näh pidäy olla:

Yksi jäiččy
• 200 grammua maiduo libo vetty
Suuri luzikku zuaharipeskuu
Vähäine suolua
Kaksi-kolme stokanua nižujauhuo

Tahtas pidäy luadie kiingei, jauhuo ližätäh, kuni se tartuu tahtahah.
Midä kiingiembi tahtassidä hoikembi kuori pidäy ajellaeiga kuori ei ehti läbi pastuo.
Tahtahan sevoitettuu se punotah yhtekse möykykse, se pidäy kattua käzipaikal da jättiä kodvazekse stolal. Sil aigua voibi keittiä syväin. Syväimekse voibi ottua suurimua libo ruahtuo, voibi syväimekse panna zuaharii.
Riisut parembi on panna ligoh kahtu čuassuu enne. Valmeheh syväimeh voibi ližätä iz’umua libo keitettyy da pilkottuu jäiččiä. Kuni syväin vilustuu, valmistetah kuoret.
Tahtas ajellah yhtenjyttymikse pienikse möykkizikse, sit värtinäzel ajellah kuoret. Jogahizen kuoren piäle pannah luzikku syväindy, pannah kuori salbah da pienen astien reunal leikatah laidaine. Ku piirai ei avavus, laidastu voibi vie kerdu painaldua astien reunal, ga jo ei läbi. Kuoren reunat voibi yhtistiä sormilgi.
Keitinpiiruat keitelläh riehtiläl siemenvois.

Valmisti L’ubov’ Baltazar