Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Uz’ käsk

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Uz’ Zavet, (2006), с. 246-247
Evangelii Joannan mödhe. 13. От Иоанна святое благовествование, Глава 13. Библия (Синодальный перевод). en=John|13

Uz’ käsk
(вепсский)

31Konz Juda läksi, Iisus sanui: «Nügüd’ Mehen Poigan korged arv om tulnu sil’mnägubale i Jumalan korged arv om tulnu sil’mnägubale hänes.

32I ku Jumalan korged arv tuleb sil’mnägubale hänes, ka Jumal-ki ozutab hänen korktan arvon ičesaze, i Jumal tegeb necen jo teravas.


33Lapsed!
Minei om jänu vähän aigad olda teidenke. eciškandet mindai, no minä sanun nügüd’ teile sen-žo, midä sanuin evrejalaižile: kuna minä mänen, sinna et voigoi putta.

34Minä andan teile uden käskön: armastagat toine tošt!
Muga kut minä olen armastanu teid, armastagat tö-ki toine tošt.

35Kaik tundištaba teiš minun openikoid, ku armastat toine tošt


36«Ižand, kuna sinä mäned küzui Simon Petr. Iisus sanui: «Kuna minä mänen, sinä ed voi nügüd’ tulda minunke, a möhemba tuled

37Petr sanui hänele: «Ižand, mikš en voi nügüd’ lähtta sinunke?
Minä andan ičein hengen sinun täht

38Iisus sanui: «Andad-ik sinä ičeiž hengen minun täht?
Todest tozi sanun sinei: ei ehti kukoi launda, kut sinä koumašti sanud, miše ed tunde mindai