Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Iisus Pilatan edes

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Uz’ Zavet, (2006), с. 256-257
Evangelii Joannan mödhe. 18. От Иоанна святое благовествование, Глава 18. Библия (Синодальный перевод). en=John|18

Iisus Pilatan edes
(вепсский)

28Kajafannopäi Iisus vedihe manižandan horomoihe. Oli homendez. Evrejalaižed iče ei männugoi pert’he, miše ei paganzuda, a voiži söda Äipäivän sömäd.

29Pilat tuli irdale heidennoks i küzui: «Miš väritat necidä mest


30 sanuiba: «Ku hän ei oliži pahantegii, ka em andnuiži händast sinun käzihe


31«Otkat iče händast», Pilat sanui, «i sudigat händast teiden käskišton mödhe
No evrejalaižed sanuiba: «Meil ei ole valdad sudida nikeda surmhasai 32Muga tegihe, miše todenzuiži se Iisusan sana, kudamban hän oli sanunu siš, mitte linneb hänen surm.

33Pilat pördihe horomoihe, käski toda Iisusan ičezennoks i küzui hänel: «Oled-ik sinä evrejalaižiden kunigaz

34Iisus sanui: «Meletad-ik sinä iče muga, vai toižed oma sanunuded minun polhe sinei muga


35Pilat sanui: «Ka jose minä olen evrejalaine?
Sinun rahvaz i ülembaižed papid oma tonuded sindai minunnoks. Midä sinä oled tehnu

36Iisus sanui: «Minun kunigazvald ei ole neciš miruspäi.
Ku se oliži neciš miruspäi, ka minun mehed toradaižiba minun poles, miše minä en putuiži evrejalaižiden pämehiden käzihe. No nügüd’ minun kunigazvald ei ole tägäpäi

37«No ku muga, ka oled kunigaz», Pilat sanui.
Iisus sanui: «Sinä sanud, miše minä olen kunigaz. Sen täht minä olen sündnu i tulnu neche mirhu, miše sanuda, mi om tozi. Kaikutte, ken om toden polel, kuleb mindai

38«Mi tozi om
küzui Pilat.