Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Iisus suditas surmale

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Uz’ Zavet, (2006), с. 257-258
Evangelii Joannan mödhe. 19. От Иоанна святое благовествование, Глава 19. Библия (Синодальный перевод). en=John|19

Iisus suditas surmale
(вепсский)

1Siloi Pilat oti Iisusan i käski löda händast rozgil.

2Saldatad tegiba ternan barboišpäi vencan i paniba sen hänele pähä.
sädatiba händast purpuranrusktaha sädoho 3i saneliba: «Tervhen eläd, evrejalaižiden kunigaz i löiba händast modho.

4Pilat mäni möst irdale i sanui evrejalaižile: «Minä ton händast tänna, miše tedaižit: minä en löuda hänes nimittušt vigad

5Siloi Iisus tuli irdale, ternanvenc päs i rusktad sädod päl, i Pilat sanui: «Naku se mez’ om


6Konz ülembaižed papid i pühäkodin varjoičijad nägištiba Iisusan, kidastaškanziba: «Nagloiče ristha!
Nagloiče händast ristha Pilat sanui heile: «Otkat händast i nagloikat. Minä en löuda hänes nimittušt vigad

7Evrejalaižed sanuiba: «Meil om käskišt, i sen mödhe hänele tarbiž kolda, sikš miše hän om sanunu ičtaze Jumalan Poigaks


8Necen kulištades Pilat pöl’gästui völ enamba.

9Hän möst pördihe horomoihe i küzui Iisusal: «Kuspäi sinä oled
No Iisus ei sanund hänele nimidä.

10Pilat sanui hänele: «Minei-ik sinä et tahtoi sanuda nimidä?
Ed-ik sinä teda, miše minai om vald nagloita sindai ristha i vald pästta sindai

11Iisus sanui: «Sinai ei oliži nimittušt valdad minun päl, ku se ei olnuiži sinei anttud ülähänpäi.
Sikš grähkhižemb om se mez’, kudamb om andnu mindai sinun käzihe

12Pilat eci, kut voiži pästta Iisusad. No evrejalaižed kidastiba: «Ku pästad händast, ed ole kesarin sebranik! Kaikutte, ken lugeb ičtaze kunigahaks, vastustab kesarid

13Kulištades nene sanad Pilat toi Iisusan irdale i ištuihe sudjan ištmele, sille tahole, kudamb kuctihe Kivisijaks, evrejan kelel Gavvafaks.

14Nece oli pätničan, edel Äipäiväd, aig oli kudenz’ čas.
Pilat sanui evrejalaižile: «Naku om teiden kunigaz

15Evrejalaižed kidastaškanziba: «Ota!
Ota händast! Nagloiče Pilat küzui heil: «Pidab-ik minei nagloita teiden kunigaz No ülembaižed papid sanuiba: «Meil ei ole kunigast, vaiše kesar’

16Siloi Pilat andoi Iisusan heiden käzihe, miše nagloičižiba händast ristha.
I muga händast lähttihe vemha.