Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Iisus nagloitas ristha

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Uz’ Zavet, (2006), с. 259
Evangelii Joannan mödhe. 19.

Iisus nagloitas ristha
(вепсский)

17Ičeze ristad kanttes hän tuli sijale, kudamb kuctihe Pämal’l’ansijaks, evrejan kelel nece om Golgofa. 18Sigä saldatad nagloičiba Iisusan ristha i kaks’ tošt mest hänenke, toižen ühtele, toižen toižele polele, a Iisus oli heiden keskes. 19Pilat oli kirjutanu laudale, kudamb mugažo lödihe ristha: «Iisus Nazaretalaine, evrejalaižiden kunigaz». 20Äi evrejalaižid lugiba nene sanad, sikš ku sija, kus Iisus nagloitihe ristha, oli läz lidnad. Sanad oliba kirjutadud evrejan, grekan i latinan kelel. 21Evrejalaižiden ülembaižed papid sanuiba Pilatale: «Ala kirjuta: „Evrejalaižiden kunigaz“. Kirjuta, miše hän oli sanunu: „Minä olen evrejalaižiden kunigaz“ 22Pilat sanui: «Min kirjutin, sen kirjutin

23Jäl’ghe Iisusan nagloičendad saldatad otiba hänen sädod i jagoiba nelläks palaks, kaikutte saldat sai niišpäi ühten. otiba mugažo paidan, no ku se ei olend ombeltud, a oli kudotud ühtel nitil ülähänpäi alahaks, 24 sanuiba kesknezoi: «Ei sa sidä rebitada. Tackam arban, ken sidä sab Muga todenzuiba nene Pühiden Kirjutusiden sanad:

jagaba kesknezoi minun sobad
i jagades paidad taciba arban.


Muga saldatad tegiba-ki.

25Iisusan ristanno seižuiba hänen mamaze, maman sizar, Kleopan ak Maria, i Magdalan Maria. 26Konz Iisus nägišti, miše hänen mamaze i armaz openik seižuiba sigä, hän sanui mamaleze: «Naku om sinun poig 27Sid’ hän sanui openikale: «Naku om sinun mam Siš aigaspäi nece openik pidi hol’t Iisusan mamas.