Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Magdalan Maria i openikad kaumal

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Uz’ Zavet, (2006), с. 261
Evangelii Joannan mödhe. 20. От Иоанна святое благовествование, Глава 20. Библия (Синодальный перевод). en=John|20

Magdalan Maria i openikad kaumal
(вепсский)

1Nedalin ezmäižel päiväl Magdalan Maria tuli kaumale aigoiš, völ homendezhämäral, i nägišti, miše kivi oli heittud kaumalpäi.

2Hän joksten tuli Simon Petrannoks i sen toižen openikannoks, kudamb oli Iisusale armaz, i sanui heile: «Ižand om vedud kaumaspäi, no kuna om pandud, em tekoi


3Sid’-žo Petr i se toine openik läksiba kaumale.


4Mehed läksiba joksten ühtes, no se toine openik joksi teramba Petrad i tuli kaumale ezmäižen.

5Hän kumarzihe i nägišti sideged, kudambad oliba sigä, no ei mänend kauman südäimehe.


6Simon Petr tuli hänen taga, mäni kal’l’kauman südäimehe i nägišti sideged, kudambad oliba sigä.
7Hän homaiči, miše käzipaikad, kudambal oli kattud Iisusan mod, ei olend sidegiden keskes, a se oli eriži kärdüd i pandud toižhe sijaha.

8Siloi mäni sinna mugažo toine openik, kudamb ezmäižen oli ehtinu tulda kaumale, i hän nägišti i uskoi.


9 völ ei el’gendanugoi Pühiš Kirjutusišpäi, miše Iisusale tarbiž eläbzuda kollijoišpäi.


10Openikad pördihe kaumalpäi kodihe.