ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Kut liibän kazvatadihe

Kut liibän kazvatadihe

вепсский
Средневепсский западный
Valičimei mecas tahoižen, miše kuzišt koivuidenke oliž. Zavodimei čapta kirvhil’, sanktembad pilal, hoikembad kasril’ kasardamei. Sid’ kasken karzimei, panemei lämboin’ i poutamei. Palo must tegese ningoi, pud keradamei kodihe, sanktad päčhe hougoks, a hoikembad kogoile panemei i poutamei. Sargeižed ajelemei. Potom necen künttas adroil’, mecadrad tehtud, vadnhad ningomad. Sid’ ägehil' ägestadas, ägehed kuššed mugomad. Kudamb kandoine lähteb, ka keradamei kandoižed. Sid' aidoimei, siibhäd čapamei, koritamei, aidan paamei. Sid’ semendamei ozran. Kazvab ka necen rahnomei. Haz’jan sidotas, haz’jas ahavoičese, möst pandas kegoho. Touvel kodihe ottas, rihes ahtamei, sid’ tapamei čapil’. Uugen sidomei tukuile.

Kut ahttas?

Snapud pištut kaik pandas, miše kuiveiž. Rihen lämbitadas.

Kut levitadas lavale?

Levitad ninga räduižen, terad ühthepäi, toižen räduižen möst terad ühthepei. Necen vodatesen tapad, sirpil’ snapud čapad, sideged-ne, snapud-ne sideltud. Potom uugestad i möst tapad. Sid’ hangoižel kaiken träsid’, sid’ tukuile sidod uugen. Jüväd vuu ogahideke tapad, tapad, hobid’, ludičed čomašti ludal, hädad lomun-se. Kogoho ajad, sid’ viškeičed labidoižel. Runged jädas laptahapei, a jüväd mändas edamba. Potom jüväd havadoho otad da kodihe. Runged söttas živatoile.

Potom necen liibän ved mellicale, jouhotad. Pahmhan survod. Tänusel oli mellic, Tänusjogel. Tänus lankteb Ojatihe. Kudamen jouhotad sur’mäks.

Olik kodiš jouhondkived?

Kodiš oli pučuižed kivuded. Surin’pirgoikš jouhoiba kodiš.