Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

nece

язык: вепсский

часть речи: местоимение

1 значение

  • русский: этот; это
  • английский: this

Примеры (3914)

лучший отличный хороший плохой

1. Nu ka satjat kaik läksiba, a ženih niičenke jäi neche. ( Kut eduu mehele mändihe)
2. Rodimįi roditel’, kal’l’iž kazvatei, nece ii libed linduine ištund, a ištui minun vouged da voudeine, ii lehedad lehtuižed sigä, a lehežiba minun kal’hes-se kasaižes čomad da lenteižed». ( Kut eduu mehele mändihe)
3. Nece vouged voudeine jo kadotud. ( Kut eduu mehele mändihe)
4. Kenen prihan taga mehele ofot mända devočkale, necen ižandan rughen peksab kaiken. ( Enččid’ primetoid’)
5. Jesli tuudas madod necile paikale, ka ozav, ozavale ka tuudas. ( Enččid’ primetoid’)
еще примеры >>
6. Sünduižen razboinikad gonitas, händast rikta tahtoiba, necen Sünduižen. ( Enččid’ primetoid’)
7. Nece Sünduine jokseb, pageneb kanoiden rešotkaha, kanaine- lähtob sit’pei, kanaine händast ii spasind. ( Enččid’ primetoid’)
8. Ii teda kut izbavd’as akaspäi necišpäi. ( Sanun tiile sarnaižen)
9. Toižou päivou akan vüi mecha, karannoks, necen karan ozut’. ( Sanun tiile sarnaižen)
10. Mam roskazįvai minei necen rodan. ( Lapsen rodid)
11. Necen uuguden vedoiteldas. ( Enččiš praznikoiš)
12. Nece uugut ... ( Enččiš praznikoiš)
13. Ka necen Sündumas. ( Enččiš praznikoiš)
14. Aid ümbri pagastas kivine mugoi, nu ka neche sidotihe hebod kaika, korjad čomad oliba. ( Enččiš praznikoiš)
15. Nece praznikan? ( Enččiš praznikoiš)
16. Potom necen künttas adroil’, mecadrad tehtud, vadnhad ningomad. ( Kut liibän kazvatadihe)
17. Kazvab ka necen rahnomei. ( Kut liibän kazvatadihe)
18. Necen vodatesen tapad, sirpil’ snapud čapad, sideged-ne, snapud-ne sideltud. ( Kut liibän kazvatadihe)
19. Potom necen liibän ved mellicale, jouhotad. ( Kut liibän kazvatadihe)
20. Potom huhtoid' necel vihkol da kuival otad. ( Kut pertin pestihe)
21. Neche lačhu sobad paned, lad’led čomasti. ( Kut eduu sobad pestihe)
22. Päčhe kivid’ paned sigä ruskotas, neche vedhe viškaidad da vezi kehuškandeb. ( Kut eduu sobad pestihe)
23. Nece kezal? ( Kut eduu sobad pestihe)
24. Nece jogi jokseb miil’ kaiken touven, igan kaiken jokseb. ( Kut eduu sobad pestihe)
25. Nece čaptud mec ahavoičese, verdad necen. ( Püuvhan kazvatadihe)
26. Nece čaptud mec ahavoičese, verdad necen. ( Püuvhan kazvatadihe)
27. Verandon ningoman teged da kangil’ tuukid necen lämboin-se, miše mustenziš necen tahon-se. ( Püuvhan kazvatadihe)
28. Verandon ningoman teged da kangil’ tuukid necen lämboin-se, miše mustenziš necen tahon-se. ( Püuvhan kazvatadihe)
29. Potom kazvab, necen rehtad, püuhan otad, sid’ ribid’, jesli sinii koukloid’ tarbi. ( Püuvhan kazvatadihe)
30. Pel’hine ka kuiduspei kezerdase, a sanktemb balafonoikš ka nece ladvesespei. ( Püuvhan kazvatadihe)
31. Vedhe paneb, i lehmän necen kuti argaitas. ( Lehm kandab)
32. Sil’ peivou kiit’t’as toukunkašad, bibalehen suren liibäd vileb, voidab necil’ kašou i andab lehmäle. ( Lehm kandab)
33. Muga necen lehmän argaitas. ( Lehm kandab)
34. Erašti sutkad siičemed kalidoras ištub nece pokoinik. ( Kut koljan maha pandas)
35. Oliba i väges andliba, tatale da mamale ofot antta, priha čoma, tarbi antta necen taga. ( Kut svad’ban spravitas)
36. Uden ostab dei necen lentaižen hänen kaglaha lükäidab i voikab: «Sötai lübimi podružnikaižem, otaške minun vouged voudaine da krasuižeita i likuižeta, kut mii ühtes sinunke krasuižeitlimei i likuižeitlimei vos’kal’hiden da praznikeižiden-ni». ( Kut svad’ban spravitas)
37. A sit’ ajeltas, kaik nece oboz, možet üks’toštkümne hebod om. ( Kut svad’ban spravitas)
38. Möst nece narod mändas heboil’. ( Kut svad’ban spravitas)
39. Sit’ tuudas mužikad, künttas necen adroil’. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
40. Necen pitte da ningoine tehted labidoine, trepakoičed, vidoda. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
41. A sit’ möst necen pöuvhan keradamei tukuile. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
42. A sit’ rugan otad kuzespäi, necen rugan suladamai da harjan-se pälpäi leviteled da valad. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
43. Necen piččou jätad agjaižed i ningomou harjad, i čomin diki harjab. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
44. Necen vihtäkon pezed da kuidad. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
45. A pal’čoz nece kuti vähäšti hondombahk, kuiduspei jo tehtas pel’hiižen poutnan. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
46. Virz ka tuleb vertes, sur’ virz, a nece kutn’a tapkad, mugomad kebn’aižed, joksenzimai. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
47. Nin’ ligotada tari järvhe, ištub sigou da eragandeb pälpäi nece kor’. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
48. Vot pletiba ninga, nece jurišpäi, pedaijurišpäi. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
49. Nece suumest. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
50. hän oli sur’, siičme der’ounad, kaik nece Ladv, a erazvuiččed der’ounad: Ag’g’, Sep, Jušanmägi, Järventag, Pagast. ( Ladvas kaik pagižiba vepsaks)
51. Mii ongele käelimei, konz min’a jo vanhemb olin’, eduu tatanke, jäl’ges tovarišoideke, käelimei necile järvele, konz jougei, konz velosipedoil’. ( Ladvan külä siižub Ojatil’)
52. Miččel tahol om nece külä? ( Ladvan külä siižub Ojatil’)
53. Oli hänou čoma pert’ i kaik nece oli eduu voinad. ( Minun kanz)
54. Vot nece iks’ humaloičeb, toinesil’ ele nimid’a, a Aleksei Romanov mugoi om bohatemb, vot händast tari raskulačt’a. ( Minun kanz)
55. Nece, mecnikoide külä, kimne virstad Ladvaspei. ( Minun kanz)
56. Jäl’ges soupsihe nece Ihakod’, mec lopiškanzihe ka Ladvha tönduiba. ( Minun kanz)
57. Jäl’ges nece kaik soupsihe, nügude vaiše ičelemoi söda, ičele da živatoile. ( Kut külä eläb nügude)
58. Oli minai neciš tehnikumas niižne, kudambad min’a armastin’. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
59. Neciš bol’nicas tönduin’ kirjutamha runoid’. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
60. Nina Zaiceva sigä vuu vajehteli miččid’- vaihid’ i andoi žurnalaha Punalippu, nece oli suomenkel’ne žurnal. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
61. A mam sanub: «Tas’oi, nece ii hebo, se kondi». ( Mecas resttiba pajun)
62. A nece Taimir paha oli, hän nutandanke kon’d’jannost i Šarik-ki jäl’ghe. ( Mecas resttiba pajun)
63.
Mii necen oravan ambuimei i kogoneižen pejan nimidä sadud em.


Мы эту белку застрелили и за целый день ничего [больше] не добыли.
( Kut kävelimei jänišoihe)
64. Sihessei joksenzimei, što nece jäniš pagen’.
До тех пор бежал от них этот заяц, пока не убежал. ( Kut kävelimei jänišoihe)
65. nece amu oli jo, ii nugde, vot jo vištošküme ika kaks’küme.
это было уже давно, не теперь, лет уже пятнадцать, а то и двадцать [тому назад]. ( Kut kävelimei kondihe)
66.
Nazįvaiše nece pribor - vada, tegese hän langaspei.


Называется этот прибор vada [небольшой невод], делается он из нитки.
( Kut kävelimei kalha)
67. Lohen ülähäks lendimei, minä händast venheze i zavodin’ necen lohen rikta.
Подняли лосося на поверхность, я его в лодку и начал убивать этого лосося. ( Kut kävelimei kalha)
68.
I vot necil’ aigeižuu venhen minei kukerziba, zaliba vedel.И вот в этот момент опрокинули у меня лодку, залили водой.
( Kut kävelimei kalha)
69.
Necen kon’djan jättas, kuni ii tehte äjou lumt’.


Оставляют этого медведя до тех пор, пока не будет много снега.
( Kut kon’djid’ sadas touvuu)
70.
Sid’ eciškatas mecnikan, kudam voib necen kon’d’jan sada, inače nazįvaiše mödas-gi necen pezan.


Потом начинают искать охотника, который может добыть этого медведя, иначе говоря, продают эту берлогу.
( Kut kon’djid’ sadas touvuu)
71.
Sid’ eciškatas mecnikan, kudam voib necen kon’d’jan sada, inače nazįvaiše mödas-gi necen pezan.


Потом начинают искать охотника, который может добыть этого медведя, иначе говоря, продают эту берлогу.
( Kut kon’djid’ sadas touvuu)
72. Tuudas mehed ohotsojuzaspei i osttas necen pezan.
Приходят люди из охотсоюза и выкупают эту берлогу. ( Kut kon’djid’ sadas touvuu)
73. Necen tahon kaiken ümbri ottas, ümbärtas, siižutadas narodan ühthe siihä ümbri kon’d’jas i jättas verejäd, kus mecnikad piittas oružjoidenke i varastadas, kut kondi tuleškandeb hiide päle.
Все это место окружают, ставят народ вокруг медведя и оставляют выход (\'дверь\'), где прячутся охотники с ружьями и ждут, когда медведь пойдет на них. ( Kut kon’djid’ sadas touvuu)
74.

Necil’ kiihil’ čokoitas, kon’di lähteb sigäpei.

Этими рогатинами тычут, медведь выйдет оттуда. ( Kut kon’djid’ sadas touvuu)
75. Konz tuudas vereihe, mecnikoidennost, mecnikad ottas i necen kon’d’jan amptas.
Когда придут к воротам, к охотникам, охотники возьмут и застрелят этого медведя. ( Kut kon’djid’ sadas touvuu)
76.
Nu i potom necen narodan, ked oliba sit’, ižandad makstas, dengad hiiläze anttas, kons kon’djan todas kod’he.

Ну, и потом этому народу, кто был тут, хозяева платят, дают им деньги, когда принесут медведя домой. ( Kut kon’djid’ sadas touvuu)
77.
Necen padalin’ eduupei vödas i karaul’d’as, konz händikahad zavot’t’as käelta nečile lihale.


Эту падаль сначала увезут и караулят, когда волки начнут ходить к этому мясу.
( Händikahiden mectus)
78.
Konz hii zavot’t’as käelta, siloi kahten kesken mecnikad mändas neche pertiižehe i ištusoiš.Когда они начнут ходить, тогда охотники вдвоем идут в эту избушку и садятся.
( Händikahiden mectus)
79. Konz händikaz podoidib hil’l’ašti, necen händikahan amptas.

Когда волк подойдет тихонько, этого волка застрелят.
( Händikahiden mectus)
80.
Vot necen sijan, kus išttas händikahad, ümbärtas, jättas verejän, kuna jäb kahten kes’ken mecnikoid’, a kahten kes’ken ümbärdaškatas.


Вот то место, где сидят волки, окружают, оставляют ворота, где остаются двое охотников, а двое начинают окружать.
( Kut flaškoile sadas händikahid’)
81.
Tehtas karan, necen karan kaiken barboil’ ümbärtas, mišto ii valiže bokišpei.


Выкопают яму, эту яму всю обставляют ветками, чтоб не сыпалось с боков.
( Kut händikahid’ sadas karoihe)
82.
Konz hän touvhuu om näl’ghine, tuleb neche tahole.Когда он зимой голодный, придет на это место.
( Kut händikahid’ sadas karoihe)
83. Konz hän tuleb necen tahonnost, karannost, mäneb hodadmu, vereine edeleze avaidase, konz hän stukičihe ka, nu i sin’n’a ličose.
Когда он придет к этому месту, к яме, идет по проходу, дверца вперед открывается, когда он постучался, ну и втискивается туда. ( Kut händikahid’ sadas karoihe)
84.
Sada koirašt hänele nikut ii sa, nece pacas siižub nenenno ümbri kahtes metras.


Собаку достать он никак не может (\'ему никак нельзя\'), этот столб стоит тут, около двух-трех метров.
( Kut händikahid’ sadas karoihe)
85.
Potom toine voib tuuda, kuumanz’, i voib kogoneižen artelin’ händikahid’ sada neche karha.


Потом второй [волк] может прийти, третий, и можно целую стаю волков поймать в эту яму.
( Kut händikahid’ sadas karoihe)
86.
Minä podoidiškanzin’ necen mecoinnost.


Я подошел к этому глухарю.
( Kut kävin’ mecoid’ samha)
87.
«Nece, sanob, čud ka čud, igäs ningošt’ eleškend».


– «Это, – говорит, – чудо так чудо, в жизни такого не бывало».
( Kut kävin’ mecoid’ samha)
88.
Minä san: «Nece ken-se zver’ putui, ka kubaidab.


Я говорю: «Это какой-то зверь попался, шевелится".
( Kut hougid’ doroškuu samei)
89.
Nece ka nece, minä san, mitte životni putui».


«Ну и ну, я говорю, какое животное попалось».
( Kut hougid’ doroškuu samei)
90.
Nece ka nece, minä san, mitte životni putui».


«Ну и ну, я говорю, какое животное попалось».
( Kut hougid’ doroškuu samei)
91. om sigä miil’ kaidelmaz, neche kaidelmahassei.
есть у нас там пролив, до этого пролива. ( Kut hougid’ doroškuu samei)
92.
Rand-se madal, neche randha tulin’, kacuhtin’ak tuli vastad kastmaha järverandha(a elän-se minä järverandas), padanke da, dumaib, što minä hougin’ sain’ i padha panen edeleze, a ii muga lähtend.


Берег-то мелкий, к этому берегу подъехал, смотрю ('посмотрел') – жена пришла веник мочить на берег озера (живу-то я на берегу озера), с горшком, думает, что я щуку поймал и в горшок положу, а не так получилось.
( Kut hougid’ doroškuu samei)
93.
Vinuti händik necen jänišan.


Напоил волк этого зайца.
( Jäniš mäni händikhaze adivoihe)
94.
Nece mužik män’ homencuu aigoiš.


Этот мужик приходит рано утром.
( Mužik semenzi herneht)
95.
– «Ka voruin, saab, muga: ehtkoižuu ištuse užinale, priheine kerdan hernub, niken ii sanoBuid’ zdorov”, toižen kerdan hernubniken ii sano, kuumanden kerdan hernubii sano, i minä öl otan necen priheižen.


— «А украду, говорит, так: вечером сядут ужинать, мальчик раз чихнет, никто не скажет: „Будь здоров”, второй раз чихнетникто не скажет, третий раз чихнетне скажет, и я ночью возьму этого мальчика.
( Hebomvor)
96.
A nece mužik i sanub: «Buid’ zdorov».


А этот мужик и говорит: «Будь здоров».
( Hebomvor)
97.
Nece trubaspei kobegan’z’: «Hebomvor, Hebomvor!».


Тот из трубы забранил: «Лошадиный вор, лошадиный вор».
( Hebomvor)
98.
Minä, sanob, tulin’ tijale hebod voruimaha, а minunke tuli čort necidä tiide prihašt voruimaha i sanoi vot ninga i ninga.


Я, говорит, пришел к вам красть лошадь, а со мной пришел черт, [чтобы] украсть этого вашего мальчика, и сказал вот так и так.
( Hebomvor)
99. Nece Platon diki sanktan knigan tob outrišpei: «Susedad, tedatei necen knigan?».
Этот Платон несет очень толстую книгу из алтаря: «Соседи, знаете ли вы эту книгу?». ( Kut Platon papin’ oli)
100. Nece Platon diki sanktan knigan tob outrišpei: «Susedad, tedatei necen knigan?».
Этот Платон несет очень толстую книгу из алтаря: «Соседи, знаете ли вы эту книгу?». ( Kut Platon papin’ oli)
< < скрыть примеры

словоформы

No грамматические признаки
1. n’ečid’, n’eche, n’ečile, necil, n’ec’id’ä, n’ec’il’, n’ecen, n’ecida, n’ečil’, n’ece, necidä, necidä, ned-ki, neciš, necil’, necen, necel, necile, necišpäi, nece, neche