Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

tulda

язык: вепсский

часть речи: глагол

1 значение

  • русский: прийти
  • английский: to come

Примеры (2797)

лучший отличный хороший плохой

1. Tuli maks besedale, viinad d'oškatihe, kargud paniškat'he.
Пришел к ней любовник на беседу, и стали они пить вино и плясать. ( Akal oli maks)
2.
I kerdan necin gul'ban aigan tulob pakičii liibad pakimaha.

Однажды во время такой гулянки приходит нищий просить хлеба. ( Akal oli maks)
3.
Tuli pertesehe, avaidab uksen pert'he, sanub:
- Sula sina emag, usko mindai, ole hüvä.Пришел в сени, открывает дверь и говорит:
Дорогая ты хозяюшка, будь добра, поверь мне.
( Akal oli maks)
4. Tütren mehele andoin’, svathuzile tuliba, mest tedan oli vištoštküme. ( Kut eduu mehele mändihe)
5. Tuliba, ezmeižeks ukses haški tat da sanui: «Tulimei dobrim delom svatovstvom». ( Kut eduu mehele mändihe)
еще примеры >>
6. Tuliba, ezmeižeks ukses haški tat da sanui: «Tulimei dobrim delom svatovstvom». ( Kut eduu mehele mändihe)
7. Minä sanun: «Požalusta, tulitei ka». ( Kut eduu mehele mändihe)
8. Niižne tuli, män’, kucui ristimamdaiž, d’ad’inan, t’otid’, kaikid’ hiimokundan keraz’. ( Kut eduu mehele mändihe)
9. Hän sanub: «Mamoi, minä vaihen andoin’ prihale, miše tulen, nu ka prihad ii(mid’a manitelda ole)». ( Kut eduu mehele mändihe)
10. Tat tuli, sanui: «No mid’a ( Kut eduu mehele mändihe)
11. Hän klubha läks’, sid’ klubaspei ženihonke tuliba, pordhau ištuiba. ( Kut eduu mehele mändihe)
12. Sid’ homesuu svad’baha tuli narodad ka mäne teda mi. ( Kut eduu mehele mändihe)
13. Igän muštan, svatud tuliba öl. ( Kut eduu mehele mändihe)
14. «Oi prokl’atį tuli!». ( Kut eduu mehele mändihe)
15. A tatam-se voikab vastha: «Andan sinun verhale vilule randaižele da minä paksušti sinunno tulešken». ( Kut eduu mehele mändihe)
16. Venčoupei tuleb ka hibused jo pästtud. ( Kut eduu mehele mändihe)
17. Sen voden jo holeta oled, molnija ii tule. ( Enččid’ primetoid’)
18. Jesli tuudas madod necile paikale, ka ozav, ozavale ka tuudas. ( Enččid’ primetoid’)
19. Jesli tuudas madod necile paikale, ka ozav, ozavale ka tuudas. ( Enččid’ primetoid’)
20. Ii ozavale ka ii tuugoi. ( Enččid’ primetoid’)
21. Tuudas da päčin’ tehtas. ( Mid’a minä eduu radoin’)
22. Nedalim kačmanid stanoiš, tuled, ka mitte-ni kül’bet’ tariž zavot’t’a. ( Mid’a minä eduu radoin’)
23. Sigapei tuled, ka hambhad sus ei nägu, mugoi noges, kus-se pestas tariž. ( Mid’a minä eduu radoin’)
24. Möst kerdoid ka vouktou krepišket’he, kaks’ sargad päleti tuleb. ( Kut puzud tehtas)
25. Nnu i tuli i akale pagižeb: «Ak tämbei olin' mecas i nägin' karas dengoid’ diki äjan». ( Sanun tiile sarnaižen)
26. Kodihe pasekaspäi tuliba lapsenke. ( Lapsen rodid)
27. Ku tuleb äi rahvast toižiš külišpei, ka kus guleitas? ( Enččiš praznikoiš)
28. Tuudas Nažamjärvespei da lancejad da kadrelid kargaižiba, pajoid pajateliba, pajoižidenke käveltas uličadme, kujodme-se kaiken guleiba. ( Enččiš praznikoiš)
29. Kaikihe padaižihe stolal pad ristad, tuldas i pajatadas malitvoid'. ( Enččiš praznikoiš)
30. Tuleb ristoidenke vižkuz’ mest, munad torelkal otad da kaikile andad: «Hristos voskres. ( Enččiš praznikoiš)
31. «Ken ženih linneb, ozutade, uniš tule ühteze zerkloho kacmahas». ( Enččiš praznikoiš)
32. Hiimod tedliba edou, ajeliba hiimokundaha, muštan adivod tuldas, meil’ sur’ pert’ oli, ka lavou postel’nikad. ( Enččiš praznikoiš)
33. Konz keza tuleškab ka kut kezad vastatas? ( Enččiš praznikoiš)
34. Akaižid’ tuleb kaikjoupei t’ous’ pert’. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
35. Koumoil’pei tuudas da söttas, longen tehtas. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
36. Sid’ tuudas da longen södas. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
37. Koumil’pei longile tuudas ka jo vouktaha. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
38. Ku aigoin putui väheižen aigemba radospei tuuda, ka kus- kaskeses ištud, ed rohti derüunaha tuuda. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
39. Ku aigoin putui väheižen aigemba radospei tuuda, ka kus- kaskeses ištud, ed rohti derüunaha tuuda. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
40. Muštan, kaika pilimei, sid’ kohtha Ondjärves tulimei. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
41. Ümbri järves kod’he tuuda ka pimed. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
42. Tuleb pap’, erasišti sutkoiš päliči, erasišti enamb. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
43. Sutkad pidetas, sid’ narod tuleb, išttas ehtan. ( Kut koljan maha pandas)
44. Sid’ lopuil’ pap’ tuleb dei hänen kreptäs maha, pap’ pajatab. ( Kut koljan maha pandas)
45. Erašti sutkad kuume ištub pokoinik maha panmata, pap’ tuleb, kerdou hiid pajatab. ( Kut koljan maha pandas)
46. Tuleb narod ištmaha, ön išttas, a homencou koumoile ajeltas, otmaha käveltas pokoinikan. ( Kut koljan maha pandas)
47. Homencou svätišoi, möst tuudas longele. ( Kut koljan maha pandas)
48. Svatud tuudas ehtou kümne libo üks’toštkümne časud. ( Kut svad’ban spravitas)
49. Tuudas pert’he, sanutas: «Za dobrim d’elam, za svatofstvom». ( Kut svad’ban spravitas)
50. Tat tuleb, niiččen, sanub: «Proitkat, proitkat, ištkatoiš». ( Kut svad’ban spravitas)
51. Toižuu päivou soglasišoi miččel aigal tuuda nevestaha. ( Kut svad’ban spravitas)
52. Eraz možet ühesou hebou tuleb, töuz’ korjiš, kaikuččes korjas kahten išttas. ( Kut svad’ban spravitas)
53. Tuudas, niižne möst voikunke vasttab: «pölgöitiba minun vouktan voudaižen-se, katsiba minun jalod da jougaižed, pöl’gästuiba minun nored südäimuded». ( Kut svad’ban spravitas)
54. Pap’ tuleb, venc’aib, siižutab, tohusen kädehe andab. ( Kut svad’ban spravitas)
55. Ved’ äjän tulnuzid, kelloideke, kellod bembloihe sidotud. ( Kut svad’ban spravitas)
56. Emägusid’ pašttas, piroškoid’ da kalitkoid’, ümbri stolad tuleb mäne teda mi adivoid. ( Kut svad’ban spravitas)
57. Sit’ tat tuleb dei stolan taga ištuse narod. ( Kut svad’ban spravitas)
58. Sit’ tuudas mužikad, künttas necen adroil’. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
59. Virz ka tuleb vertes, sur’ virz, a nece kutn’a tapkad, mugomad kebn’aižed, joksenzimai. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
60. Konz iksin’ olen, konz ičein’ke pagižen erasišti, ka vepsaks kaiken, en ven’aks, meledgi tuldas eduu vepslaižel kelel. ( Ladvas kaik pagižiba vepsaks)
61. Miččiš külišpei Kurbha tuliba lapsed? ( Ladvas kaik pagižiba vepsaks)
62. Nügude vologodskijad tegiba čoman ten, sihe ajelesoi jo mašinoil’ da mil’ taht voib sihe tulda. ( Ladvan külä siižub Ojatil’)
63. Sel’sovetha tuli telegram, mišo tari lüuta Mäg’gärves kulakoid’. ( Minun kanz)
64. A dedale ken-se sanui, mišo tuldasoi händast arestuimaha. ( Minun kanz)
65. Mam tuli kut-se tagaze Mäg’gärvhe, sigä hiimod äi om, pol’ küläd kaik hiimos oma, ka hän hiimoihe mäni. ( Minun kanz)
66. Tuleb hiin’antego, sid’ kaik rindou, marjad i jär’v, Ihakjär’ved. ( Hiin’antego)
67. Touvel ka eläb tedan kaks’ sadad mest’, a kezou äi, tuleb äi lapsid i vanhembit-ki otpuskoihe, kezou äi rahvast, a touvel vähä. ( Kut külä eläb nügude)
68. Tuleb-ik sin’n’a elämaha rahvast toižiš ag’joišpei? ( Kut külä eläb nügude)
69. Kirj tuli ningoi institutaspei ka tari mujada, probuida. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
70. Oigenziba minii žurnalan ningoman čoman, tuli vuu gonorar, muštan sada kaks’kime rubl’ad. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
71. Paremba päha tuleb vepsakelel. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
72. Jäl’ges kut-se päzui mecadme Ojatile i jogedme tuli. ( Mecas resttiba pajun)
73. Ladvas sigä loukanno siižui mugoi pres, kudambaha kaik sidotud käčud panda, presuida, jäl’ges varastada konz mašin tuleb loukha, mašinaha grust’a kaik, i maksoiba dengad. ( Mecas resttiba pajun)
74.
Konz tulimei lähele kodid’, homaičimeimi-se vougištab penshil’ kes’kes.


Когда подошли близко к дому, заметиличто-то белеет в кустах.
( Kut kävelimei jänišoihe)
75.
Vdrug kacuhtibakondi tuli rindale i zavodi sen propašinan söda.


Вдруг посмотрелимедведь появился рядом и начал эту падаль есть.
( Kut kävelimei kondihe)
76.
Muga kod’he tuliba.


Так и пришли домой.
( Kut kävelimei kondihe)
77. Tuudas mehed ohotsojuzaspei i osttas necen pezan.
Приходят люди из охотсоюза и выкупают эту берлогу. ( Kut kon’djid’ sadas touvuu)
78. Necen tahon kaiken ümbri ottas, ümbärtas, siižutadas narodan ühthe siihä ümbri kon’d’jas i jättas verejäd, kus mecnikad piittas oružjoidenke i varastadas, kut kondi tuleškandeb hiide päle.
Все это место окружают, ставят народ вокруг медведя и оставляют выход (\'дверь\'), где прячутся охотники с ружьями и ждут, когда медведь пойдет на них. ( Kut kon’djid’ sadas touvuu)
79. Konz tuudas vereihe, mecnikoidennost, mecnikad ottas i necen kon’d’jan amptas.
Когда придут к воротам, к охотникам, охотники возьмут и застрелят этого медведя. ( Kut kon’djid’ sadas touvuu)
80.
Išttas i varastadas, konz händikahad tuudas.


Сидят и ждут, когда придут волки.
( Händikahiden mectus)
81.
A konz händikaz tuleb vereihe, kus nikeda ele, amptas i riktas.


А когда волк подойдет к воротам, где никого нет, стреляют и убивают.
( Kut flaškoile sadas händikahid’)
82.
Konz hän touvhuu om näl’ghine, tuleb neche tahole.Когда он зимой голодный, придет на это место.
( Kut händikahid’ sadas karoihe)
83. Konz hän tuleb necen tahonnost, karannost, mäneb hodadmu, vereine edeleze avaidase, konz hän stukičihe ka, nu i sin’n’a ličose.
Когда он придет к этому месту, к яме, идет по проходу, дверца вперед открывается, когда он постучался, ну и втискивается туда. ( Kut händikahid’ sadas karoihe)
84.
Potom toine voib tuuda, kuumanz’, i voib kogoneižen artelin’ händikahid’ sada neche karha.


Потом второй [волк] может прийти, третий, и можно целую стаю волков поймать в эту яму.
( Kut händikahid’ sadas karoihe)
85. Potom pigembali kodhe prikatin’ turuda, ika, minä san, toine tuleb ningoi ka lineb čudad siloi.


Потом побыстрее домой прикатил, а то, я говорю, второй такой придет, так будет тебе чудо.
( Kut kävin’ mecoid’ samha)
86.
Zavodin vedada ka ii tule, venhen vedab tagaz.


Я начал тянуть, так не идет, тянет лодку назад.
( Kut hougid’ doroškuu samei)
87. Metrad viž muga jätin’, hän kaiken pohjadmu tuleb.
Метров пять так проехал, она все по дну идет. ( Kut hougid’ doroškuu samei)
88.
Hän hil'l’ašti tuleb, minä suudan.


Она потихоньку идет, я гребу.
( Kut hougid’ doroškuu samei)
89.
Rand-se madal, neche randha tulin’, kacuhtin’ak tuli vastad kastmaha järverandha(a elän-se minä järverandas), padanke da, dumaib, što minä hougin’ sain’ i padha panen edeleze, a ii muga lähtend.


Берег-то мелкий, к этому берегу подъехал, смотрю ('посмотрел') – жена пришла веник мочить на берег озера (живу-то я на берегу озера), с горшком, думает, что я щуку поймал и в горшок положу, а не так получилось.
( Kut hougid’ doroškuu samei)
90.
Minä san: «Tuleške, akaine, abuta minein’ hougid’ otta».


Я говорю: «Иди-ка, женка, помоги мне щуку взять
( Kut hougid’ doroškuu samei)
91.
Hän ii tule.


Она не идет.
( Kut hougid’ doroškuu samei)
92.
Kurged tuliba, herneht süibä, süibä, kartaižespei vinad jüiba i humouzuiba.Прилетели журавли, гороха поели, поели, вина из корытца попили и опьянели.
( Mužik semenzi herneht)
93.
Tagaz tuli, jougad kaivoi da kodihe tuli.


Пришел обратно, раскопал ноги да пришел домой.
( Mužik semenzi herneht)
94.
Tagaz tuli, jougad kaivoi da kodihe tuli.


Пришел обратно, раскопал ноги да пришел домой.
( Mužik semenzi herneht)
95. Hüvä, tuliba.
Ладно, пришли. ( Hebomvor)
96.
Minä, sanob, tulin’ tijale hebod voruimaha, а minunke tuli čort necidä tiide prihašt voruimaha i sanoi vot ninga i ninga.


Я, говорит, пришел к вам красть лошадь, а со мной пришел черт, [чтобы] украсть этого вашего мальчика, и сказал вот так и так.
( Hebomvor)
97.
Tuli arherei, arherei sanub: «Nu, Platon, probui-ko slušt’a».


Пришел архиерей, говорит: «Ну, Платон, попробуй-ка служить».
( Kut Platon papin’ oli)
98. Kacuht’, kuume sadad den’goid’ čogeižes, ot’, kormanha pan’, surhe, ot’ kadel’nican Platonoupei, tuli: «A sinä, otec Platon, elä edlespei papin’».
Посмотрел, триста рублей в углу взял, в карман большой положил, взял кадило, к Платону подошел: «А ты, отец Платон, служи и впредь попом». ( Kut Platon papin’ oli)
99.
Nece soudat tuli, tari ö magata, surdui.


Этот солдат пришел, надо ночь проспать, устал.
( Kut soudat čortid’ open’z’)
100.
Kundli, kundli, ka kacuht’, polišüin’ kačortit’ tuleškan’z’.


Слушал, слушал, посмотрел в полночьчерти стали приходить.
( Kut soudat čortid’ open’z’)
< < скрыть примеры

2 значение

  • русский: приехать
  • английский: to arrive

Примеры (2794)

лучший отличный хороший плохой

1. Tütren mehele andoin’, svathuzile tuliba, mest tedan oli vištoštküme. ( Kut eduu mehele mändihe)
2. Tuliba, ezmeižeks ukses haški tat da sanui: «Tulimei dobrim delom svatovstvom». ( Kut eduu mehele mändihe)
3. Tuliba, ezmeižeks ukses haški tat da sanui: «Tulimei dobrim delom svatovstvom». ( Kut eduu mehele mändihe)
4. Minä sanun: «Požalusta, tulitei ka». ( Kut eduu mehele mändihe)
5. Niižne tuli, män’, kucui ristimamdaiž, d’ad’inan, t’otid’, kaikid’ hiimokundan keraz’. ( Kut eduu mehele mändihe)
еще примеры >>
6. Hän sanub: «Mamoi, minä vaihen andoin’ prihale, miše tulen, nu ka prihad ii(mid’a manitelda ole)». ( Kut eduu mehele mändihe)
7. Tat tuli, sanui: «No mid’a ( Kut eduu mehele mändihe)
8. Hän klubha läks’, sid’ klubaspei ženihonke tuliba, pordhau ištuiba. ( Kut eduu mehele mändihe)
9. Sid’ homesuu svad’baha tuli narodad ka mäne teda mi. ( Kut eduu mehele mändihe)
10. Igän muštan, svatud tuliba öl. ( Kut eduu mehele mändihe)
11. «Oi prokl’atį tuli!». ( Kut eduu mehele mändihe)
12. A tatam-se voikab vastha: «Andan sinun verhale vilule randaižele da minä paksušti sinunno tulešken». ( Kut eduu mehele mändihe)
13. Venčoupei tuleb ka hibused jo pästtud. ( Kut eduu mehele mändihe)
14. Sen voden jo holeta oled, molnija ii tule. ( Enččid’ primetoid’)
15. Jesli tuudas madod necile paikale, ka ozav, ozavale ka tuudas. ( Enččid’ primetoid’)
16. Jesli tuudas madod necile paikale, ka ozav, ozavale ka tuudas. ( Enččid’ primetoid’)
17. Ii ozavale ka ii tuugoi. ( Enččid’ primetoid’)
18. Tuudas da päčin’ tehtas. ( Mid’a minä eduu radoin’)
19. Nedalim kačmanid stanoiš, tuled, ka mitte-ni kül’bet’ tariž zavot’t’a. ( Mid’a minä eduu radoin’)
20. Sigapei tuled, ka hambhad sus ei nägu, mugoi noges, kus-se pestas tariž. ( Mid’a minä eduu radoin’)
21. Möst kerdoid ka vouktou krepišket’he, kaks’ sargad päleti tuleb. ( Kut puzud tehtas)
22. Nnu i tuli i akale pagižeb: «Ak tämbei olin' mecas i nägin' karas dengoid’ diki äjan». ( Sanun tiile sarnaižen)
23. Kodihe pasekaspäi tuliba lapsenke. ( Lapsen rodid)
24. Ku tuleb äi rahvast toižiš külišpei, ka kus guleitas? ( Enččiš praznikoiš)
25. Tuudas Nažamjärvespei da lancejad da kadrelid kargaižiba, pajoid pajateliba, pajoižidenke käveltas uličadme, kujodme-se kaiken guleiba. ( Enččiš praznikoiš)
26. Kaikihe padaižihe stolal pad ristad, tuldas i pajatadas malitvoid'. ( Enččiš praznikoiš)
27. Tuleb ristoidenke vižkuz’ mest, munad torelkal otad da kaikile andad: «Hristos voskres. ( Enččiš praznikoiš)
28. «Ken ženih linneb, ozutade, uniš tule ühteze zerkloho kacmahas». ( Enččiš praznikoiš)
29. Hiimod tedliba edou, ajeliba hiimokundaha, muštan adivod tuldas, meil’ sur’ pert’ oli, ka lavou postel’nikad. ( Enččiš praznikoiš)
30. Konz keza tuleškab ka kut kezad vastatas? ( Enččiš praznikoiš)
31. Akaižid’ tuleb kaikjoupei t’ous’ pert’. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
32. Koumoil’pei tuudas da söttas, longen tehtas. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
33. Sid’ tuudas da longen södas. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
34. Koumil’pei longile tuudas ka jo vouktaha. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
35. Ku aigoin putui väheižen aigemba radospei tuuda, ka kus- kaskeses ištud, ed rohti derüunaha tuuda. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
36. Ku aigoin putui väheižen aigemba radospei tuuda, ka kus- kaskeses ištud, ed rohti derüunaha tuuda. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
37. Muštan, kaika pilimei, sid’ kohtha Ondjärves tulimei. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
38. Ümbri järves kod’he tuuda ka pimed. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
39. Tuleb pap’, erasišti sutkoiš päliči, erasišti enamb. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
40. Sutkad pidetas, sid’ narod tuleb, išttas ehtan. ( Kut koljan maha pandas)
41. Sid’ lopuil’ pap’ tuleb dei hänen kreptäs maha, pap’ pajatab. ( Kut koljan maha pandas)
42. Erašti sutkad kuume ištub pokoinik maha panmata, pap’ tuleb, kerdou hiid pajatab. ( Kut koljan maha pandas)
43. Tuleb narod ištmaha, ön išttas, a homencou koumoile ajeltas, otmaha käveltas pokoinikan. ( Kut koljan maha pandas)
44. Homencou svätišoi, möst tuudas longele. ( Kut koljan maha pandas)
45. Svatud tuudas ehtou kümne libo üks’toštkümne časud. ( Kut svad’ban spravitas)
46. Tuudas pert’he, sanutas: «Za dobrim d’elam, za svatofstvom». ( Kut svad’ban spravitas)
47. Tat tuleb, niiččen, sanub: «Proitkat, proitkat, ištkatoiš». ( Kut svad’ban spravitas)
48. Toižuu päivou soglasišoi miččel aigal tuuda nevestaha. ( Kut svad’ban spravitas)
49. Eraz možet ühesou hebou tuleb, töuz’ korjiš, kaikuččes korjas kahten išttas. ( Kut svad’ban spravitas)
50. Tuudas, niižne möst voikunke vasttab: «pölgöitiba minun vouktan voudaižen-se, katsiba minun jalod da jougaižed, pöl’gästuiba minun nored südäimuded». ( Kut svad’ban spravitas)
51. Pap’ tuleb, venc’aib, siižutab, tohusen kädehe andab. ( Kut svad’ban spravitas)
52. Ved’ äjän tulnuzid, kelloideke, kellod bembloihe sidotud. ( Kut svad’ban spravitas)
53. Emägusid’ pašttas, piroškoid’ da kalitkoid’, ümbri stolad tuleb mäne teda mi adivoid. ( Kut svad’ban spravitas)
54. Sit’ tat tuleb dei stolan taga ištuse narod. ( Kut svad’ban spravitas)
55. Sit’ tuudas mužikad, künttas necen adroil’. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
56. Virz ka tuleb vertes, sur’ virz, a nece kutn’a tapkad, mugomad kebn’aižed, joksenzimai. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
57. Konz iksin’ olen, konz ičein’ke pagižen erasišti, ka vepsaks kaiken, en ven’aks, meledgi tuldas eduu vepslaižel kelel. ( Ladvas kaik pagižiba vepsaks)
58. Miččiš külišpei Kurbha tuliba lapsed? ( Ladvas kaik pagižiba vepsaks)
59. Nügude vologodskijad tegiba čoman ten, sihe ajelesoi jo mašinoil’ da mil’ taht voib sihe tulda. ( Ladvan külä siižub Ojatil’)
60. Sel’sovetha tuli telegram, mišo tari lüuta Mäg’gärves kulakoid’. ( Minun kanz)
61. A dedale ken-se sanui, mišo tuldasoi händast arestuimaha. ( Minun kanz)
62. Mam tuli kut-se tagaze Mäg’gärvhe, sigä hiimod äi om, pol’ küläd kaik hiimos oma, ka hän hiimoihe mäni. ( Minun kanz)
63. Tuleb hiin’antego, sid’ kaik rindou, marjad i jär’v, Ihakjär’ved. ( Hiin’antego)
64. Touvel ka eläb tedan kaks’ sadad mest’, a kezou äi, tuleb äi lapsid i vanhembit-ki otpuskoihe, kezou äi rahvast, a touvel vähä. ( Kut külä eläb nügude)
65. Tuleb-ik sin’n’a elämaha rahvast toižiš ag’joišpei? ( Kut külä eläb nügude)
66. Kirj tuli ningoi institutaspei ka tari mujada, probuida. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
67. Oigenziba minii žurnalan ningoman čoman, tuli vuu gonorar, muštan sada kaks’kime rubl’ad. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
68. Paremba päha tuleb vepsakelel. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
69. Jäl’ges kut-se päzui mecadme Ojatile i jogedme tuli. ( Mecas resttiba pajun)
70. Ladvas sigä loukanno siižui mugoi pres, kudambaha kaik sidotud käčud panda, presuida, jäl’ges varastada konz mašin tuleb loukha, mašinaha grust’a kaik, i maksoiba dengad. ( Mecas resttiba pajun)
71.
Konz tulimei lähele kodid’, homaičimeimi-se vougištab penshil’ kes’kes.


Когда подошли близко к дому, заметиличто-то белеет в кустах.
( Kut kävelimei jänišoihe)
72.
Vdrug kacuhtibakondi tuli rindale i zavodi sen propašinan söda.


Вдруг посмотрелимедведь появился рядом и начал эту падаль есть.
( Kut kävelimei kondihe)
73.
Muga kod’he tuliba.


Так и пришли домой.
( Kut kävelimei kondihe)
74. Tuudas mehed ohotsojuzaspei i osttas necen pezan.
Приходят люди из охотсоюза и выкупают эту берлогу. ( Kut kon’djid’ sadas touvuu)
75. Necen tahon kaiken ümbri ottas, ümbärtas, siižutadas narodan ühthe siihä ümbri kon’d’jas i jättas verejäd, kus mecnikad piittas oružjoidenke i varastadas, kut kondi tuleškandeb hiide päle.
Все это место окружают, ставят народ вокруг медведя и оставляют выход (\'дверь\'), где прячутся охотники с ружьями и ждут, когда медведь пойдет на них. ( Kut kon’djid’ sadas touvuu)
76. Konz tuudas vereihe, mecnikoidennost, mecnikad ottas i necen kon’d’jan amptas.
Когда придут к воротам, к охотникам, охотники возьмут и застрелят этого медведя. ( Kut kon’djid’ sadas touvuu)
77.
Išttas i varastadas, konz händikahad tuudas.


Сидят и ждут, когда придут волки.
( Händikahiden mectus)
78.
A konz händikaz tuleb vereihe, kus nikeda ele, amptas i riktas.


А когда волк подойдет к воротам, где никого нет, стреляют и убивают.
( Kut flaškoile sadas händikahid’)
79.
Konz hän touvhuu om näl’ghine, tuleb neche tahole.Когда он зимой голодный, придет на это место.
( Kut händikahid’ sadas karoihe)
80. Konz hän tuleb necen tahonnost, karannost, mäneb hodadmu, vereine edeleze avaidase, konz hän stukičihe ka, nu i sin’n’a ličose.
Когда он придет к этому месту, к яме, идет по проходу, дверца вперед открывается, когда он постучался, ну и втискивается туда. ( Kut händikahid’ sadas karoihe)
81.
Potom toine voib tuuda, kuumanz’, i voib kogoneižen artelin’ händikahid’ sada neche karha.


Потом второй [волк] может прийти, третий, и можно целую стаю волков поймать в эту яму.
( Kut händikahid’ sadas karoihe)
82. Potom pigembali kodhe prikatin’ turuda, ika, minä san, toine tuleb ningoi ka lineb čudad siloi.


Потом побыстрее домой прикатил, а то, я говорю, второй такой придет, так будет тебе чудо.
( Kut kävin’ mecoid’ samha)
83.
Zavodin vedada ka ii tule, venhen vedab tagaz.


Я начал тянуть, так не идет, тянет лодку назад.
( Kut hougid’ doroškuu samei)
84. Metrad viž muga jätin’, hän kaiken pohjadmu tuleb.
Метров пять так проехал, она все по дну идет. ( Kut hougid’ doroškuu samei)
85.
Hän hil'l’ašti tuleb, minä suudan.


Она потихоньку идет, я гребу.
( Kut hougid’ doroškuu samei)
86.
Rand-se madal, neche randha tulin’, kacuhtin’ak tuli vastad kastmaha järverandha(a elän-se minä järverandas), padanke da, dumaib, što minä hougin’ sain’ i padha panen edeleze, a ii muga lähtend.


Берег-то мелкий, к этому берегу подъехал, смотрю ('посмотрел') – жена пришла веник мочить на берег озера (живу-то я на берегу озера), с горшком, думает, что я щуку поймал и в горшок положу, а не так получилось.
( Kut hougid’ doroškuu samei)
87.
Minä san: «Tuleške, akaine, abuta minein’ hougid’ otta».


Я говорю: «Иди-ка, женка, помоги мне щуку взять
( Kut hougid’ doroškuu samei)
88.
Hän ii tule.


Она не идет.
( Kut hougid’ doroškuu samei)
89.
Kurged tuliba, herneht süibä, süibä, kartaižespei vinad jüiba i humouzuiba.Прилетели журавли, гороха поели, поели, вина из корытца попили и опьянели.
( Mužik semenzi herneht)
90.
Tagaz tuli, jougad kaivoi da kodihe tuli.


Пришел обратно, раскопал ноги да пришел домой.
( Mužik semenzi herneht)
91.
Tagaz tuli, jougad kaivoi da kodihe tuli.


Пришел обратно, раскопал ноги да пришел домой.
( Mužik semenzi herneht)
92. Hüvä, tuliba.
Ладно, пришли. ( Hebomvor)
93.
Minä, sanob, tulin’ tijale hebod voruimaha, а minunke tuli čort necidä tiide prihašt voruimaha i sanoi vot ninga i ninga.


Я, говорит, пришел к вам красть лошадь, а со мной пришел черт, [чтобы] украсть этого вашего мальчика, и сказал вот так и так.
( Hebomvor)
94.
Tuli arherei, arherei sanub: «Nu, Platon, probui-ko slušt’a».


Пришел архиерей, говорит: «Ну, Платон, попробуй-ка служить».
( Kut Platon papin’ oli)
95. Kacuht’, kuume sadad den’goid’ čogeižes, ot’, kormanha pan’, surhe, ot’ kadel’nican Platonoupei, tuli: «A sinä, otec Platon, elä edlespei papin’».
Посмотрел, триста рублей в углу взял, в карман большой положил, взял кадило, к Платону подошел: «А ты, отец Платон, служи и впредь попом». ( Kut Platon papin’ oli)
96.
Nece soudat tuli, tari ö magata, surdui.


Этот солдат пришел, надо ночь проспать, устал.
( Kut soudat čortid’ open’z’)
97.
Kundli, kundli, ka kacuht’, polišüin’ kačortit’ tuleškan’z’.


Слушал, слушал, посмотрел в полночьчерти стали приходить.
( Kut soudat čortid’ open’z’)
98.
Ka čort tal’jankanke tuli, ka vändab, ka kargeitas, kokitas, ken-gi kut.


Пришел черт с тальянкой, играет, пляшут, прыгают, кто как.
( Kut soudat čortid’ open’z’)
99.
Tuliba kacmaha, ka soudat magadab, likutelese.

Пришли смотреть, так солдат спит. ( Kut soudat čortid’ open’z’)
100. Tuli toine sügüz’.
Пришла вторая осень. ( Kut soudat čortid’ open’z’)
< < скрыть примеры

словоформы

No грамматические признаки
1. tulend, tulin, tulit, tuldes, tulob, tul’, tuleškan’z’, tuleške, tul’id’, tul’in’, tul’id-se, tuližiba, tulgat, tuleškandeb, tulda, tulgha, tulet, tul’iba, tul’i, tul’imei, tuleb-ik, tuldasoi, tulin´, tulnuzid, tuleba, tuližid, tulnuded, tuleškab, tuuda, tulnu, tuliži, tulim, tuldas, tulid, tuled, tuudas, tuugoi, tule, tuleb, tulešken, tulen, tuli, tulitei, tulimei, tuliba