Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

voz’

язык: вепсский

часть речи: существительное

1 значение

  • русский: год
  • английский: year

Примеры (1720)

лучший отличный хороший плохой

1. Väges andaba, kahesatoštkümne vot jo mehele. ( Kut eduu mehele mändihe)
2. Sen voden jo holeta oled, molnija ii tule. ( Enččid’ primetoid’)
3. Kočkutadas Sur’nel’l’anpejan, sil’ voduu sille ižandale pakostid lehmad ii tehkoi. ( Enččid’ primetoid’)
4. Liibäl sötlimoiš da podr’adal vot miide rad. ( Mid’a minä eduu radoin’)
5. Min’a rodimoi seičmekümne vot tagaz ka vot, tedan, kaks’kümne oli, minun aigan. ( Mid’a minä eduu radoin’)
еще примеры >>
6. Min’a rodimoi seičmekümne vot tagaz ka vot, tedan, kaks’kümne oli, minun aigan. ( Mid’a minä eduu radoin’)
7. Minä nain da eskai jo vouktaha mänin' vot višküme tagaz. ( Mid’a minä eduu radoin’)
8. Ühtou voduu oli kaks’ vazad kannu ka pidimei pertiš. ( Lehm kandab)
9. Min’ä täu voduu Äipejan kaiken külän proidin’, kaikuččes pertiš olin’. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
10. Pap-se mijou nel’ vot eli, ka munįd’ tob mäne teda min’, i pirgoid en teda min’. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
11. Kaks’kümne viž vot karavulin’. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
12. Näl’gha kol’ äjan, erasti nellin’ paniba maha hubil’ vozil’. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
13. Eduu podr’adaha mänin’ kahesanduu voduu radole, näged mecha. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
14. Minä jäin’ koumestoštkümnes vodes. ( Kut koljan maha pandas)
15. Üks’ vel’l’ oli vižvozne jänu, a minä kuumetoštkümne vot olin’ jänu. ( Kut koljan maha pandas)
16. Vot ninga teget palon. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
17. Ezmäižen voden rugihen, a sit’ kagran semetas. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
18. A sit’ vuu hondombad voded tegihezoi ka i setkan kudod villaspäi, peršatkad kudolimai, vid’ou neglou. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
19. Ka min piččen voib otta, vot sit’päi teged hodran, teged mast’aižen, puzun jouhon pid’ades i kaik sijad. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
20. Vot pletiba ninga, nece jurišpäi, pedaijurišpäi. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
21. Vot nene jured ottasoi, ligotadas i pezesoi, diki vouktaine tegese. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
22. Vot i pleti, näge miččeks void plet’t’a. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
23. Min’a olen rodn’us Ladvas, Ladvan küläs, nel’kümne vot tagaz. ( Ladvas kaik pagižiba vepsaks)
24. Minai om sizar Taisja, kuumel vodel vanhemb. ( Ladvas kaik pagižiba vepsaks)
25. Kuz’ vot ol’. ( Ladvas kaik pagižiba vepsaks)
26. Ladvan külä siižub čomal tahol mäthou, poles jogi, toižes järv, rindou mecad ele, püudod oma, sada vot mecan radliba, puutliba händast, tegiba püudod. ( Ladvan külä siižub Ojatil’)
27. Tatoi om ladleine, Ladvas rodihe, vaiše armijas kuume vot oli, muite kaiken aigan Ladvas. ( Minun kanz)
28. Mamal oli rodn’us kuume last, sizar’ Tas’a, hän kuumel vodel vanhemb. ( Minun kanz)
29. Oli minai sizar’ L’us’a, konz hänele kaks’ vot oli vai kuume, koli. ( Minun kanz)
30. Vot nece iks’ humaloičeb, toinesil’ ele nimid’a, a Aleksei Romanov mugoi om bohatemb, vot händast tari raskulačt’a. ( Minun kanz)
31. Vot nece iks’ humaloičeb, toinesil’ ele nimid’a, a Aleksei Romanov mugoi om bohatemb, vot händast tari raskulačt’a. ( Minun kanz)
32. Hän uidi küläspei, ajoi kuna-se Piterihe i vodes päliči händast sigä lüuziba riktud. ( Minun kanz)
33. Jäl’ges ajoiba, sigä oliba hiimod Piterin al, kuna ded-se uidi, sigä kazvoiba, mamale oli siičme vot. ( Minun kanz)
34. Minei oli kuume vai nel’l’ vot, tatam da mam otiba mindei hiin’ale, miil’ kaiken aigan oli lehm, lehmäle tari hiin’ad tehta. ( Hiin’antego)
35. Kaiken aigan oli äi živatoid’, lehm oli, vaza kaikuužuu voduu, lambheižed, kanad, koirad, kaži. ( Hiin’antego)
36. Vodes koleb kimne vai kaks’toštkimne mest, a rodiše iks’ vodes. ( Kut külä eläb nügude)
37. Vodes koleb kimne vai kaks’toštkimne mest, a rodiše iks’ vodes. ( Kut külä eläb nügude)
38. Opendai sanui, mišo uduu voduu linneb kuume ili nel’l’ mest’. ( Kut külä eläb nügude)
39. Sovhozas oli parembil’ vozil’ tedan kuume sadad lehmid’. ( Kut külä eläb nügude)
40. Kurbou om ühesa klassad, jäl’ges Kurbad Vidlaha, min’a-ki openzimoi kaks’ jäl’gmäšt vot Vidlas. ( Kut külä eläb nügude)
41. Sed voded oliba čomad. ( Kut külä eläb nügude)
42. Hän eduu mindai laili konz min’a tönduin’ kirjutamha venäkelel, minei kaks’kimne vot oli, hän sanui: «Kaikil lapsed ku lapsed a sid’ ». ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
43. Konz ühesatoštkimne vot oli, min’a openzimoi Piteriš topografižes teknikumas. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
44. Venuin’ pordon, voden venuin’ bol’nicas. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
45. Viž vot muga radoin’, jäl’ges kucuiba mindai sihe gazetaha radole. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
46.
Vot astumei kod’he.


Вот идем домой.
( Kut kävelimei jänišoihe)
47. nece amu oli jo, ii nugde, vot jo vištošküme ika kaks’küme.
это было уже давно, не теперь, лет уже пятнадцать, а то и двадцать [тому назад]. ( Kut kävelimei kondihe)
48. Hilläšti ehtkoižuu soberihezoiš i tönduiba, üks’ nor’, muga vot vištošküme–kus’tošküm’e, a toine vanhambam poluu, vot višküme.
Потихоньку вечером собрались и отправились, один молодой, этак лет пятнадцати-шестнадцати, а второй постарше, лет пятидесяти. ( Kut kävelimei kondihe)
49. Hilläšti ehtkoižuu soberihezoiš i tönduiba, üks’ nor’, muga vot vištošküme–kus’tošküm’e, a toine vanhambam poluu, vot višküme.
Потихоньку вечером собрались и отправились, один молодой, этак лет пятнадцати-шестнадцати, а второй постарше, лет пятидесяти. ( Kut kävelimei kondihe)
50. Vot mäniba sinnä, tegiba labazan, ištuihezoiš.
Вот пошли туда, сделали лабаз, сели. ( Kut kävelimei kondihe)
51.
Vot išttas kokotadas.


Вот сидят-посиживают.
( Kut kävelimei kondihe)
52.
Nu vot išttas.


Ну вот, сидят.
( Kut kävelimei kondihe)
53.
Nu i vot, sihessei pagižiba, jäl’gmei nor’ reši ampta.


Ну и вот, до тех пор спорили, наконец молодой решил выстрелить.
( Kut kävelimei kondihe)
54.
Nor’-se las’kihez, saab: «Näged, Juša-ded, sanuin’ vet’, ampkam molombad, a sinä, näged, ed ambund, ka vot i lanksid’, pöl’gästuid’».


Молодой-то спустился, говорит: «Видишь, дядя Ваня, я сказал ведь, [что] выстрелим оба, а ты, видишь, не выстрелил, вот и упал, испугался».
( Kut kävelimei kondihe)
55.
I vot necil’ aigeižuu venhen minei kukerziba, zaliba vedel.И вот в этот момент опрокинули у меня лодку, залили водой.
( Kut kävelimei kalha)
56.
Vot necen sijan, kus išttas händikahad, ümbärtas, jättas verejän, kuna jäb kahten kes’ken mecnikoid’, a kahten kes’ken ümbärdaškatas.


Вот то место, где сидят волки, окружают, оставляют ворота, где остаются двое охотников, а двое начинают окружать.
( Kut flaškoile sadas händikahid’)
57. Dumai, dumai: «Mänen vot ningomaha bohačoho, ödun i hebon voruin’».
Думал, думал: «Пойду вот к такому-то богачу, заночую и украду лошадь». ( Hebomvor)
58.
– «Ka kulub, prihač, vot midä.


– «А слышно, парень, вот что.
( Hebomvor)
59.
Minä, sanob, tulin’ tijale hebod voruimaha, а minunke tuli čort necidä tiide prihašt voruimaha i sanoi vot ninga i ninga.


Я, говорит, пришел к вам красть лошадь, а со мной пришел черт, [чтобы] украсть этого вашего мальчика, и сказал вот так и так.
( Hebomvor)
60.
A vot om toine pert’, bude rohtid' magata sigä, ka mäne».

А вот есть вторая изба, если посмеешь спать там, так иди». ( Kut soudat čortid’ open’z’)
61.
– «Ka vot kut, prihäč-soudat, ken sinnä panese, enamb tagaz niken ii lähteske».


Да вот что, солдат, кто только туда, ложится спать, обратно больше никто не выйдет».
( Kut soudat čortid’ open’z’)
62. Eletasoi voden.
Живут год. ( Kut soudat čortid’ open’z’)
63.
Uk akale sanob: «Vot mid’a, ak, n’ugde olemei vanhad, pigei tari kuuda, mön lehmän da ajan Piterihe».


Старик говорит старухе: «Вот что старуха, теперь мы старые, скоро придется умирать, продам корову и поеду в Питер».
( Kut uk generalan služi)
64. Sano: ”Vot ješo”».
Скажи: „Вот еще!”». ( Kut mužik bajarinke sudihe)
65.
– «Vot ješo!».


– «Вот еще!».
( Kut mužik bajarinke sudihe)
66. – «Vot ješo!».

– «Вот еще!».
( Kut mužik bajarinke sudihe)
67.
– «Vot ješo!».


– «Вот еще!».
( Kut mužik bajarinke sudihe)
68. A mužik saab: «Vot ješo!».
А мужик говорит: «Вот еще!». ( Kut mužik bajarinke sudihe)
69. Torskahtab i jorskahtab,

tol’ko lumi pörskähtab,

vastmäghepei joksendab

vot ku lämän saskendab.


Споткнется и прокатится,

только снег клубится,

в гору побежит

вот как [ему] тепло станет.
( Pajod)
70.
A hän siižuti heit’ kaikid ühtes da ozuti: «Vot, sanob, tii iče oletei-gi».


А он поставил их всех вместе и показал: «Вот, говорит, сами вы и есть».
( Priha osti bazarou zerklon)
71.
Nagrhen krošid’ henošti, panod g’ouhod, pejän päčiš om i vot nece lohkei.


Репу накрошишь мелко, положишь муки, день в печке постоит, вот это и есть репная каша.
( Mida edel södihe i g’odihe)
72.
Paštub i vot nene repnikad.


Испечется, вот это и есть репники.
( Mida edel södihe i g’odihe)
73.
Ku praznik ka hän samvaran pert’he, ast’g’at, kacun, per’the, saharnican pert’he i vot čajun tol’ko g’omei praznikan.


Когда праздник, так она самовар в избу, посуду, гляжу, в избу, сахарницу в избу, и вот чай пьем только в праздники.
( Mida edel södihe i g’odihe)
74.
Maidod bude söd, miiktat tegoba da vot rahtišpei miigetetas.


Молока разве только поешь, простоквашу делают да вот [сыворотку] от творога квасят.
( Mida edel södihe i g’odihe)
75. G’aredad sur’mad da maimit’ pandas väheižen kiivid’, i vot mugomat kiitmišt’ söd, a mödha möst necida rahtvet, rahtmaidod söd miiktad.
Крупной ячневой крупы да сушеной рыбы немного положат, и вот такой суп ешь, а с ним опять эту сыворотку ешь кислую. ( Mida edel södihe i g’odihe)
76.
Idün idätet’ihe i vot kiitäd.


Зерно (\'росток\') проращивали, и вот варишь.
( Mida edel södihe i g’odihe)
77. Ehtkeičel samvaran lämbitab ili sigä čugunnikan, kip’atk kehuštub, nec’he kip’atkoho zavarib kagrašt’ g’ouhod bl’odha i sagedaks ningoman tegob, tol’ko kogos püžub, i vot necen sömei, korbiin’.

Вечером самовар согреет или чугун, кипяток закипит, в этот кипяток, в блюдо, заварит овсяной муки и густую такую делает, что в куче держится, и вот едим эту загусту.
( Mida edel södihe i g’odihe)
78.

Potom vöd mel’nicale, g’ouhotad, segliid’ i vot toukun linob.


Потом везешь на мельницу, смелешь, просеешь, и вот толокно получится.
( Mida edel södihe i g’odihe)
79. A rahtod skopiskenz’ mįiktaks maidoks ka bučiižehe panod da vot sini i mįiged maid.
А творог [мать] скапливала для кислого молока, в бочонок положишьвот тебе и кислое молоко. ( Kut vįin i rahton tehlimei)
80. A potom havadįižhe i vot prižimiitas nenil žimkil’ i tegese vįi.
А потом в мешки [насыпают] и вот прижимают этими жимками, и получается масло. ( Kut vįin i rahton tehlimei)
81. Vot pühäsišt vįid’ butulkan sigä teged.
Вот сделаешь бутылку постного масла. ( Kut vįin i rahton tehlimei)
82.
Mödosk’an prazniičemei i uden voden vaste’imei.


Медостов день отпразднуем и Новый год встречаем.
( Praznikan kävel’tihe hüviš sobiš)
83.
I vot ümbri küläs ag’g’as ag’g’ha ajaba.


И вот вокруг деревни из конца в конец ездят.
( Praznikan kävel’tihe hüviš sobiš)
84.
Vot ningomiš ratihe mecas.


Вот в такой [одежде] работали в лесу.
( Praznikan kävel’tihe hüviš sobiš)
85.
Čurha žerdin seižutaba i tįižhe žerdin i vot nečhe promeškaha paaba sabreižen.


В одну сторону стожар ставят, и в другую стожар, и вот в этот промежуток ставят зарод.
( Heinäntego)
86.
Dotapamei konz, üks’ mez’ ištuse stuleižele i vot puižel labidol roib necen kaiken kogon.


Когда закончим молотить, один человек садится на стульчик и вот деревянной лопатой перекидает всю эту кучу.
( Jünäs načnimei rahnda)
87.
Vot tämbei tapįimei dai eglei tapįimei.


Вот сегодня мы молотим да и вчера молотили.
( Jünäs načnimei rahnda)
88.
Hän jo tegese pit’kkulu i vot cvetiškandeb.


Он уже станет длинный и вот зацветет.
( Kut pölvhan kazvatimei)
89.
Vot nene derenad oliba ümbri miide derenas.


Вот эти деревни были вокруг нашей деревни.
( Miide deren Nirgl)
90.
Vot hän mecaz’.


Вот он охотился.
( Miide deren Nirgl)
91.
Vot hänolo pidi maksta.


Вот ему пришлось заплатить.
( Miide deren Nirgl)
92.
Vot täpei Järved oma nel’küme virstad, sigä oliba ukod, iče valeiba.


Вот отсюда в сорока верстах озера есть, там были старики, сами валяли [валенки].
( Meiden külä om Čikl)
93.
I vot kevaduu, konz čoma , mändas akad i mužikad.


И вот весной, когда хорошая погода, идут [на подсеку] женщины и мужчины.
( Kut kas’ken vert’as)
94.
I vot tuukib hil’l’ašti.


И вот толкает потихоньку.
( Kut kas’ken vert’as)
95.
Necen mägen hän kaivei kuume vot.


Три года он разрывал эту гору.
( Lämįipacaz)
96.
– «Vot mida dumain’: mectan, mectan, a sada nikeda embei.


– «Вот о чем думаю: охочусь я, охочусь, а никого не могу поймать.
( Kut mecnik maniti čortan)
97.
Vot kuume hän mecti čomin’ jalos, bohattui lujas, ejan zverid’ sei.


Года три он очень хорошо охотился, очень разбогател, много зверей поймал.
( Kut mecnik maniti čortan)
98.
– «A vot vįiberi samį vilu pei, vįberi samį mi tobjemb kuz’, ota vilut vet vädr kerdale, korita, a ladvaižehe pane kläpc rebeile.


– «А вот выбери ты самый холодный день, выбери самую что ни есть большую елку, возьми ведро холодной воды с собой, очисти кору, а на верхушку поставь капкан на лису.
( Kut mecnik maniti čortan)
99. Avgustou ong’he kokib paremba kaikes vodes.

На удочку лучше всего в году клюет в августе.
( Kut minä kalatan)
100.
Tuli, tedan, voz’ dai toižele vodele käuin.


Прошел, кажется, год, да второй год гулял.
( Kut mina nain’)
< < скрыть примеры

словоформы

No грамматические признаки
1. vodes, vodel, voded, vozil’, voduu, voden, vot