Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

olda

язык: вепсский

часть речи: глагол

1 значение

 • русский: быть
 • английский: to be

Примеры (15367)

лучший отличный хороший плохой

1.
Lapsid hiil ii olnu.

Детей у них не было. ( Akal oli maks)
2.
Ukk käveskel’ kaikušti mecha radole haugod čapmaha, a akk oli kodiš, emagįičihe kodiradol.


Старик всегда ходил в лес дрова рубить, а старуха была дома, занималась домашней работой.
( Akal oli maks)
3. Tütren mehele andoin’, svathuzile tuliba, mest tedan oli vištoštküme. ( Kut eduu mehele mändihe)
4. Oliba keratud svatud da velled da nevestkad da vävud da kaik keratud. ( Kut eduu mehele mändihe)
5. Hän sanub: «Mamoi, minä vaihen andoin’ prihale, miše tulen, nu ka prihad ii(mid’a manitelda ole)». ( Kut eduu mehele mändihe)
еще примеры >>
6. Kahesatoštkümne druškat oli, druškoile ženihon polespei sädatimei käzipaikad. ( Kut eduu mehele mändihe)
7. Siičemele stolale oli sömad pandud. ( Kut eduu mehele mändihe)
8. Mugoi oli narod, kaik sötin, jotin. ( Kut eduu mehele mändihe)
9. Jäl’gmeine eht jo oli, homen jo mehele lähtob. ( Kut eduu mehele mändihe)
10. A niižne pertiš om, ku ženih ii mel’he, ii offotuu mäne, iknas ženihole kukiškoid kändab. ( Kut eduu mehele mändihe)
11. Niidižehtad jele, voikuid jele, ii voikkoi. ( Kut eduu mehele mändihe)
12. Niidižehtad jele, voikuid jele, ii voikkoi. ( Kut eduu mehele mändihe)
13. Pajod da vändod oma, uran kirktas da amptas. ( Kut eduu mehele mändihe)
14. Kulin’, tatam ecib lampan: «Lamp kus om ( Kut eduu mehele mändihe)
15. Sügüz’pol’ oli jo, ö - pimed. ( Kut eduu mehele mändihe)
16. Minä san: «Ken hän om ( Kut eduu mehele mändihe)
17. Tat läks’ pert’he, nuustatab: «Palag, oma svatud sinuseiš». ( Kut eduu mehele mändihe)
18. Rodimįi roditel’, minä nägin’ tälüu uniš, ku sinun izon da iknanno oli tihed da koivuine. ( Kut eduu mehele mändihe)
19. Kel oma tatad da mamad, kaikil' kaglas-se voikab. ( Kut eduu mehele mändihe)
20. Ii anda, podrušk voikab hälle vastha: «Pol’nii podružnikaine, alaške sinä tariče minei vouktad da voudašt, minei jele kal’hid’-ne sobeižid’-ne da čomid’-ne sädoižid’-ne. ( Kut eduu mehele mändihe)
21. Ii min’ turbeižiš ole likuižoitta i krasuižoitta sinun vouktad da voudast’-se». ( Kut eduu mehele mändihe)
22. Erasel jele näd ni sizarid’, ni vellid’, ka voikab miše: «Ii min’ turbeižis ole minei eläda, ni veslid’ viikoihuzid’, ni set’jid’ čižoihuzid’. ( Kut eduu mehele mändihe)
23. Erasel jele näd ni sizarid’, ni vellid’, ka voikab miše: «Ii min’ turbeižis ole minei eläda, ni veslid’ viikoihuzid’, ni set’jid’ čižoihuzid’. ( Kut eduu mehele mändihe)
24. Oma rahvhas prihad čomad,

Ladvleižed-ne parembad».
( Kut eduu mehele mändihe)
25. Siloi tervhed ristitud olibad, muga čudas päzub, kül’bihe ka enambad ii čud lin’n’e. ( Enččid’ primetoid’)
26. Sen voden jo holeta oled, molnija ii tule. ( Enččid’ primetoid’)
27. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
28. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
29. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
30. Nügude grähkad ele da i huiktad ele. ( Enččid’ primetoid’)
31. Nügude grähkad ele da i huiktad ele. ( Enččid’ primetoid’)
32. Mecamehed oliba ende? ( Enččid’ primetoid’)
33. Sanuliba, miše olibad, a min’a nägend en. ( Enččid’ primetoid’)
34. Rahvaz sanutas, miše nene mecamehed näguse ozavale da ozatomale, a min’a olin keskristit, en ozatoi, en ozakaz. ( Enččid’ primetoid’)
35. A ižandeižed pertiš oliba mugaže? ( Enččid’ primetoid’)
36. Oma ižandeižed i nügude, a nähkoi em. ( Enččid’ primetoid’)
37. emageižed i oma ižandeižed. ( Enččid’ primetoid’)
38. Ed manita, jesli ele ozad ka. ( Enččid’ primetoid’)
39. Lukt’as dengad, miše bohatemb oliž ka, mändas, ümbri horomoiš kellonke proit’t’as, miše živatad kävuteiž kodihe. ( Enččid’ primetoid’)
40. Jäl’ges Äjadpejad om Mikulanpei. ( Enččid’ primetoid’)
41. Sid’ Muštimpei om, roditel’skii, kävutas koumeižile, pašttas pirgoid’ da munįd kiittas. ( Enččid’ primetoid’)
42. Verejeine oli naku miide iknad äjad vuu penemb. ( Mid’a minä eduu radoin’)
43. Mitte kala tägä om? ( Mid’a minä eduu radoin’)
44. Särg, hougeižed, ahven, erasou järvou lahnad oma. ( Mid’a minä eduu radoin’)
45. Kezou konz leht kazvab, ka putub paremba, konz vilumb om, ka ei muga. ( Mid’a minä eduu radoin’)
46. Eduu, tedan, mustad päčid oliba? ( Mid’a minä eduu radoin’)
47. Muštad konz oli jäl’gmäine must päč? ( Mid’a minä eduu radoin’)
48. Min’a rodimoi seičmekümne vot tagaz ka vot, tedan, kaks’kümne oli, minun aigan. ( Mid’a minä eduu radoin’)
49. A kül’betid ol’dhe siloi? ( Mid’a minä eduu radoin’)
50. I nügüd’e mugomad oma. ( Mid’a minä eduu radoin’)
51. Vaslačud oliba, minei vuu om kus-se vaslačuine. ( Kut tegiba vasan)
52. Vaslačud oliba, minei vuu om kus-se vaslačuine. ( Kut tegiba vasan)
53. Kranad oliba kuti samovaroiš. ( Kut tegiba vasan)
54. Oli mugoine ak, nimidä ii ugodi tehta. ( Sanun tiile sarnaižen)
55. Sutkad oli dei žal’ tegihez akan. ( Sanun tiile sarnaižen)
56. Oli minei mam, hänou siičmed kesked lapsid’. ( Lapsen rodid)
57. Minei kodihe oliž lähtta da rata tariž. ( Lapsen rodid)
58. Kupelin todas, konz kupelid' elend ka kerandeshe vet lat’t’as, lapsuden sin’n’a čokeitas, eraz-se vängahtab sigä. ( Lapsen rodid)
59. Eduu oliba niššatad, ka heile anttas. ( Enččiš praznikoiš)
60. Miččes tahos oli praznik? ( Enččiš praznikoiš)
61. Der’oun oli sur’, i nit’ ningoi sur’. ( Enččiš praznikoiš)
62. Eduu vet’ vinad äjou ii jodud, vinata veslad olimei. ( Enččiš praznikoiš)
63. Niiččil’ ka elend i manerad vinad joda. ( Enččiš praznikoiš)
64. Ken voi olda ristan kandjan? ( Enččiš praznikoiš)
65. Aid ümbri pagastas kivine mugoi, nu ka neche sidotihe hebod kaika, korjad čomad oliba. ( Enččiš praznikoiš)
66. Ig ozutada kaikile ženihoile, mitte čoma om niižne? ( Enččiš praznikoiš)
67. Oli edou sobid’. ( Enččiš praznikoiš)
68. Oli- mitte-ni aig, konz niiččed hiimokundaha ajeliba adivoihe? ( Enččiš praznikoiš)
69. Hiimod tedliba edou, ajeliba hiimokundaha, muštan adivod tuldas, meil’ sur’ pert’ oli, ka lavou postel’nikad. ( Enččiš praznikoiš)
70. Kravatid' edou elend, kaik üliči lavad postel’nikad. ( Enččiš praznikoiš)
71. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
72. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
73. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
74. Praznikoiden, Raštvoiden ehtou, sigä vuu miččed praznikad oliba, ka prihad poukatas besedaks kuna-ni. ( Enččiš praznikoiš)
75. Minä muštan sid’ oli Sokolovoil’ sur’ kanz, mijou-se kahesa mest. ( Enččiš praznikoiš)
76. Minei sid’ oli Sokolovoiš podrušk, ühtes besedale kävelimei. ( Enččiš praznikoiš)
77. Minun käzipaikad oma tägä muzejas. ( Enččiš praznikoiš)
78. A oli-k muga, miše oliba sured besedad i pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
79. Mijou ka oli. ( Enččiš praznikoiš)
80. Kus oliba sured i kus oliba pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
81. Kus oliba sured i kus oliba pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
82. Järventaga äi oli rahvast. ( Enččiš praznikoiš)
83. Miččou tahou se oli? ( Enččiš praznikoiš)
84. Miide ka oli Sel’gvehel čibu. ( Enččiš praznikoiš)
85. Valičimei mecas tahoižen, miše kuzišt koivuidenke oliž. ( Kut liibän kazvatadihe)
86. Tänusel oli mellic, Tänusjogel. ( Kut liibän kazvatadihe)
87. Kodiš oli pučuižed kivuded. ( Kut liibän kazvatadihe)
88. Nügüd’ laged oma krast’ut, a eduu ii krast’ut oldud, ka tod peskud da virzun sidod koivuspei, tohespei. ( Kut pertin pestihe)
89. Nügüd’ laged oma krast’ut, a eduu ii krast’ut oldud, ka tod peskud da virzun sidod koivuspei, tohespei. ( Kut pertin pestihe)
90. Siin’ad oli mugažo tariž virzul host’a muglanke. ( Kut pertin pestihe)
91. Sobad oliba poutnasiižed. ( Kut eduu sobad pestihe)
92. A nügüde ut’ugad oma. ( Kut eduu sobad pestihe)
93. Püuvhas radod oli äi. ( Püuvhan kazvatadihe)
94. Sigä oliba mecas Säg’järv, pit’k mugoi om. ( Püuvhan kazvatadihe)
95. Sigä oliba mecas Säg’järv, pit’k mugoi om. ( Püuvhan kazvatadihe)
96. Nit’ul vougištuse, sid’ kacleižen otad, kacud, jogo hän om ehtn’u, jogo pästar’ eragandeb. ( Püuvhan kazvatadihe)
97. Tapmed mugomad oma, tapmel tapad händast, kelikoičed kelikol, vidimel vidod, mišto pästar’-se lähtiž. ( Püuvhan kazvatadihe)
98. Londsijad oliba, londsijile kaiken viht’atad. ( Püuvhan kazvatadihe)
99. Stavinad nene siižutad, potom suksed lat’t’ud, sukloine om, langan kämile kämitad. ( Püuvhan kazvatadihe)
100. Čoma diki kudoda om. ( Püuvhan kazvatadihe)
< < скрыть примеры

2 значение

 • русский: существовать
 • английский: to exist

Примеры (15367)

лучший отличный хороший плохой

1. Tütren mehele andoin’, svathuzile tuliba, mest tedan oli vištoštküme. ( Kut eduu mehele mändihe)
2. Oliba keratud svatud da velled da nevestkad da vävud da kaik keratud. ( Kut eduu mehele mändihe)
3. Hän sanub: «Mamoi, minä vaihen andoin’ prihale, miše tulen, nu ka prihad ii(mid’a manitelda ole)». ( Kut eduu mehele mändihe)
4. Kahesatoštkümne druškat oli, druškoile ženihon polespei sädatimei käzipaikad. ( Kut eduu mehele mändihe)
5. Siičemele stolale oli sömad pandud. ( Kut eduu mehele mändihe)
еще примеры >>
6. Mugoi oli narod, kaik sötin, jotin. ( Kut eduu mehele mändihe)
7. Jäl’gmeine eht jo oli, homen jo mehele lähtob. ( Kut eduu mehele mändihe)
8. A niižne pertiš om, ku ženih ii mel’he, ii offotuu mäne, iknas ženihole kukiškoid kändab. ( Kut eduu mehele mändihe)
9. Niidižehtad jele, voikuid jele, ii voikkoi. ( Kut eduu mehele mändihe)
10. Niidižehtad jele, voikuid jele, ii voikkoi. ( Kut eduu mehele mändihe)
11. Pajod da vändod oma, uran kirktas da amptas. ( Kut eduu mehele mändihe)
12. Kulin’, tatam ecib lampan: «Lamp kus om ( Kut eduu mehele mändihe)
13. Sügüz’pol’ oli jo, ö - pimed. ( Kut eduu mehele mändihe)
14. Minä san: «Ken hän om ( Kut eduu mehele mändihe)
15. Tat läks’ pert’he, nuustatab: «Palag, oma svatud sinuseiš». ( Kut eduu mehele mändihe)
16. Rodimįi roditel’, minä nägin’ tälüu uniš, ku sinun izon da iknanno oli tihed da koivuine. ( Kut eduu mehele mändihe)
17. Kel oma tatad da mamad, kaikil' kaglas-se voikab. ( Kut eduu mehele mändihe)
18. Ii anda, podrušk voikab hälle vastha: «Pol’nii podružnikaine, alaške sinä tariče minei vouktad da voudašt, minei jele kal’hid’-ne sobeižid’-ne da čomid’-ne sädoižid’-ne. ( Kut eduu mehele mändihe)
19. Ii min’ turbeižiš ole likuižoitta i krasuižoitta sinun vouktad da voudast’-se». ( Kut eduu mehele mändihe)
20. Erasel jele näd ni sizarid’, ni vellid’, ka voikab miše: «Ii min’ turbeižis ole minei eläda, ni veslid’ viikoihuzid’, ni set’jid’ čižoihuzid’. ( Kut eduu mehele mändihe)
21. Erasel jele näd ni sizarid’, ni vellid’, ka voikab miše: «Ii min’ turbeižis ole minei eläda, ni veslid’ viikoihuzid’, ni set’jid’ čižoihuzid’. ( Kut eduu mehele mändihe)
22. Oma rahvhas prihad čomad,

Ladvleižed-ne parembad».
( Kut eduu mehele mändihe)
23. Siloi tervhed ristitud olibad, muga čudas päzub, kül’bihe ka enambad ii čud lin’n’e. ( Enččid’ primetoid’)
24. Sen voden jo holeta oled, molnija ii tule. ( Enččid’ primetoid’)
25. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
26. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
27. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
28. Nügude grähkad ele da i huiktad ele. ( Enččid’ primetoid’)
29. Nügude grähkad ele da i huiktad ele. ( Enččid’ primetoid’)
30. Mecamehed oliba ende? ( Enččid’ primetoid’)
31. Sanuliba, miše olibad, a min’a nägend en. ( Enččid’ primetoid’)
32. Rahvaz sanutas, miše nene mecamehed näguse ozavale da ozatomale, a min’a olin keskristit, en ozatoi, en ozakaz. ( Enččid’ primetoid’)
33. A ižandeižed pertiš oliba mugaže? ( Enččid’ primetoid’)
34. Oma ižandeižed i nügude, a nähkoi em. ( Enččid’ primetoid’)
35. emageižed i oma ižandeižed. ( Enččid’ primetoid’)
36. Ed manita, jesli ele ozad ka. ( Enččid’ primetoid’)
37. Lukt’as dengad, miše bohatemb oliž ka, mändas, ümbri horomoiš kellonke proit’t’as, miše živatad kävuteiž kodihe. ( Enččid’ primetoid’)
38. Jäl’ges Äjadpejad om Mikulanpei. ( Enččid’ primetoid’)
39. Sid’ Muštimpei om, roditel’skii, kävutas koumeižile, pašttas pirgoid’ da munįd kiittas. ( Enččid’ primetoid’)
40. Verejeine oli naku miide iknad äjad vuu penemb. ( Mid’a minä eduu radoin’)
41. Mitte kala tägä om? ( Mid’a minä eduu radoin’)
42. Särg, hougeižed, ahven, erasou järvou lahnad oma. ( Mid’a minä eduu radoin’)
43. Kezou konz leht kazvab, ka putub paremba, konz vilumb om, ka ei muga. ( Mid’a minä eduu radoin’)
44. Eduu, tedan, mustad päčid oliba? ( Mid’a minä eduu radoin’)
45. Muštad konz oli jäl’gmäine must päč? ( Mid’a minä eduu radoin’)
46. Min’a rodimoi seičmekümne vot tagaz ka vot, tedan, kaks’kümne oli, minun aigan. ( Mid’a minä eduu radoin’)
47. A kül’betid ol’dhe siloi? ( Mid’a minä eduu radoin’)
48. I nügüd’e mugomad oma. ( Mid’a minä eduu radoin’)
49. Vaslačud oliba, minei vuu om kus-se vaslačuine. ( Kut tegiba vasan)
50. Vaslačud oliba, minei vuu om kus-se vaslačuine. ( Kut tegiba vasan)
51. Kranad oliba kuti samovaroiš. ( Kut tegiba vasan)
52. Oli mugoine ak, nimidä ii ugodi tehta. ( Sanun tiile sarnaižen)
53. Sutkad oli dei žal’ tegihez akan. ( Sanun tiile sarnaižen)
54. Oli minei mam, hänou siičmed kesked lapsid’. ( Lapsen rodid)
55. Minei kodihe oliž lähtta da rata tariž. ( Lapsen rodid)
56. Kupelin todas, konz kupelid' elend ka kerandeshe vet lat’t’as, lapsuden sin’n’a čokeitas, eraz-se vängahtab sigä. ( Lapsen rodid)
57. Eduu oliba niššatad, ka heile anttas. ( Enččiš praznikoiš)
58. Miččes tahos oli praznik? ( Enččiš praznikoiš)
59. Der’oun oli sur’, i nit’ ningoi sur’. ( Enččiš praznikoiš)
60. Eduu vet’ vinad äjou ii jodud, vinata veslad olimei. ( Enččiš praznikoiš)
61. Niiččil’ ka elend i manerad vinad joda. ( Enččiš praznikoiš)
62. Ken voi olda ristan kandjan? ( Enččiš praznikoiš)
63. Aid ümbri pagastas kivine mugoi, nu ka neche sidotihe hebod kaika, korjad čomad oliba. ( Enččiš praznikoiš)
64. Ig ozutada kaikile ženihoile, mitte čoma om niižne? ( Enččiš praznikoiš)
65. Oli edou sobid’. ( Enččiš praznikoiš)
66. Oli- mitte-ni aig, konz niiččed hiimokundaha ajeliba adivoihe? ( Enččiš praznikoiš)
67. Hiimod tedliba edou, ajeliba hiimokundaha, muštan adivod tuldas, meil’ sur’ pert’ oli, ka lavou postel’nikad. ( Enččiš praznikoiš)
68. Kravatid' edou elend, kaik üliči lavad postel’nikad. ( Enččiš praznikoiš)
69. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
70. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
71. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
72. Praznikoiden, Raštvoiden ehtou, sigä vuu miččed praznikad oliba, ka prihad poukatas besedaks kuna-ni. ( Enččiš praznikoiš)
73. Minä muštan sid’ oli Sokolovoil’ sur’ kanz, mijou-se kahesa mest. ( Enččiš praznikoiš)
74. Minei sid’ oli Sokolovoiš podrušk, ühtes besedale kävelimei. ( Enččiš praznikoiš)
75. Minun käzipaikad oma tägä muzejas. ( Enččiš praznikoiš)
76. A oli-k muga, miše oliba sured besedad i pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
77. Mijou ka oli. ( Enččiš praznikoiš)
78. Kus oliba sured i kus oliba pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
79. Kus oliba sured i kus oliba pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
80. Järventaga äi oli rahvast. ( Enččiš praznikoiš)
81. Miččou tahou se oli? ( Enččiš praznikoiš)
82. Miide ka oli Sel’gvehel čibu. ( Enččiš praznikoiš)
83. Valičimei mecas tahoižen, miše kuzišt koivuidenke oliž. ( Kut liibän kazvatadihe)
84. Tänusel oli mellic, Tänusjogel. ( Kut liibän kazvatadihe)
85. Kodiš oli pučuižed kivuded. ( Kut liibän kazvatadihe)
86. Nügüd’ laged oma krast’ut, a eduu ii krast’ut oldud, ka tod peskud da virzun sidod koivuspei, tohespei. ( Kut pertin pestihe)
87. Nügüd’ laged oma krast’ut, a eduu ii krast’ut oldud, ka tod peskud da virzun sidod koivuspei, tohespei. ( Kut pertin pestihe)
88. Siin’ad oli mugažo tariž virzul host’a muglanke. ( Kut pertin pestihe)
89. Sobad oliba poutnasiižed. ( Kut eduu sobad pestihe)
90. A nügüde ut’ugad oma. ( Kut eduu sobad pestihe)
91. Püuvhas radod oli äi. ( Püuvhan kazvatadihe)
92. Sigä oliba mecas Säg’järv, pit’k mugoi om. ( Püuvhan kazvatadihe)
93. Sigä oliba mecas Säg’järv, pit’k mugoi om. ( Püuvhan kazvatadihe)
94. Nit’ul vougištuse, sid’ kacleižen otad, kacud, jogo hän om ehtn’u, jogo pästar’ eragandeb. ( Püuvhan kazvatadihe)
95. Tapmed mugomad oma, tapmel tapad händast, kelikoičed kelikol, vidimel vidod, mišto pästar’-se lähtiž. ( Püuvhan kazvatadihe)
96. Londsijad oliba, londsijile kaiken viht’atad. ( Püuvhan kazvatadihe)
97. Stavinad nene siižutad, potom suksed lat’t’ud, sukloine om, langan kämile kämitad. ( Püuvhan kazvatadihe)
98. Čoma diki kudoda om. ( Püuvhan kazvatadihe)
99. Edou aršinad oliba, nu ka siičme aršinad siin’ da kahesa. ( Püuvhan kazvatadihe)
100. Ühtou voduu oli kaks’ vazad kannu ka pidimei pertiš. ( Lehm kandab)
< < скрыть примеры

3 значение

 • русский: находиться, пребывать, оказаться, водиться
 • английский: there to be, to be present

Примеры (15367)

лучший отличный хороший плохой

1. Tütren mehele andoin’, svathuzile tuliba, mest tedan oli vištoštküme. ( Kut eduu mehele mändihe)
2. Oliba keratud svatud da velled da nevestkad da vävud da kaik keratud. ( Kut eduu mehele mändihe)
3. Hän sanub: «Mamoi, minä vaihen andoin’ prihale, miše tulen, nu ka prihad ii(mid’a manitelda ole)». ( Kut eduu mehele mändihe)
4. Kahesatoštkümne druškat oli, druškoile ženihon polespei sädatimei käzipaikad. ( Kut eduu mehele mändihe)
5. Siičemele stolale oli sömad pandud. ( Kut eduu mehele mändihe)
еще примеры >>
6. Mugoi oli narod, kaik sötin, jotin. ( Kut eduu mehele mändihe)
7. Jäl’gmeine eht jo oli, homen jo mehele lähtob. ( Kut eduu mehele mändihe)
8. A niižne pertiš om, ku ženih ii mel’he, ii offotuu mäne, iknas ženihole kukiškoid kändab. ( Kut eduu mehele mändihe)
9. Niidižehtad jele, voikuid jele, ii voikkoi. ( Kut eduu mehele mändihe)
10. Niidižehtad jele, voikuid jele, ii voikkoi. ( Kut eduu mehele mändihe)
11. Pajod da vändod oma, uran kirktas da amptas. ( Kut eduu mehele mändihe)
12. Kulin’, tatam ecib lampan: «Lamp kus om ( Kut eduu mehele mändihe)
13. Sügüz’pol’ oli jo, ö - pimed. ( Kut eduu mehele mändihe)
14. Minä san: «Ken hän om ( Kut eduu mehele mändihe)
15. Tat läks’ pert’he, nuustatab: «Palag, oma svatud sinuseiš». ( Kut eduu mehele mändihe)
16. Rodimįi roditel’, minä nägin’ tälüu uniš, ku sinun izon da iknanno oli tihed da koivuine. ( Kut eduu mehele mändihe)
17. Kel oma tatad da mamad, kaikil' kaglas-se voikab. ( Kut eduu mehele mändihe)
18. Ii anda, podrušk voikab hälle vastha: «Pol’nii podružnikaine, alaške sinä tariče minei vouktad da voudašt, minei jele kal’hid’-ne sobeižid’-ne da čomid’-ne sädoižid’-ne. ( Kut eduu mehele mändihe)
19. Ii min’ turbeižiš ole likuižoitta i krasuižoitta sinun vouktad da voudast’-se». ( Kut eduu mehele mändihe)
20. Erasel jele näd ni sizarid’, ni vellid’, ka voikab miše: «Ii min’ turbeižis ole minei eläda, ni veslid’ viikoihuzid’, ni set’jid’ čižoihuzid’. ( Kut eduu mehele mändihe)
21. Erasel jele näd ni sizarid’, ni vellid’, ka voikab miše: «Ii min’ turbeižis ole minei eläda, ni veslid’ viikoihuzid’, ni set’jid’ čižoihuzid’. ( Kut eduu mehele mändihe)
22. Oma rahvhas prihad čomad,

Ladvleižed-ne parembad».
( Kut eduu mehele mändihe)
23. Siloi tervhed ristitud olibad, muga čudas päzub, kül’bihe ka enambad ii čud lin’n’e. ( Enččid’ primetoid’)
24. Sen voden jo holeta oled, molnija ii tule. ( Enččid’ primetoid’)
25. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
26. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
27. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
28. Nügude grähkad ele da i huiktad ele. ( Enččid’ primetoid’)
29. Nügude grähkad ele da i huiktad ele. ( Enččid’ primetoid’)
30. Mecamehed oliba ende? ( Enččid’ primetoid’)
31. Sanuliba, miše olibad, a min’a nägend en. ( Enččid’ primetoid’)
32. Rahvaz sanutas, miše nene mecamehed näguse ozavale da ozatomale, a min’a olin keskristit, en ozatoi, en ozakaz. ( Enččid’ primetoid’)
33. A ižandeižed pertiš oliba mugaže? ( Enččid’ primetoid’)
34. Oma ižandeižed i nügude, a nähkoi em. ( Enččid’ primetoid’)
35. emageižed i oma ižandeižed. ( Enččid’ primetoid’)
36. Ed manita, jesli ele ozad ka. ( Enččid’ primetoid’)
37. Lukt’as dengad, miše bohatemb oliž ka, mändas, ümbri horomoiš kellonke proit’t’as, miše živatad kävuteiž kodihe. ( Enččid’ primetoid’)
38. Jäl’ges Äjadpejad om Mikulanpei. ( Enččid’ primetoid’)
39. Sid’ Muštimpei om, roditel’skii, kävutas koumeižile, pašttas pirgoid’ da munįd kiittas. ( Enččid’ primetoid’)
40. Verejeine oli naku miide iknad äjad vuu penemb. ( Mid’a minä eduu radoin’)
41. Mitte kala tägä om? ( Mid’a minä eduu radoin’)
42. Särg, hougeižed, ahven, erasou järvou lahnad oma. ( Mid’a minä eduu radoin’)
43. Kezou konz leht kazvab, ka putub paremba, konz vilumb om, ka ei muga. ( Mid’a minä eduu radoin’)
44. Eduu, tedan, mustad päčid oliba? ( Mid’a minä eduu radoin’)
45. Muštad konz oli jäl’gmäine must päč? ( Mid’a minä eduu radoin’)
46. Min’a rodimoi seičmekümne vot tagaz ka vot, tedan, kaks’kümne oli, minun aigan. ( Mid’a minä eduu radoin’)
47. A kül’betid ol’dhe siloi? ( Mid’a minä eduu radoin’)
48. I nügüd’e mugomad oma. ( Mid’a minä eduu radoin’)
49. Vaslačud oliba, minei vuu om kus-se vaslačuine. ( Kut tegiba vasan)
50. Vaslačud oliba, minei vuu om kus-se vaslačuine. ( Kut tegiba vasan)
51. Kranad oliba kuti samovaroiš. ( Kut tegiba vasan)
52. Oli mugoine ak, nimidä ii ugodi tehta. ( Sanun tiile sarnaižen)
53. Sutkad oli dei žal’ tegihez akan. ( Sanun tiile sarnaižen)
54. Oli minei mam, hänou siičmed kesked lapsid’. ( Lapsen rodid)
55. Minei kodihe oliž lähtta da rata tariž. ( Lapsen rodid)
56. Kupelin todas, konz kupelid' elend ka kerandeshe vet lat’t’as, lapsuden sin’n’a čokeitas, eraz-se vängahtab sigä. ( Lapsen rodid)
57. Eduu oliba niššatad, ka heile anttas. ( Enččiš praznikoiš)
58. Miččes tahos oli praznik? ( Enččiš praznikoiš)
59. Der’oun oli sur’, i nit’ ningoi sur’. ( Enččiš praznikoiš)
60. Eduu vet’ vinad äjou ii jodud, vinata veslad olimei. ( Enččiš praznikoiš)
61. Niiččil’ ka elend i manerad vinad joda. ( Enččiš praznikoiš)
62. Ken voi olda ristan kandjan? ( Enččiš praznikoiš)
63. Aid ümbri pagastas kivine mugoi, nu ka neche sidotihe hebod kaika, korjad čomad oliba. ( Enččiš praznikoiš)
64. Ig ozutada kaikile ženihoile, mitte čoma om niižne? ( Enččiš praznikoiš)
65. Oli edou sobid’. ( Enččiš praznikoiš)
66. Oli- mitte-ni aig, konz niiččed hiimokundaha ajeliba adivoihe? ( Enččiš praznikoiš)
67. Hiimod tedliba edou, ajeliba hiimokundaha, muštan adivod tuldas, meil’ sur’ pert’ oli, ka lavou postel’nikad. ( Enččiš praznikoiš)
68. Kravatid' edou elend, kaik üliči lavad postel’nikad. ( Enččiš praznikoiš)
69. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
70. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
71. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
72. Praznikoiden, Raštvoiden ehtou, sigä vuu miččed praznikad oliba, ka prihad poukatas besedaks kuna-ni. ( Enččiš praznikoiš)
73. Minä muštan sid’ oli Sokolovoil’ sur’ kanz, mijou-se kahesa mest. ( Enččiš praznikoiš)
74. Minei sid’ oli Sokolovoiš podrušk, ühtes besedale kävelimei. ( Enččiš praznikoiš)
75. Minun käzipaikad oma tägä muzejas. ( Enččiš praznikoiš)
76. A oli-k muga, miše oliba sured besedad i pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
77. Mijou ka oli. ( Enččiš praznikoiš)
78. Kus oliba sured i kus oliba pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
79. Kus oliba sured i kus oliba pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
80. Järventaga äi oli rahvast. ( Enččiš praznikoiš)
81. Miččou tahou se oli? ( Enččiš praznikoiš)
82. Miide ka oli Sel’gvehel čibu. ( Enččiš praznikoiš)
83. Valičimei mecas tahoižen, miše kuzišt koivuidenke oliž. ( Kut liibän kazvatadihe)
84. Tänusel oli mellic, Tänusjogel. ( Kut liibän kazvatadihe)
85. Kodiš oli pučuižed kivuded. ( Kut liibän kazvatadihe)
86. Nügüd’ laged oma krast’ut, a eduu ii krast’ut oldud, ka tod peskud da virzun sidod koivuspei, tohespei. ( Kut pertin pestihe)
87. Nügüd’ laged oma krast’ut, a eduu ii krast’ut oldud, ka tod peskud da virzun sidod koivuspei, tohespei. ( Kut pertin pestihe)
88. Siin’ad oli mugažo tariž virzul host’a muglanke. ( Kut pertin pestihe)
89. Sobad oliba poutnasiižed. ( Kut eduu sobad pestihe)
90. A nügüde ut’ugad oma. ( Kut eduu sobad pestihe)
91. Püuvhas radod oli äi. ( Püuvhan kazvatadihe)
92. Sigä oliba mecas Säg’järv, pit’k mugoi om. ( Püuvhan kazvatadihe)
93. Sigä oliba mecas Säg’järv, pit’k mugoi om. ( Püuvhan kazvatadihe)
94. Nit’ul vougištuse, sid’ kacleižen otad, kacud, jogo hän om ehtn’u, jogo pästar’ eragandeb. ( Püuvhan kazvatadihe)
95. Tapmed mugomad oma, tapmel tapad händast, kelikoičed kelikol, vidimel vidod, mišto pästar’-se lähtiž. ( Püuvhan kazvatadihe)
96. Londsijad oliba, londsijile kaiken viht’atad. ( Püuvhan kazvatadihe)
97. Stavinad nene siižutad, potom suksed lat’t’ud, sukloine om, langan kämile kämitad. ( Püuvhan kazvatadihe)
98. Čoma diki kudoda om. ( Püuvhan kazvatadihe)
99. Edou aršinad oliba, nu ka siičme aršinad siin’ da kahesa. ( Püuvhan kazvatadihe)
100. Ühtou voduu oli kaks’ vazad kannu ka pidimei pertiš. ( Lehm kandab)
< < скрыть примеры

4 значение

 • русский: иметь, обладать
 • английский: to have, to possess

Примеры (15367)

лучший отличный хороший плохой

1. Tütren mehele andoin’, svathuzile tuliba, mest tedan oli vištoštküme. ( Kut eduu mehele mändihe)
2. Oliba keratud svatud da velled da nevestkad da vävud da kaik keratud. ( Kut eduu mehele mändihe)
3. Hän sanub: «Mamoi, minä vaihen andoin’ prihale, miše tulen, nu ka prihad ii(mid’a manitelda ole)». ( Kut eduu mehele mändihe)
4. Kahesatoštkümne druškat oli, druškoile ženihon polespei sädatimei käzipaikad. ( Kut eduu mehele mändihe)
5. Siičemele stolale oli sömad pandud. ( Kut eduu mehele mändihe)
еще примеры >>
6. Mugoi oli narod, kaik sötin, jotin. ( Kut eduu mehele mändihe)
7. Jäl’gmeine eht jo oli, homen jo mehele lähtob. ( Kut eduu mehele mändihe)
8. A niižne pertiš om, ku ženih ii mel’he, ii offotuu mäne, iknas ženihole kukiškoid kändab. ( Kut eduu mehele mändihe)
9. Niidižehtad jele, voikuid jele, ii voikkoi. ( Kut eduu mehele mändihe)
10. Niidižehtad jele, voikuid jele, ii voikkoi. ( Kut eduu mehele mändihe)
11. Pajod da vändod oma, uran kirktas da amptas. ( Kut eduu mehele mändihe)
12. Kulin’, tatam ecib lampan: «Lamp kus om ( Kut eduu mehele mändihe)
13. Sügüz’pol’ oli jo, ö - pimed. ( Kut eduu mehele mändihe)
14. Minä san: «Ken hän om ( Kut eduu mehele mändihe)
15. Tat läks’ pert’he, nuustatab: «Palag, oma svatud sinuseiš». ( Kut eduu mehele mändihe)
16. Rodimįi roditel’, minä nägin’ tälüu uniš, ku sinun izon da iknanno oli tihed da koivuine. ( Kut eduu mehele mändihe)
17. Kel oma tatad da mamad, kaikil' kaglas-se voikab. ( Kut eduu mehele mändihe)
18. Ii anda, podrušk voikab hälle vastha: «Pol’nii podružnikaine, alaške sinä tariče minei vouktad da voudašt, minei jele kal’hid’-ne sobeižid’-ne da čomid’-ne sädoižid’-ne. ( Kut eduu mehele mändihe)
19. Ii min’ turbeižiš ole likuižoitta i krasuižoitta sinun vouktad da voudast’-se». ( Kut eduu mehele mändihe)
20. Erasel jele näd ni sizarid’, ni vellid’, ka voikab miše: «Ii min’ turbeižis ole minei eläda, ni veslid’ viikoihuzid’, ni set’jid’ čižoihuzid’. ( Kut eduu mehele mändihe)
21. Erasel jele näd ni sizarid’, ni vellid’, ka voikab miše: «Ii min’ turbeižis ole minei eläda, ni veslid’ viikoihuzid’, ni set’jid’ čižoihuzid’. ( Kut eduu mehele mändihe)
22. Oma rahvhas prihad čomad,

Ladvleižed-ne parembad».
( Kut eduu mehele mändihe)
23. Siloi tervhed ristitud olibad, muga čudas päzub, kül’bihe ka enambad ii čud lin’n’e. ( Enččid’ primetoid’)
24. Sen voden jo holeta oled, molnija ii tule. ( Enččid’ primetoid’)
25. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
26. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
27. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
28. Nügude grähkad ele da i huiktad ele. ( Enččid’ primetoid’)
29. Nügude grähkad ele da i huiktad ele. ( Enččid’ primetoid’)
30. Mecamehed oliba ende? ( Enččid’ primetoid’)
31. Sanuliba, miše olibad, a min’a nägend en. ( Enččid’ primetoid’)
32. Rahvaz sanutas, miše nene mecamehed näguse ozavale da ozatomale, a min’a olin keskristit, en ozatoi, en ozakaz. ( Enččid’ primetoid’)
33. A ižandeižed pertiš oliba mugaže? ( Enččid’ primetoid’)
34. Oma ižandeižed i nügude, a nähkoi em. ( Enččid’ primetoid’)
35. emageižed i oma ižandeižed. ( Enččid’ primetoid’)
36. Ed manita, jesli ele ozad ka. ( Enččid’ primetoid’)
37. Lukt’as dengad, miše bohatemb oliž ka, mändas, ümbri horomoiš kellonke proit’t’as, miše živatad kävuteiž kodihe. ( Enččid’ primetoid’)
38. Jäl’ges Äjadpejad om Mikulanpei. ( Enččid’ primetoid’)
39. Sid’ Muštimpei om, roditel’skii, kävutas koumeižile, pašttas pirgoid’ da munįd kiittas. ( Enččid’ primetoid’)
40. Verejeine oli naku miide iknad äjad vuu penemb. ( Mid’a minä eduu radoin’)
41. Mitte kala tägä om? ( Mid’a minä eduu radoin’)
42. Särg, hougeižed, ahven, erasou järvou lahnad oma. ( Mid’a minä eduu radoin’)
43. Kezou konz leht kazvab, ka putub paremba, konz vilumb om, ka ei muga. ( Mid’a minä eduu radoin’)
44. Eduu, tedan, mustad päčid oliba? ( Mid’a minä eduu radoin’)
45. Muštad konz oli jäl’gmäine must päč? ( Mid’a minä eduu radoin’)
46. Min’a rodimoi seičmekümne vot tagaz ka vot, tedan, kaks’kümne oli, minun aigan. ( Mid’a minä eduu radoin’)
47. A kül’betid ol’dhe siloi? ( Mid’a minä eduu radoin’)
48. I nügüd’e mugomad oma. ( Mid’a minä eduu radoin’)
49. Vaslačud oliba, minei vuu om kus-se vaslačuine. ( Kut tegiba vasan)
50. Vaslačud oliba, minei vuu om kus-se vaslačuine. ( Kut tegiba vasan)
51. Kranad oliba kuti samovaroiš. ( Kut tegiba vasan)
52. Oli mugoine ak, nimidä ii ugodi tehta. ( Sanun tiile sarnaižen)
53. Sutkad oli dei žal’ tegihez akan. ( Sanun tiile sarnaižen)
54. Oli minei mam, hänou siičmed kesked lapsid’. ( Lapsen rodid)
55. Minei kodihe oliž lähtta da rata tariž. ( Lapsen rodid)
56. Kupelin todas, konz kupelid' elend ka kerandeshe vet lat’t’as, lapsuden sin’n’a čokeitas, eraz-se vängahtab sigä. ( Lapsen rodid)
57. Eduu oliba niššatad, ka heile anttas. ( Enččiš praznikoiš)
58. Miččes tahos oli praznik? ( Enččiš praznikoiš)
59. Der’oun oli sur’, i nit’ ningoi sur’. ( Enččiš praznikoiš)
60. Eduu vet’ vinad äjou ii jodud, vinata veslad olimei. ( Enččiš praznikoiš)
61. Niiččil’ ka elend i manerad vinad joda. ( Enččiš praznikoiš)
62. Ken voi olda ristan kandjan? ( Enččiš praznikoiš)
63. Aid ümbri pagastas kivine mugoi, nu ka neche sidotihe hebod kaika, korjad čomad oliba. ( Enččiš praznikoiš)
64. Ig ozutada kaikile ženihoile, mitte čoma om niižne? ( Enččiš praznikoiš)
65. Oli edou sobid’. ( Enččiš praznikoiš)
66. Oli- mitte-ni aig, konz niiččed hiimokundaha ajeliba adivoihe? ( Enččiš praznikoiš)
67. Hiimod tedliba edou, ajeliba hiimokundaha, muštan adivod tuldas, meil’ sur’ pert’ oli, ka lavou postel’nikad. ( Enččiš praznikoiš)
68. Kravatid' edou elend, kaik üliči lavad postel’nikad. ( Enččiš praznikoiš)
69. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
70. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
71. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
72. Praznikoiden, Raštvoiden ehtou, sigä vuu miččed praznikad oliba, ka prihad poukatas besedaks kuna-ni. ( Enččiš praznikoiš)
73. Minä muštan sid’ oli Sokolovoil’ sur’ kanz, mijou-se kahesa mest. ( Enččiš praznikoiš)
74. Minei sid’ oli Sokolovoiš podrušk, ühtes besedale kävelimei. ( Enččiš praznikoiš)
75. Minun käzipaikad oma tägä muzejas. ( Enččiš praznikoiš)
76. A oli-k muga, miše oliba sured besedad i pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
77. Mijou ka oli. ( Enččiš praznikoiš)
78. Kus oliba sured i kus oliba pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
79. Kus oliba sured i kus oliba pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
80. Järventaga äi oli rahvast. ( Enččiš praznikoiš)
81. Miččou tahou se oli? ( Enččiš praznikoiš)
82. Miide ka oli Sel’gvehel čibu. ( Enččiš praznikoiš)
83. Valičimei mecas tahoižen, miše kuzišt koivuidenke oliž. ( Kut liibän kazvatadihe)
84. Tänusel oli mellic, Tänusjogel. ( Kut liibän kazvatadihe)
85. Kodiš oli pučuižed kivuded. ( Kut liibän kazvatadihe)
86. Nügüd’ laged oma krast’ut, a eduu ii krast’ut oldud, ka tod peskud da virzun sidod koivuspei, tohespei. ( Kut pertin pestihe)
87. Nügüd’ laged oma krast’ut, a eduu ii krast’ut oldud, ka tod peskud da virzun sidod koivuspei, tohespei. ( Kut pertin pestihe)
88. Siin’ad oli mugažo tariž virzul host’a muglanke. ( Kut pertin pestihe)
89. Sobad oliba poutnasiižed. ( Kut eduu sobad pestihe)
90. A nügüde ut’ugad oma. ( Kut eduu sobad pestihe)
91. Püuvhas radod oli äi. ( Püuvhan kazvatadihe)
92. Sigä oliba mecas Säg’järv, pit’k mugoi om. ( Püuvhan kazvatadihe)
93. Sigä oliba mecas Säg’järv, pit’k mugoi om. ( Püuvhan kazvatadihe)
94. Nit’ul vougištuse, sid’ kacleižen otad, kacud, jogo hän om ehtn’u, jogo pästar’ eragandeb. ( Püuvhan kazvatadihe)
95. Tapmed mugomad oma, tapmel tapad händast, kelikoičed kelikol, vidimel vidod, mišto pästar’-se lähtiž. ( Püuvhan kazvatadihe)
96. Londsijad oliba, londsijile kaiken viht’atad. ( Püuvhan kazvatadihe)
97. Stavinad nene siižutad, potom suksed lat’t’ud, sukloine om, langan kämile kämitad. ( Püuvhan kazvatadihe)
98. Čoma diki kudoda om. ( Püuvhan kazvatadihe)
99. Edou aršinad oliba, nu ka siičme aršinad siin’ da kahesa. ( Püuvhan kazvatadihe)
100. Ühtou voduu oli kaks’ vazad kannu ka pidimei pertiš. ( Lehm kandab)
< < скрыть примеры

5 значение

 • русский: водить (поддерживать дружбу, знакомство)

Примеры (15367)

лучший отличный хороший плохой

1. Tütren mehele andoin’, svathuzile tuliba, mest tedan oli vištoštküme. ( Kut eduu mehele mändihe)
2. Oliba keratud svatud da velled da nevestkad da vävud da kaik keratud. ( Kut eduu mehele mändihe)
3. Hän sanub: «Mamoi, minä vaihen andoin’ prihale, miše tulen, nu ka prihad ii(mid’a manitelda ole)». ( Kut eduu mehele mändihe)
4. Kahesatoštkümne druškat oli, druškoile ženihon polespei sädatimei käzipaikad. ( Kut eduu mehele mändihe)
5. Siičemele stolale oli sömad pandud. ( Kut eduu mehele mändihe)
еще примеры >>
6. Mugoi oli narod, kaik sötin, jotin. ( Kut eduu mehele mändihe)
7. Jäl’gmeine eht jo oli, homen jo mehele lähtob. ( Kut eduu mehele mändihe)
8. A niižne pertiš om, ku ženih ii mel’he, ii offotuu mäne, iknas ženihole kukiškoid kändab. ( Kut eduu mehele mändihe)
9. Niidižehtad jele, voikuid jele, ii voikkoi. ( Kut eduu mehele mändihe)
10. Niidižehtad jele, voikuid jele, ii voikkoi. ( Kut eduu mehele mändihe)
11. Pajod da vändod oma, uran kirktas da amptas. ( Kut eduu mehele mändihe)
12. Kulin’, tatam ecib lampan: «Lamp kus om ( Kut eduu mehele mändihe)
13. Sügüz’pol’ oli jo, ö - pimed. ( Kut eduu mehele mändihe)
14. Minä san: «Ken hän om ( Kut eduu mehele mändihe)
15. Tat läks’ pert’he, nuustatab: «Palag, oma svatud sinuseiš». ( Kut eduu mehele mändihe)
16. Rodimįi roditel’, minä nägin’ tälüu uniš, ku sinun izon da iknanno oli tihed da koivuine. ( Kut eduu mehele mändihe)
17. Kel oma tatad da mamad, kaikil' kaglas-se voikab. ( Kut eduu mehele mändihe)
18. Ii anda, podrušk voikab hälle vastha: «Pol’nii podružnikaine, alaške sinä tariče minei vouktad da voudašt, minei jele kal’hid’-ne sobeižid’-ne da čomid’-ne sädoižid’-ne. ( Kut eduu mehele mändihe)
19. Ii min’ turbeižiš ole likuižoitta i krasuižoitta sinun vouktad da voudast’-se». ( Kut eduu mehele mändihe)
20. Erasel jele näd ni sizarid’, ni vellid’, ka voikab miše: «Ii min’ turbeižis ole minei eläda, ni veslid’ viikoihuzid’, ni set’jid’ čižoihuzid’. ( Kut eduu mehele mändihe)
21. Erasel jele näd ni sizarid’, ni vellid’, ka voikab miše: «Ii min’ turbeižis ole minei eläda, ni veslid’ viikoihuzid’, ni set’jid’ čižoihuzid’. ( Kut eduu mehele mändihe)
22. Oma rahvhas prihad čomad,

Ladvleižed-ne parembad».
( Kut eduu mehele mändihe)
23. Siloi tervhed ristitud olibad, muga čudas päzub, kül’bihe ka enambad ii čud lin’n’e. ( Enččid’ primetoid’)
24. Sen voden jo holeta oled, molnija ii tule. ( Enččid’ primetoid’)
25. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
26. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
27. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
28. Nügude grähkad ele da i huiktad ele. ( Enččid’ primetoid’)
29. Nügude grähkad ele da i huiktad ele. ( Enččid’ primetoid’)
30. Mecamehed oliba ende? ( Enččid’ primetoid’)
31. Sanuliba, miše olibad, a min’a nägend en. ( Enččid’ primetoid’)
32. Rahvaz sanutas, miše nene mecamehed näguse ozavale da ozatomale, a min’a olin keskristit, en ozatoi, en ozakaz. ( Enččid’ primetoid’)
33. A ižandeižed pertiš oliba mugaže? ( Enččid’ primetoid’)
34. Oma ižandeižed i nügude, a nähkoi em. ( Enččid’ primetoid’)
35. emageižed i oma ižandeižed. ( Enččid’ primetoid’)
36. Ed manita, jesli ele ozad ka. ( Enččid’ primetoid’)
37. Lukt’as dengad, miše bohatemb oliž ka, mändas, ümbri horomoiš kellonke proit’t’as, miše živatad kävuteiž kodihe. ( Enččid’ primetoid’)
38. Jäl’ges Äjadpejad om Mikulanpei. ( Enččid’ primetoid’)
39. Sid’ Muštimpei om, roditel’skii, kävutas koumeižile, pašttas pirgoid’ da munįd kiittas. ( Enččid’ primetoid’)
40. Verejeine oli naku miide iknad äjad vuu penemb. ( Mid’a minä eduu radoin’)
41. Mitte kala tägä om? ( Mid’a minä eduu radoin’)
42. Särg, hougeižed, ahven, erasou järvou lahnad oma. ( Mid’a minä eduu radoin’)
43. Kezou konz leht kazvab, ka putub paremba, konz vilumb om, ka ei muga. ( Mid’a minä eduu radoin’)
44. Eduu, tedan, mustad päčid oliba? ( Mid’a minä eduu radoin’)
45. Muštad konz oli jäl’gmäine must päč? ( Mid’a minä eduu radoin’)
46. Min’a rodimoi seičmekümne vot tagaz ka vot, tedan, kaks’kümne oli, minun aigan. ( Mid’a minä eduu radoin’)
47. A kül’betid ol’dhe siloi? ( Mid’a minä eduu radoin’)
48. I nügüd’e mugomad oma. ( Mid’a minä eduu radoin’)
49. Vaslačud oliba, minei vuu om kus-se vaslačuine. ( Kut tegiba vasan)
50. Vaslačud oliba, minei vuu om kus-se vaslačuine. ( Kut tegiba vasan)
51. Kranad oliba kuti samovaroiš. ( Kut tegiba vasan)
52. Oli mugoine ak, nimidä ii ugodi tehta. ( Sanun tiile sarnaižen)
53. Sutkad oli dei žal’ tegihez akan. ( Sanun tiile sarnaižen)
54. Oli minei mam, hänou siičmed kesked lapsid’. ( Lapsen rodid)
55. Minei kodihe oliž lähtta da rata tariž. ( Lapsen rodid)
56. Kupelin todas, konz kupelid' elend ka kerandeshe vet lat’t’as, lapsuden sin’n’a čokeitas, eraz-se vängahtab sigä. ( Lapsen rodid)
57. Eduu oliba niššatad, ka heile anttas. ( Enččiš praznikoiš)
58. Miččes tahos oli praznik? ( Enččiš praznikoiš)
59. Der’oun oli sur’, i nit’ ningoi sur’. ( Enččiš praznikoiš)
60. Eduu vet’ vinad äjou ii jodud, vinata veslad olimei. ( Enččiš praznikoiš)
61. Niiččil’ ka elend i manerad vinad joda. ( Enččiš praznikoiš)
62. Ken voi olda ristan kandjan? ( Enččiš praznikoiš)
63. Aid ümbri pagastas kivine mugoi, nu ka neche sidotihe hebod kaika, korjad čomad oliba. ( Enččiš praznikoiš)
64. Ig ozutada kaikile ženihoile, mitte čoma om niižne? ( Enččiš praznikoiš)
65. Oli edou sobid’. ( Enččiš praznikoiš)
66. Oli- mitte-ni aig, konz niiččed hiimokundaha ajeliba adivoihe? ( Enččiš praznikoiš)
67. Hiimod tedliba edou, ajeliba hiimokundaha, muštan adivod tuldas, meil’ sur’ pert’ oli, ka lavou postel’nikad. ( Enččiš praznikoiš)
68. Kravatid' edou elend, kaik üliči lavad postel’nikad. ( Enččiš praznikoiš)
69. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
70. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
71. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
72. Praznikoiden, Raštvoiden ehtou, sigä vuu miččed praznikad oliba, ka prihad poukatas besedaks kuna-ni. ( Enččiš praznikoiš)
73. Minä muštan sid’ oli Sokolovoil’ sur’ kanz, mijou-se kahesa mest. ( Enččiš praznikoiš)
74. Minei sid’ oli Sokolovoiš podrušk, ühtes besedale kävelimei. ( Enččiš praznikoiš)
75. Minun käzipaikad oma tägä muzejas. ( Enččiš praznikoiš)
76. A oli-k muga, miše oliba sured besedad i pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
77. Mijou ka oli. ( Enččiš praznikoiš)
78. Kus oliba sured i kus oliba pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
79. Kus oliba sured i kus oliba pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
80. Järventaga äi oli rahvast. ( Enččiš praznikoiš)
81. Miččou tahou se oli? ( Enččiš praznikoiš)
82. Miide ka oli Sel’gvehel čibu. ( Enččiš praznikoiš)
83. Valičimei mecas tahoižen, miše kuzišt koivuidenke oliž. ( Kut liibän kazvatadihe)
84. Tänusel oli mellic, Tänusjogel. ( Kut liibän kazvatadihe)
85. Kodiš oli pučuižed kivuded. ( Kut liibän kazvatadihe)
86. Nügüd’ laged oma krast’ut, a eduu ii krast’ut oldud, ka tod peskud da virzun sidod koivuspei, tohespei. ( Kut pertin pestihe)
87. Nügüd’ laged oma krast’ut, a eduu ii krast’ut oldud, ka tod peskud da virzun sidod koivuspei, tohespei. ( Kut pertin pestihe)
88. Siin’ad oli mugažo tariž virzul host’a muglanke. ( Kut pertin pestihe)
89. Sobad oliba poutnasiižed. ( Kut eduu sobad pestihe)
90. A nügüde ut’ugad oma. ( Kut eduu sobad pestihe)
91. Püuvhas radod oli äi. ( Püuvhan kazvatadihe)
92. Sigä oliba mecas Säg’järv, pit’k mugoi om. ( Püuvhan kazvatadihe)
93. Sigä oliba mecas Säg’järv, pit’k mugoi om. ( Püuvhan kazvatadihe)
94. Nit’ul vougištuse, sid’ kacleižen otad, kacud, jogo hän om ehtn’u, jogo pästar’ eragandeb. ( Püuvhan kazvatadihe)
95. Tapmed mugomad oma, tapmel tapad händast, kelikoičed kelikol, vidimel vidod, mišto pästar’-se lähtiž. ( Püuvhan kazvatadihe)
96. Londsijad oliba, londsijile kaiken viht’atad. ( Püuvhan kazvatadihe)
97. Stavinad nene siižutad, potom suksed lat’t’ud, sukloine om, langan kämile kämitad. ( Püuvhan kazvatadihe)
98. Čoma diki kudoda om. ( Püuvhan kazvatadihe)
99. Edou aršinad oliba, nu ka siičme aršinad siin’ da kahesa. ( Püuvhan kazvatadihe)
100. Ühtou voduu oli kaks’ vazad kannu ka pidimei pertiš. ( Lehm kandab)
< < скрыть примеры

6 значение

 • русский: держаться (сохраняться, удерживаться)

Примеры (15367)

лучший отличный хороший плохой

1. Tütren mehele andoin’, svathuzile tuliba, mest tedan oli vištoštküme. ( Kut eduu mehele mändihe)
2. Oliba keratud svatud da velled da nevestkad da vävud da kaik keratud. ( Kut eduu mehele mändihe)
3. Hän sanub: «Mamoi, minä vaihen andoin’ prihale, miše tulen, nu ka prihad ii(mid’a manitelda ole)». ( Kut eduu mehele mändihe)
4. Kahesatoštkümne druškat oli, druškoile ženihon polespei sädatimei käzipaikad. ( Kut eduu mehele mändihe)
5. Siičemele stolale oli sömad pandud. ( Kut eduu mehele mändihe)
еще примеры >>
6. Mugoi oli narod, kaik sötin, jotin. ( Kut eduu mehele mändihe)
7. Jäl’gmeine eht jo oli, homen jo mehele lähtob. ( Kut eduu mehele mändihe)
8. A niižne pertiš om, ku ženih ii mel’he, ii offotuu mäne, iknas ženihole kukiškoid kändab. ( Kut eduu mehele mändihe)
9. Niidižehtad jele, voikuid jele, ii voikkoi. ( Kut eduu mehele mändihe)
10. Niidižehtad jele, voikuid jele, ii voikkoi. ( Kut eduu mehele mändihe)
11. Pajod da vändod oma, uran kirktas da amptas. ( Kut eduu mehele mändihe)
12. Kulin’, tatam ecib lampan: «Lamp kus om ( Kut eduu mehele mändihe)
13. Sügüz’pol’ oli jo, ö - pimed. ( Kut eduu mehele mändihe)
14. Minä san: «Ken hän om ( Kut eduu mehele mändihe)
15. Tat läks’ pert’he, nuustatab: «Palag, oma svatud sinuseiš». ( Kut eduu mehele mändihe)
16. Rodimįi roditel’, minä nägin’ tälüu uniš, ku sinun izon da iknanno oli tihed da koivuine. ( Kut eduu mehele mändihe)
17. Kel oma tatad da mamad, kaikil' kaglas-se voikab. ( Kut eduu mehele mändihe)
18. Ii anda, podrušk voikab hälle vastha: «Pol’nii podružnikaine, alaške sinä tariče minei vouktad da voudašt, minei jele kal’hid’-ne sobeižid’-ne da čomid’-ne sädoižid’-ne. ( Kut eduu mehele mändihe)
19. Ii min’ turbeižiš ole likuižoitta i krasuižoitta sinun vouktad da voudast’-se». ( Kut eduu mehele mändihe)
20. Erasel jele näd ni sizarid’, ni vellid’, ka voikab miše: «Ii min’ turbeižis ole minei eläda, ni veslid’ viikoihuzid’, ni set’jid’ čižoihuzid’. ( Kut eduu mehele mändihe)
21. Erasel jele näd ni sizarid’, ni vellid’, ka voikab miše: «Ii min’ turbeižis ole minei eläda, ni veslid’ viikoihuzid’, ni set’jid’ čižoihuzid’. ( Kut eduu mehele mändihe)
22. Oma rahvhas prihad čomad,

Ladvleižed-ne parembad».
( Kut eduu mehele mändihe)
23. Siloi tervhed ristitud olibad, muga čudas päzub, kül’bihe ka enambad ii čud lin’n’e. ( Enččid’ primetoid’)
24. Sen voden jo holeta oled, molnija ii tule. ( Enččid’ primetoid’)
25. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
26. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
27. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
28. Nügude grähkad ele da i huiktad ele. ( Enččid’ primetoid’)
29. Nügude grähkad ele da i huiktad ele. ( Enččid’ primetoid’)
30. Mecamehed oliba ende? ( Enččid’ primetoid’)
31. Sanuliba, miše olibad, a min’a nägend en. ( Enččid’ primetoid’)
32. Rahvaz sanutas, miše nene mecamehed näguse ozavale da ozatomale, a min’a olin keskristit, en ozatoi, en ozakaz. ( Enččid’ primetoid’)
33. A ižandeižed pertiš oliba mugaže? ( Enččid’ primetoid’)
34. Oma ižandeižed i nügude, a nähkoi em. ( Enččid’ primetoid’)
35. emageižed i oma ižandeižed. ( Enččid’ primetoid’)
36. Ed manita, jesli ele ozad ka. ( Enččid’ primetoid’)
37. Lukt’as dengad, miše bohatemb oliž ka, mändas, ümbri horomoiš kellonke proit’t’as, miše živatad kävuteiž kodihe. ( Enččid’ primetoid’)
38. Jäl’ges Äjadpejad om Mikulanpei. ( Enččid’ primetoid’)
39. Sid’ Muštimpei om, roditel’skii, kävutas koumeižile, pašttas pirgoid’ da munįd kiittas. ( Enččid’ primetoid’)
40. Verejeine oli naku miide iknad äjad vuu penemb. ( Mid’a minä eduu radoin’)
41. Mitte kala tägä om? ( Mid’a minä eduu radoin’)
42. Särg, hougeižed, ahven, erasou järvou lahnad oma. ( Mid’a minä eduu radoin’)
43. Kezou konz leht kazvab, ka putub paremba, konz vilumb om, ka ei muga. ( Mid’a minä eduu radoin’)
44. Eduu, tedan, mustad päčid oliba? ( Mid’a minä eduu radoin’)
45. Muštad konz oli jäl’gmäine must päč? ( Mid’a minä eduu radoin’)
46. Min’a rodimoi seičmekümne vot tagaz ka vot, tedan, kaks’kümne oli, minun aigan. ( Mid’a minä eduu radoin’)
47. A kül’betid ol’dhe siloi? ( Mid’a minä eduu radoin’)
48. I nügüd’e mugomad oma. ( Mid’a minä eduu radoin’)
49. Vaslačud oliba, minei vuu om kus-se vaslačuine. ( Kut tegiba vasan)
50. Vaslačud oliba, minei vuu om kus-se vaslačuine. ( Kut tegiba vasan)
51. Kranad oliba kuti samovaroiš. ( Kut tegiba vasan)
52. Oli mugoine ak, nimidä ii ugodi tehta. ( Sanun tiile sarnaižen)
53. Sutkad oli dei žal’ tegihez akan. ( Sanun tiile sarnaižen)
54. Oli minei mam, hänou siičmed kesked lapsid’. ( Lapsen rodid)
55. Minei kodihe oliž lähtta da rata tariž. ( Lapsen rodid)
56. Kupelin todas, konz kupelid' elend ka kerandeshe vet lat’t’as, lapsuden sin’n’a čokeitas, eraz-se vängahtab sigä. ( Lapsen rodid)
57. Eduu oliba niššatad, ka heile anttas. ( Enččiš praznikoiš)
58. Miččes tahos oli praznik? ( Enččiš praznikoiš)
59. Der’oun oli sur’, i nit’ ningoi sur’. ( Enččiš praznikoiš)
60. Eduu vet’ vinad äjou ii jodud, vinata veslad olimei. ( Enččiš praznikoiš)
61. Niiččil’ ka elend i manerad vinad joda. ( Enččiš praznikoiš)
62. Ken voi olda ristan kandjan? ( Enččiš praznikoiš)
63. Aid ümbri pagastas kivine mugoi, nu ka neche sidotihe hebod kaika, korjad čomad oliba. ( Enččiš praznikoiš)
64. Ig ozutada kaikile ženihoile, mitte čoma om niižne? ( Enččiš praznikoiš)
65. Oli edou sobid’. ( Enččiš praznikoiš)
66. Oli- mitte-ni aig, konz niiččed hiimokundaha ajeliba adivoihe? ( Enččiš praznikoiš)
67. Hiimod tedliba edou, ajeliba hiimokundaha, muštan adivod tuldas, meil’ sur’ pert’ oli, ka lavou postel’nikad. ( Enččiš praznikoiš)
68. Kravatid' edou elend, kaik üliči lavad postel’nikad. ( Enččiš praznikoiš)
69. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
70. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
71. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
72. Praznikoiden, Raštvoiden ehtou, sigä vuu miččed praznikad oliba, ka prihad poukatas besedaks kuna-ni. ( Enččiš praznikoiš)
73. Minä muštan sid’ oli Sokolovoil’ sur’ kanz, mijou-se kahesa mest. ( Enččiš praznikoiš)
74. Minei sid’ oli Sokolovoiš podrušk, ühtes besedale kävelimei. ( Enččiš praznikoiš)
75. Minun käzipaikad oma tägä muzejas. ( Enččiš praznikoiš)
76. A oli-k muga, miše oliba sured besedad i pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
77. Mijou ka oli. ( Enččiš praznikoiš)
78. Kus oliba sured i kus oliba pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
79. Kus oliba sured i kus oliba pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
80. Järventaga äi oli rahvast. ( Enččiš praznikoiš)
81. Miččou tahou se oli? ( Enččiš praznikoiš)
82. Miide ka oli Sel’gvehel čibu. ( Enččiš praznikoiš)
83. Valičimei mecas tahoižen, miše kuzišt koivuidenke oliž. ( Kut liibän kazvatadihe)
84. Tänusel oli mellic, Tänusjogel. ( Kut liibän kazvatadihe)
85. Kodiš oli pučuižed kivuded. ( Kut liibän kazvatadihe)
86. Nügüd’ laged oma krast’ut, a eduu ii krast’ut oldud, ka tod peskud da virzun sidod koivuspei, tohespei. ( Kut pertin pestihe)
87. Nügüd’ laged oma krast’ut, a eduu ii krast’ut oldud, ka tod peskud da virzun sidod koivuspei, tohespei. ( Kut pertin pestihe)
88. Siin’ad oli mugažo tariž virzul host’a muglanke. ( Kut pertin pestihe)
89. Sobad oliba poutnasiižed. ( Kut eduu sobad pestihe)
90. A nügüde ut’ugad oma. ( Kut eduu sobad pestihe)
91. Püuvhas radod oli äi. ( Püuvhan kazvatadihe)
92. Sigä oliba mecas Säg’järv, pit’k mugoi om. ( Püuvhan kazvatadihe)
93. Sigä oliba mecas Säg’järv, pit’k mugoi om. ( Püuvhan kazvatadihe)
94. Nit’ul vougištuse, sid’ kacleižen otad, kacud, jogo hän om ehtn’u, jogo pästar’ eragandeb. ( Püuvhan kazvatadihe)
95. Tapmed mugomad oma, tapmel tapad händast, kelikoičed kelikol, vidimel vidod, mišto pästar’-se lähtiž. ( Püuvhan kazvatadihe)
96. Londsijad oliba, londsijile kaiken viht’atad. ( Püuvhan kazvatadihe)
97. Stavinad nene siižutad, potom suksed lat’t’ud, sukloine om, langan kämile kämitad. ( Püuvhan kazvatadihe)
98. Čoma diki kudoda om. ( Püuvhan kazvatadihe)
99. Edou aršinad oliba, nu ka siičme aršinad siin’ da kahesa. ( Püuvhan kazvatadihe)
100. Ühtou voduu oli kaks’ vazad kannu ka pidimei pertiš. ( Lehm kandab)
< < скрыть примеры

7 значение

 • русский: идти (о спектаклях, фильмах)

Примеры (15367)

лучший отличный хороший плохой

1. Tütren mehele andoin’, svathuzile tuliba, mest tedan oli vištoštküme. ( Kut eduu mehele mändihe)
2. Oliba keratud svatud da velled da nevestkad da vävud da kaik keratud. ( Kut eduu mehele mändihe)
3. Hän sanub: «Mamoi, minä vaihen andoin’ prihale, miše tulen, nu ka prihad ii(mid’a manitelda ole)». ( Kut eduu mehele mändihe)
4. Kahesatoštkümne druškat oli, druškoile ženihon polespei sädatimei käzipaikad. ( Kut eduu mehele mändihe)
5. Siičemele stolale oli sömad pandud. ( Kut eduu mehele mändihe)
еще примеры >>
6. Mugoi oli narod, kaik sötin, jotin. ( Kut eduu mehele mändihe)
7. Jäl’gmeine eht jo oli, homen jo mehele lähtob. ( Kut eduu mehele mändihe)
8. A niižne pertiš om, ku ženih ii mel’he, ii offotuu mäne, iknas ženihole kukiškoid kändab. ( Kut eduu mehele mändihe)
9. Niidižehtad jele, voikuid jele, ii voikkoi. ( Kut eduu mehele mändihe)
10. Niidižehtad jele, voikuid jele, ii voikkoi. ( Kut eduu mehele mändihe)
11. Pajod da vändod oma, uran kirktas da amptas. ( Kut eduu mehele mändihe)
12. Kulin’, tatam ecib lampan: «Lamp kus om ( Kut eduu mehele mändihe)
13. Sügüz’pol’ oli jo, ö - pimed. ( Kut eduu mehele mändihe)
14. Minä san: «Ken hän om ( Kut eduu mehele mändihe)
15. Tat läks’ pert’he, nuustatab: «Palag, oma svatud sinuseiš». ( Kut eduu mehele mändihe)
16. Rodimįi roditel’, minä nägin’ tälüu uniš, ku sinun izon da iknanno oli tihed da koivuine. ( Kut eduu mehele mändihe)
17. Kel oma tatad da mamad, kaikil' kaglas-se voikab. ( Kut eduu mehele mändihe)
18. Ii anda, podrušk voikab hälle vastha: «Pol’nii podružnikaine, alaške sinä tariče minei vouktad da voudašt, minei jele kal’hid’-ne sobeižid’-ne da čomid’-ne sädoižid’-ne. ( Kut eduu mehele mändihe)
19. Ii min’ turbeižiš ole likuižoitta i krasuižoitta sinun vouktad da voudast’-se». ( Kut eduu mehele mändihe)
20. Erasel jele näd ni sizarid’, ni vellid’, ka voikab miše: «Ii min’ turbeižis ole minei eläda, ni veslid’ viikoihuzid’, ni set’jid’ čižoihuzid’. ( Kut eduu mehele mändihe)
21. Erasel jele näd ni sizarid’, ni vellid’, ka voikab miše: «Ii min’ turbeižis ole minei eläda, ni veslid’ viikoihuzid’, ni set’jid’ čižoihuzid’. ( Kut eduu mehele mändihe)
22. Oma rahvhas prihad čomad,

Ladvleižed-ne parembad».
( Kut eduu mehele mändihe)
23. Siloi tervhed ristitud olibad, muga čudas päzub, kül’bihe ka enambad ii čud lin’n’e. ( Enččid’ primetoid’)
24. Sen voden jo holeta oled, molnija ii tule. ( Enččid’ primetoid’)
25. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
26. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
27. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
28. Nügude grähkad ele da i huiktad ele. ( Enččid’ primetoid’)
29. Nügude grähkad ele da i huiktad ele. ( Enččid’ primetoid’)
30. Mecamehed oliba ende? ( Enččid’ primetoid’)
31. Sanuliba, miše olibad, a min’a nägend en. ( Enččid’ primetoid’)
32. Rahvaz sanutas, miše nene mecamehed näguse ozavale da ozatomale, a min’a olin keskristit, en ozatoi, en ozakaz. ( Enččid’ primetoid’)
33. A ižandeižed pertiš oliba mugaže? ( Enččid’ primetoid’)
34. Oma ižandeižed i nügude, a nähkoi em. ( Enččid’ primetoid’)
35. emageižed i oma ižandeižed. ( Enččid’ primetoid’)
36. Ed manita, jesli ele ozad ka. ( Enččid’ primetoid’)
37. Lukt’as dengad, miše bohatemb oliž ka, mändas, ümbri horomoiš kellonke proit’t’as, miše živatad kävuteiž kodihe. ( Enččid’ primetoid’)
38. Jäl’ges Äjadpejad om Mikulanpei. ( Enččid’ primetoid’)
39. Sid’ Muštimpei om, roditel’skii, kävutas koumeižile, pašttas pirgoid’ da munįd kiittas. ( Enččid’ primetoid’)
40. Verejeine oli naku miide iknad äjad vuu penemb. ( Mid’a minä eduu radoin’)
41. Mitte kala tägä om? ( Mid’a minä eduu radoin’)
42. Särg, hougeižed, ahven, erasou järvou lahnad oma. ( Mid’a minä eduu radoin’)
43. Kezou konz leht kazvab, ka putub paremba, konz vilumb om, ka ei muga. ( Mid’a minä eduu radoin’)
44. Eduu, tedan, mustad päčid oliba? ( Mid’a minä eduu radoin’)
45. Muštad konz oli jäl’gmäine must päč? ( Mid’a minä eduu radoin’)
46. Min’a rodimoi seičmekümne vot tagaz ka vot, tedan, kaks’kümne oli, minun aigan. ( Mid’a minä eduu radoin’)
47. A kül’betid ol’dhe siloi? ( Mid’a minä eduu radoin’)
48. I nügüd’e mugomad oma. ( Mid’a minä eduu radoin’)
49. Vaslačud oliba, minei vuu om kus-se vaslačuine. ( Kut tegiba vasan)
50. Vaslačud oliba, minei vuu om kus-se vaslačuine. ( Kut tegiba vasan)
51. Kranad oliba kuti samovaroiš. ( Kut tegiba vasan)
52. Oli mugoine ak, nimidä ii ugodi tehta. ( Sanun tiile sarnaižen)
53. Sutkad oli dei žal’ tegihez akan. ( Sanun tiile sarnaižen)
54. Oli minei mam, hänou siičmed kesked lapsid’. ( Lapsen rodid)
55. Minei kodihe oliž lähtta da rata tariž. ( Lapsen rodid)
56. Kupelin todas, konz kupelid' elend ka kerandeshe vet lat’t’as, lapsuden sin’n’a čokeitas, eraz-se vängahtab sigä. ( Lapsen rodid)
57. Eduu oliba niššatad, ka heile anttas. ( Enččiš praznikoiš)
58. Miččes tahos oli praznik? ( Enččiš praznikoiš)
59. Der’oun oli sur’, i nit’ ningoi sur’. ( Enččiš praznikoiš)
60. Eduu vet’ vinad äjou ii jodud, vinata veslad olimei. ( Enččiš praznikoiš)
61. Niiččil’ ka elend i manerad vinad joda. ( Enččiš praznikoiš)
62. Ken voi olda ristan kandjan? ( Enččiš praznikoiš)
63. Aid ümbri pagastas kivine mugoi, nu ka neche sidotihe hebod kaika, korjad čomad oliba. ( Enččiš praznikoiš)
64. Ig ozutada kaikile ženihoile, mitte čoma om niižne? ( Enččiš praznikoiš)
65. Oli edou sobid’. ( Enččiš praznikoiš)
66. Oli- mitte-ni aig, konz niiččed hiimokundaha ajeliba adivoihe? ( Enččiš praznikoiš)
67. Hiimod tedliba edou, ajeliba hiimokundaha, muštan adivod tuldas, meil’ sur’ pert’ oli, ka lavou postel’nikad. ( Enččiš praznikoiš)
68. Kravatid' edou elend, kaik üliči lavad postel’nikad. ( Enččiš praznikoiš)
69. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
70. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
71. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
72. Praznikoiden, Raštvoiden ehtou, sigä vuu miččed praznikad oliba, ka prihad poukatas besedaks kuna-ni. ( Enččiš praznikoiš)
73. Minä muštan sid’ oli Sokolovoil’ sur’ kanz, mijou-se kahesa mest. ( Enččiš praznikoiš)
74. Minei sid’ oli Sokolovoiš podrušk, ühtes besedale kävelimei. ( Enččiš praznikoiš)
75. Minun käzipaikad oma tägä muzejas. ( Enččiš praznikoiš)
76. A oli-k muga, miše oliba sured besedad i pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
77. Mijou ka oli. ( Enččiš praznikoiš)
78. Kus oliba sured i kus oliba pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
79. Kus oliba sured i kus oliba pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
80. Järventaga äi oli rahvast. ( Enččiš praznikoiš)
81. Miččou tahou se oli? ( Enččiš praznikoiš)
82. Miide ka oli Sel’gvehel čibu. ( Enččiš praznikoiš)
83. Valičimei mecas tahoižen, miše kuzišt koivuidenke oliž. ( Kut liibän kazvatadihe)
84. Tänusel oli mellic, Tänusjogel. ( Kut liibän kazvatadihe)
85. Kodiš oli pučuižed kivuded. ( Kut liibän kazvatadihe)
86. Nügüd’ laged oma krast’ut, a eduu ii krast’ut oldud, ka tod peskud da virzun sidod koivuspei, tohespei. ( Kut pertin pestihe)
87. Nügüd’ laged oma krast’ut, a eduu ii krast’ut oldud, ka tod peskud da virzun sidod koivuspei, tohespei. ( Kut pertin pestihe)
88. Siin’ad oli mugažo tariž virzul host’a muglanke. ( Kut pertin pestihe)
89. Sobad oliba poutnasiižed. ( Kut eduu sobad pestihe)
90. A nügüde ut’ugad oma. ( Kut eduu sobad pestihe)
91. Püuvhas radod oli äi. ( Püuvhan kazvatadihe)
92. Sigä oliba mecas Säg’järv, pit’k mugoi om. ( Püuvhan kazvatadihe)
93. Sigä oliba mecas Säg’järv, pit’k mugoi om. ( Püuvhan kazvatadihe)
94. Nit’ul vougištuse, sid’ kacleižen otad, kacud, jogo hän om ehtn’u, jogo pästar’ eragandeb. ( Püuvhan kazvatadihe)
95. Tapmed mugomad oma, tapmel tapad händast, kelikoičed kelikol, vidimel vidod, mišto pästar’-se lähtiž. ( Püuvhan kazvatadihe)
96. Londsijad oliba, londsijile kaiken viht’atad. ( Püuvhan kazvatadihe)
97. Stavinad nene siižutad, potom suksed lat’t’ud, sukloine om, langan kämile kämitad. ( Püuvhan kazvatadihe)
98. Čoma diki kudoda om. ( Püuvhan kazvatadihe)
99. Edou aršinad oliba, nu ka siičme aršinad siin’ da kahesa. ( Püuvhan kazvatadihe)
100. Ühtou voduu oli kaks’ vazad kannu ka pidimei pertiš. ( Lehm kandab)
< < скрыть примеры

8 значение

 • русский: обходить (побывать повсюду)

Примеры (15367)

лучший отличный хороший плохой

1. Tütren mehele andoin’, svathuzile tuliba, mest tedan oli vištoštküme. ( Kut eduu mehele mändihe)
2. Oliba keratud svatud da velled da nevestkad da vävud da kaik keratud. ( Kut eduu mehele mändihe)
3. Hän sanub: «Mamoi, minä vaihen andoin’ prihale, miše tulen, nu ka prihad ii(mid’a manitelda ole)». ( Kut eduu mehele mändihe)
4. Kahesatoštkümne druškat oli, druškoile ženihon polespei sädatimei käzipaikad. ( Kut eduu mehele mändihe)
5. Siičemele stolale oli sömad pandud. ( Kut eduu mehele mändihe)
еще примеры >>
6. Mugoi oli narod, kaik sötin, jotin. ( Kut eduu mehele mändihe)
7. Jäl’gmeine eht jo oli, homen jo mehele lähtob. ( Kut eduu mehele mändihe)
8. A niižne pertiš om, ku ženih ii mel’he, ii offotuu mäne, iknas ženihole kukiškoid kändab. ( Kut eduu mehele mändihe)
9. Niidižehtad jele, voikuid jele, ii voikkoi. ( Kut eduu mehele mändihe)
10. Niidižehtad jele, voikuid jele, ii voikkoi. ( Kut eduu mehele mändihe)
11. Pajod da vändod oma, uran kirktas da amptas. ( Kut eduu mehele mändihe)
12. Kulin’, tatam ecib lampan: «Lamp kus om ( Kut eduu mehele mändihe)
13. Sügüz’pol’ oli jo, ö - pimed. ( Kut eduu mehele mändihe)
14. Minä san: «Ken hän om ( Kut eduu mehele mändihe)
15. Tat läks’ pert’he, nuustatab: «Palag, oma svatud sinuseiš». ( Kut eduu mehele mändihe)
16. Rodimįi roditel’, minä nägin’ tälüu uniš, ku sinun izon da iknanno oli tihed da koivuine. ( Kut eduu mehele mändihe)
17. Kel oma tatad da mamad, kaikil' kaglas-se voikab. ( Kut eduu mehele mändihe)
18. Ii anda, podrušk voikab hälle vastha: «Pol’nii podružnikaine, alaške sinä tariče minei vouktad da voudašt, minei jele kal’hid’-ne sobeižid’-ne da čomid’-ne sädoižid’-ne. ( Kut eduu mehele mändihe)
19. Ii min’ turbeižiš ole likuižoitta i krasuižoitta sinun vouktad da voudast’-se». ( Kut eduu mehele mändihe)
20. Erasel jele näd ni sizarid’, ni vellid’, ka voikab miše: «Ii min’ turbeižis ole minei eläda, ni veslid’ viikoihuzid’, ni set’jid’ čižoihuzid’. ( Kut eduu mehele mändihe)
21. Erasel jele näd ni sizarid’, ni vellid’, ka voikab miše: «Ii min’ turbeižis ole minei eläda, ni veslid’ viikoihuzid’, ni set’jid’ čižoihuzid’. ( Kut eduu mehele mändihe)
22. Oma rahvhas prihad čomad,

Ladvleižed-ne parembad».
( Kut eduu mehele mändihe)
23. Siloi tervhed ristitud olibad, muga čudas päzub, kül’bihe ka enambad ii čud lin’n’e. ( Enččid’ primetoid’)
24. Sen voden jo holeta oled, molnija ii tule. ( Enččid’ primetoid’)
25. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
26. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
27. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
28. Nügude grähkad ele da i huiktad ele. ( Enččid’ primetoid’)
29. Nügude grähkad ele da i huiktad ele. ( Enččid’ primetoid’)
30. Mecamehed oliba ende? ( Enččid’ primetoid’)
31. Sanuliba, miše olibad, a min’a nägend en. ( Enččid’ primetoid’)
32. Rahvaz sanutas, miše nene mecamehed näguse ozavale da ozatomale, a min’a olin keskristit, en ozatoi, en ozakaz. ( Enččid’ primetoid’)
33. A ižandeižed pertiš oliba mugaže? ( Enččid’ primetoid’)
34. Oma ižandeižed i nügude, a nähkoi em. ( Enččid’ primetoid’)
35. emageižed i oma ižandeižed. ( Enččid’ primetoid’)
36. Ed manita, jesli ele ozad ka. ( Enččid’ primetoid’)
37. Lukt’as dengad, miše bohatemb oliž ka, mändas, ümbri horomoiš kellonke proit’t’as, miše živatad kävuteiž kodihe. ( Enččid’ primetoid’)
38. Jäl’ges Äjadpejad om Mikulanpei. ( Enččid’ primetoid’)
39. Sid’ Muštimpei om, roditel’skii, kävutas koumeižile, pašttas pirgoid’ da munįd kiittas. ( Enččid’ primetoid’)
40. Verejeine oli naku miide iknad äjad vuu penemb. ( Mid’a minä eduu radoin’)
41. Mitte kala tägä om? ( Mid’a minä eduu radoin’)
42. Särg, hougeižed, ahven, erasou järvou lahnad oma. ( Mid’a minä eduu radoin’)
43. Kezou konz leht kazvab, ka putub paremba, konz vilumb om, ka ei muga. ( Mid’a minä eduu radoin’)
44. Eduu, tedan, mustad päčid oliba? ( Mid’a minä eduu radoin’)
45. Muštad konz oli jäl’gmäine must päč? ( Mid’a minä eduu radoin’)
46. Min’a rodimoi seičmekümne vot tagaz ka vot, tedan, kaks’kümne oli, minun aigan. ( Mid’a minä eduu radoin’)
47. A kül’betid ol’dhe siloi? ( Mid’a minä eduu radoin’)
48. I nügüd’e mugomad oma. ( Mid’a minä eduu radoin’)
49. Vaslačud oliba, minei vuu om kus-se vaslačuine. ( Kut tegiba vasan)
50. Vaslačud oliba, minei vuu om kus-se vaslačuine. ( Kut tegiba vasan)
51. Kranad oliba kuti samovaroiš. ( Kut tegiba vasan)
52. Oli mugoine ak, nimidä ii ugodi tehta. ( Sanun tiile sarnaižen)
53. Sutkad oli dei žal’ tegihez akan. ( Sanun tiile sarnaižen)
54. Oli minei mam, hänou siičmed kesked lapsid’. ( Lapsen rodid)
55. Minei kodihe oliž lähtta da rata tariž. ( Lapsen rodid)
56. Kupelin todas, konz kupelid' elend ka kerandeshe vet lat’t’as, lapsuden sin’n’a čokeitas, eraz-se vängahtab sigä. ( Lapsen rodid)
57. Eduu oliba niššatad, ka heile anttas. ( Enččiš praznikoiš)
58. Miččes tahos oli praznik? ( Enččiš praznikoiš)
59. Der’oun oli sur’, i nit’ ningoi sur’. ( Enččiš praznikoiš)
60. Eduu vet’ vinad äjou ii jodud, vinata veslad olimei. ( Enččiš praznikoiš)
61. Niiččil’ ka elend i manerad vinad joda. ( Enččiš praznikoiš)
62. Ken voi olda ristan kandjan? ( Enččiš praznikoiš)
63. Aid ümbri pagastas kivine mugoi, nu ka neche sidotihe hebod kaika, korjad čomad oliba. ( Enččiš praznikoiš)
64. Ig ozutada kaikile ženihoile, mitte čoma om niižne? ( Enččiš praznikoiš)
65. Oli edou sobid’. ( Enččiš praznikoiš)
66. Oli- mitte-ni aig, konz niiččed hiimokundaha ajeliba adivoihe? ( Enččiš praznikoiš)
67. Hiimod tedliba edou, ajeliba hiimokundaha, muštan adivod tuldas, meil’ sur’ pert’ oli, ka lavou postel’nikad. ( Enččiš praznikoiš)
68. Kravatid' edou elend, kaik üliči lavad postel’nikad. ( Enččiš praznikoiš)
69. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
70. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
71. Edou elimei, söda-se oli da sobad oliba, a kravatid' da mebelid' elend. ( Enččiš praznikoiš)
72. Praznikoiden, Raštvoiden ehtou, sigä vuu miččed praznikad oliba, ka prihad poukatas besedaks kuna-ni. ( Enččiš praznikoiš)
73. Minä muštan sid’ oli Sokolovoil’ sur’ kanz, mijou-se kahesa mest. ( Enččiš praznikoiš)
74. Minei sid’ oli Sokolovoiš podrušk, ühtes besedale kävelimei. ( Enččiš praznikoiš)
75. Minun käzipaikad oma tägä muzejas. ( Enččiš praznikoiš)
76. A oli-k muga, miše oliba sured besedad i pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
77. Mijou ka oli. ( Enččiš praznikoiš)
78. Kus oliba sured i kus oliba pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
79. Kus oliba sured i kus oliba pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
80. Järventaga äi oli rahvast. ( Enččiš praznikoiš)
81. Miččou tahou se oli? ( Enččiš praznikoiš)
82. Miide ka oli Sel’gvehel čibu. ( Enččiš praznikoiš)
83. Valičimei mecas tahoižen, miše kuzišt koivuidenke oliž. ( Kut liibän kazvatadihe)
84. Tänusel oli mellic, Tänusjogel. ( Kut liibän kazvatadihe)
85. Kodiš oli pučuižed kivuded. ( Kut liibän kazvatadihe)
86. Nügüd’ laged oma krast’ut, a eduu ii krast’ut oldud, ka tod peskud da virzun sidod koivuspei, tohespei. ( Kut pertin pestihe)
87. Nügüd’ laged oma krast’ut, a eduu ii krast’ut oldud, ka tod peskud da virzun sidod koivuspei, tohespei. ( Kut pertin pestihe)
88. Siin’ad oli mugažo tariž virzul host’a muglanke. ( Kut pertin pestihe)
89. Sobad oliba poutnasiižed. ( Kut eduu sobad pestihe)
90. A nügüde ut’ugad oma. ( Kut eduu sobad pestihe)
91. Püuvhas radod oli äi. ( Püuvhan kazvatadihe)
92. Sigä oliba mecas Säg’järv, pit’k mugoi om. ( Püuvhan kazvatadihe)
93. Sigä oliba mecas Säg’järv, pit’k mugoi om. ( Püuvhan kazvatadihe)
94. Nit’ul vougištuse, sid’ kacleižen otad, kacud, jogo hän om ehtn’u, jogo pästar’ eragandeb. ( Püuvhan kazvatadihe)
95. Tapmed mugomad oma, tapmel tapad händast, kelikoičed kelikol, vidimel vidod, mišto pästar’-se lähtiž. ( Püuvhan kazvatadihe)
96. Londsijad oliba, londsijile kaiken viht’atad. ( Püuvhan kazvatadihe)
97. Stavinad nene siižutad, potom suksed lat’t’ud, sukloine om, langan kämile kämitad. ( Püuvhan kazvatadihe)
98. Čoma diki kudoda om. ( Püuvhan kazvatadihe)
99. Edou aršinad oliba, nu ka siičme aršinad siin’ da kahesa. ( Püuvhan kazvatadihe)
100. Ühtou voduu oli kaks’ vazad kannu ka pidimei pertiš. ( Lehm kandab)
< < скрыть примеры

словоформы

No грамматические признаки Младописьменный вепсский Северновепсский диалект Южновепсский диалект Средневепсский восточный Средневепсский западный
1. olnin’, olesket
2. индикатив, презенс, 1 л., ед. ч., положительная форма olen ološkanden
3. индикатив, презенс, 2 л., ед. ч., положительная форма oled
4. индикатив, презенс, 3 л., ед. ч., положительная форма om
5. индикатив, презенс, 1 л., мн. ч., положительная форма olem olemei
6. индикатив, презенс, 2 л., мн. ч., положительная форма olet
7. индикатив, презенс, 3 л., мн. ч., положительная форма omad, oma ol’dhe
8. индикатив, презенс, 1 л., ед. ч., отрицательная форма en ole, en olend
9. индикатив, презенс, 2 л., ед. ч., отрицательная форма ed ole
10. индикатив, презенс, 3 л., ед. ч., отрицательная форма ei ole iilä
11. индикатив, презенс, 1 л., мн. ч., отрицательная форма em olgoi
12. индикатив, презенс, 2 л., мн. ч., отрицательная форма et olgoi
13. индикатив, презенс, 3 л., мн. ч., отрицательная форма ei olgoi
14. индикатив, имперфект, 1 л., ед. ч., положительная форма olin
15. индикатив, имперфект, 2 л., ед. ч., положительная форма olit, ol’id, olid
16. индикатив, имперфект, 3 л., ед. ч., положительная форма ol’i, oli oliš, ol’
17. индикатив, имперфект, 1 л., мн. ч., положительная форма olim olimei
18. индикатив, имперфект, 2 л., мн. ч., положительная форма olit
19. индикатив, имперфект, 3 л., мн. ч., положительная форма ol’iba, oliba olibad
20. индикатив, имперфект, 1 л., ед. ч., отрицательная форма en olend
21. индикатив, имперфект, 2 л., ед. ч., отрицательная форма ed olend
22. индикатив, имперфект, 3 л., ед. ч., отрицательная форма ei olend ei olnu eleškend iilend elend, ele, jele
23. индикатив, имперфект, 1 л., мн. ч., отрицательная форма em olnugoi
24. индикатив, имперфект, 2 л., мн. ч., отрицательная форма et olnugoi
25. индикатив, имперфект, 3 л., мн. ч., отрицательная форма ei olnugoi
26. индикатив, перфект, 1 л., ед. ч., положительная форма olen olnu
27. индикатив, перфект, 2 л., ед. ч., положительная форма oled olnu
28. индикатив, перфект, 3 л., ед. ч., положительная форма om olnu
29. индикатив, перфект, 1 л., мн. ч., положительная форма olem olnuded
30. индикатив, перфект, 2 л., мн. ч., положительная форма olet olnuded
31. индикатив, перфект, 3 л., мн. ч., положительная форма oma olnuded
32. индикатив, перфект, 1 л., ед. ч., отрицательная форма en ole olnu
33. индикатив, перфект, 2 л., ед. ч., отрицательная форма ed ole olnu
34. индикатив, перфект, 3 л., ед. ч., отрицательная форма ei ole olnu
35. индикатив, перфект, 1 л., мн. ч., отрицательная форма em olgoi olnuded
36. индикатив, перфект, 2 л., мн. ч., отрицательная форма et olgoi olnuded
37. индикатив, перфект, 3 л., мн. ч., отрицательная форма ei olgoi olnuded
38. императив, 2 л., ед. ч., положительная форма ole
39. императив, 3 л., ед. ч., положительная форма olgha
40. императив, 1 л., мн. ч., положительная форма olgam
41. императив, 2 л., мн. ч., положительная форма olgat
42. императив, 3 л., мн. ч., положительная форма olgha
43. императив, 2 л., ед. ч., отрицательная форма ala ole
44. императив, 3 л., ед. ч., отрицательная форма algha olgoi
45. императив, 1 л., мн. ч., отрицательная форма algam olgoi
46. императив, 2 л., мн. ч., отрицательная форма algat olgoi
47. императив, 3 л., мн. ч., отрицательная форма algha olgoi
48. кондиционал, презенс, 1 л., ед. ч., положительная форма oližin
49. кондиционал, презенс, 2 л., ед. ч., положительная форма oližid
50. кондиционал, презенс, 3 л., ед. ч., положительная форма oliži oliž
51. кондиционал, презенс, 1 л., мн. ч., положительная форма oližim
52. кондиционал, презенс, 2 л., мн. ч., положительная форма oližit
53. кондиционал, презенс, 3 л., мн. ч., положительная форма oližiba
54. кондиционал, презенс, 1 л., ед. ч., отрицательная форма en oliži
55. кондиционал, презенс, 2 л., ед. ч., отрицательная форма ed oliži
56. кондиционал, презенс, 3 л., ед. ч., отрицательная форма ei oliži
57. кондиционал, презенс, 1 л., мн. ч., отрицательная форма em oliži
58. кондиционал, презенс, 2 л., мн. ч., отрицательная форма et oliži
59. кондиционал, презенс, 3 л., мн. ч., отрицательная форма ei oliži
60. кондиционал, имперфект, 1 л., ед. ч., положительная форма olnuižin
61. кондиционал, имперфект, 2 л., ед. ч., положительная форма olnuižid
62. кондиционал, имперфект, 3 л., ед. ч., положительная форма olnuiži
63. кондиционал, имперфект, 1 л., мн. ч., положительная форма olnuižim
64. кондиционал, имперфект, 2 л., мн. ч., положительная форма olnuižit
65. кондиционал, имперфект, 3 л., мн. ч., положительная форма olnuižiba
66. кондиционал, имперфект, 1 л., ед. ч., отрицательная форма en olnuiži
67. кондиционал, имперфект, 2 л., ед. ч., отрицательная форма ed olnuiži
68. кондиционал, имперфект, 3 л., ед. ч., отрицательная форма ei olnuiži
69. кондиционал, имперфект, 1 л., мн. ч., отрицательная форма em olnuiži
70. кондиционал, имперфект, 2 л., мн. ч., отрицательная форма et olnuiži
71. кондиционал, имперфект, 3 л., мн. ч., отрицательная форма ei olnuiži
72. кондиционал, перфект, 1 л., ед. ч., положительная форма oližin olnu
73. кондиционал, перфект, 2 л., ед. ч., положительная форма oližid olnu
74. кондиционал, перфект, 3 л., ед. ч., положительная форма oliži olnu
75. кондиционал, перфект, 1 л., мн. ч., положительная форма oližim olnuded
76. кондиционал, перфект, 2 л., мн. ч., положительная форма oližit olnuded
77. кондиционал, перфект, 3 л., мн. ч., положительная форма oližiba olnuded
78. кондиционал, перфект, 1 л., ед. ч., отрицательная форма en oliži olnu
79. кондиционал, перфект, 2 л., ед. ч., отрицательная форма ed oliži olnu
80. кондиционал, перфект, 3 л., ед. ч., отрицательная форма ei oliži olnu
81. кондиционал, перфект, 1 л., мн. ч., отрицательная форма em oliži olnuded
82. кондиционал, перфект, 2 л., мн. ч., отрицательная форма et oliži olnuded
83. кондиционал, перфект, 3 л., мн. ч., отрицательная форма ei oliži olnuded
84. I инфинитив olda
85. II инфинитив, инессив oldes
86. II инфинитив, инструктив olden
87. III инфинитив, адессив olmal
88. III инфинитив, иллатив olmaha
89. III инфинитив, инессив oldes
90. III инфинитив, элатив olmaspäi
91. III инфинитив, абессив olmat
92. актив, 1-е причастие olii
93. пассив, 1-е причастие olnu
94. пассив, 2-е причастие oldud